1 خرداد 1399 ویژه ها - زمین خواری،کوه خواری،ساحل خواری،جنگل خواری - مبارزه با فساد - پرونده اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان - - خبرهای مهم مسئولین گلستان گلستان ،

محل احداث مسکن مهر 99 ساله در زمین 8 میلیاردی در عدالت 92 گرگان ,هر واحد ۳۲۸متر مربع صرفا برای 5 افراد دانه درشت و 4نفر از کارکنان راه و شهرسازی گلستان!!

احداث مسکن مهر 99 ساله در زمین 8 میلیاردی در عدالت 92 به نساحت هر واحد ۳۲۸متر مربع صرفا برای 9 نفر از کارکنان راه وشهرسازی گلستان به شرح ذیل: محل  احداث مسکن مهر 99 ساله در زمین 8 میلیاردی در عدالت 92 گرگان ,هر واحد ۳۲۸متر مربع صرفا برای 5 افراد دانه درشت و 4نفر از کارکنان راه و شهرسازی گلستان!!

محل احداث مسکن مهر اجاره بلند مدت در زمین 8 میلیاردی در عدالت 92 به مساحت هر واحد 328 متر مربع صرفا برای 5دانه درشت و4 نفر از کارکنان راه وشهرسازی گلستان به شرح ذیل:
 حسین محبوبی_ عبدالهادی کاویان _ سیده فرشته خلیل زاده _  اسماعیل گرزین _ علی اصغر رضایی _  محمدمهدی خواجه _ احد مدرسی _ کامبیز هروی _ جمشید شعبانیان

                                             «ظرفیت تکمیل است»
به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" قطعه زمینی از سوی  اداره کل راه وشهرسازی به مساحت 600 مترمربع در قالب مسکن مهر 99 ساله بر اساس درخواست مدیرکل ومجوز صادره از سوی سازمان ملی زمین ومسکن به خودش –آقای کاویان مدیرحراست-خانم سیده فرشته خلیل زاده معاون شهرسازی-آقای اسماعیل گرزین –آقای جمشید شعبانیان-آقای کامبیز هروی –آقای مدرسی وآقای علی اصغر رضایی و مهدي خواجه با اجاره ۵ سال اول قرارداد به مبلغ 66.589.000هزار تومان واگذارگردید که ب شرايط مندرج در مجوز اخذ شده براي زمین واگذار شده در تناقض میباشد
اگر بخواهیم موضوع این دست اندازی به اراضی دولتی گران قیمت رابصورت کارشناسی تفسیر کنیم به اين شرح است : اجاره هرنفر برای زمین حدود 8 میلیاردی از قرارماهانه متری صدو ده هزارتومان تا 5 سال میباشد. وقرار است با تراکم اخذ شده از کمسیون ماده 5 با همکاری غراوی و شهرداری گرگان که از 240درصد به 480درصد از 4 طبقه به 8طبقه به هر نفر 320متر واحد میرسد که با احتساب 8متر انباری به حدود  328متر میرسد.

بیشتر بخوانید

پرونده اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان - اینجا  -

اخبار عملکرد  دادگستری استان گلستان - اینجا  -

 قابل توجه وزیر محترم راه و شهرسازی – استاندارمحترم  گلستان -غراوی و سرکار خانم صادق مالواجرد معاون محترم شهرسازی وزارت راه وشهرسازی) مسکن مهر۹۹ ساله به مساحت 328متر و به قیمت ۴ میلیارد تومان سهم هر نفراز این بهره برداران مساکن ۹۹ ساله

 نكته اول :اگر قیمت فروش هر واحد به قیمت کارشناسی روز متری 12میلیون تومان محاسبه شود با یک سواستفاده از جایگاه هر نفر فقط در عدالت 92 گرگان حدود 4 میلیارد تومان به جیب میزنند.
 نكته دوم: دستورالعمل تامین مسکن کارکنان در قالب مسکن مهر میگوید همکارانی مشمول طرح فوق می گردند که حداقل دو سال سابقه کار داشته، خود و همسر آنها واجد شرایط آیین نامه قانون ساماندهی عدم استفاده از امکانات دولتی زمین مسکن وام یارانه‌ای و نداشتن مالکیت شخصی از سال84 و متاهل و یا سرپرست خانوار و پنج سال سابقه سکونت در شهر موردتقاضا باشند.

