چاپ صفحه

واگذاری های مجتمع میگو گمیشان این بار به محمود ابراهیمی مدیرعامل لبنیات صباح سرمایه دار سیاسی شرق گلستان

به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" یکی از نکات جالب و شاید جالبترین نکته در واگذاری های مجتمع میگو گمیشان را باید بهره مندی ابراهیمی سرمایه دار سیاسی شرق استان از اراضی مجتمع میگو گلستان دانست.

بیشتر بخوانید

سخنان بی پرده جانبار محمد خادملو با جلالی مدیرکل اطلاعات استان گلستان/ واقعا باید خون گریست!


سرمایه دار و لبنیاتی معروف صبا که با ماجرای شام جردن و انتصاب مناف هاشمی استاندار ناکارآمد و برکنار شده ی گلستان کمی از پس پرده ها بیرون شد!
انتظار هم البته این بود که الطاف بی کران مالی این سرمایه دار سیاسی جبران شود.
در همین رابطه ۴۲هکتار از اراضی لاین سه مجتمع میگو گمیشان (قطعات۳۵و۳۶ لاین سه) بواسطه ی لطف مناف هاشمی استاندار وقت گلستان و با همراهی جواد قدس علوی مدیرکل شیلات گلستان به این سرمایه دار شرق استان واگذار شد.
جالب اینکه این بذل از بیت المال در شرایطی صورت گرفت که مزارع واگذار شده به غول اقتصادی شرق استان متعلق به شرکت آلبالو رایانه بوده است یعنی عملا اراضی دارای مالک و ید قانونی به این سرمایه دار سیاسی و بانی شام جردن واگذار شده است!
از ابعاد دیگر این واگذاری اینکه واگذاری یاد شده بی توجه به اولویت های ثبت نام و نوبت واگذاری صورت گرفته و آقای ابراهیمی فاقد درخواست قبلی در شیلات گلستان بوده است.
اما او هم در اوج احساس زیرکی از بازی نرم مدیرکل شیلات گلستان بی بهره نمانده است و چون موکب امام رضا علیه السلام و برخی دیگر از دانه درشت های سیاسی مورد لطفی سست و متزلزل قرار گرفته است!
بازی خوردن این سرمایه دار زمانی ابعاد جالب تری پیدا می کند که رفقای مدیرکل شیلات گلستان چون فریدون کمالی(عامل گرگیج)و شرکت تعاونی شیلات گلستان اراضی بدون معارض و ید را تملک کرده اند و بالعکس مدیرکل شیلات دو مزرعه ی پر داستان را به این سرمایه دار دست و دل باز بذل کرده است!
و جالب تر اینکه حالا و پس از اینکه این سرمایه دار حاضر به تکرار شام جردن دیگری برای محمد رضا صالحی نمی شود!اسناد واگذاری به وی از شیلات و منبعی نزدیک به مدیرکل امیدوار به انتصاب صالحی در اختیار این پایگاه خبری قرار می گیرد!
اگر چه انتظار افکار عمومی این بود که شام چرب جردن نان بیشتری را به سفره ی ابراهیمی گسیل کند اما نه اینگونه سست و حقیر!