شرایط قطعات واگذاری بابت ساخت مسکن مهر :

رهبر معظم انقلاب:

: به رفقا و نزدیکان و آدمهایی که دوستشان داری، نباید امتیاز ویژه بدهی؛ همه باید یکسان امتیاز ببرند. امتیازی که هست، باید در اختیار همه قرار گیرد. اگر بناست قرعه‌کشی شود، اگر بناست سقف باشد، درعین‌حال نباید برای کسی امتیازی وجود داشته باشد.

 قطعات واگذاری حداکثر با متراژ ۲۰۰ متر و حداقل به گروههای سه نفری بر اساس تراکم مصوب شهری انجام می گردد ارزش قطعات در هر متر مربع نباید از یک سوم قیمت ساخت بیشتر باشد
نظر به شرایط ذکرشده در متن دستورالعمل اشکالات زیر درنحوه واگذاری وجود دارد:
کل کشور آگاهند که حداقل 4 نفر از این افراد (مدیرکل –آقای کاویان مدیرحراست-خانم سیده فرشته خلیل زاده معاون شهرسازی-آقای اسماعیل گرزین) در اراضی میلیاردی صیاد15 گرگان نیز زمین گرفتند اگر مالکیت شخصی ایشان را درنظر نگیریم  بلاشک فرم جیم آنها درزمان گرفتن زمین صیاد15 قرمز شده ودیگر واجد شرایط اخذ زمین درعدالت 92 نیستند ضمن اینکه بقیه افراد بنا به گزارشات میدانی  یا دارای مسکن به نام خود و يا  همسر و فرزند زیر 13 سال هستند (درخیابانهای چانباز-شهرک بهارستان-صیاد-استرآبادی –دخانیات و...)
ماده 4- متقاضیان موظف است ظرف شش ماه از تاریخ قرارداد که در تاریخ2/6/98 به شماره ۳۷۹۸ ۳۰۰ ۳۵۴ ثبت گردید نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام نمایند

  نظر به اینکه  تا تاریخ ۲. ۱۲. ۹۸ عملاً افراد طرف قرارداد نسبت به اخذ پروانه اقدام ننمودند و دنبال منفعت طلبی وتراکم 480درصد بودند مطابق مفاد  قرارد چنانچه متقاضیان به هر یک از تعهدات مندرج در قرارداد عمل نمایند و یا کشف گردد که واجد شرایط نمی باشند اداره‌کل می‌تواند با اعلام تخلف متقاضیان را به وسیله اظهارنامه رسمی و بدون مراجعه به مراجع قضایی مبادرت به فسخ قرارداد نماید در صورت فسخ از سوی اداره کل متقاضیان مکلفند علاوه بر پرداخت اجاره بهای زمین در صورت عدم پرداخت نسبت به تخلیه و رفع و تحویل مورد اجاره به اداره کل اقدام نمایند . عملا قراردادمذکور باطل میگردد.

واما درخصوص شرایط واگذاری زمین :

 1- زمین مورد نظر مسکن مهر 99 ساله در عدالت ۹۲ بالاشهر گرگان 600متر است.
 2- قیمت زمین باید یک سوم هزینه ساخت ساختمان باشد.
  هزینه ساخت ۱ متر زیر بنا براساس بررسی های ورارت راه و شهرسازی در سال ۹۸ برای ساختمان ۵ طبقه درجداول تعرفه خدمات مهندسی از قرار هر متر (000 1.470 (تومان یک میلیون وچهارصد و هفتاد هزار تومان) اعلام شد.
لذا طبق این بند آقای محبوبی میبایستی برای مسکن مهر زمین متری پانصد هزار تومانی به خودش وهمدستانش واگذار مینمود.  
ولی زمین واگذار شده حداقل متری ده میلیون تومان است یعنی تقریبا ۶.۵ برابر قیمت ساخت مسکن و مجوزی که
جهت واگذاری صادر شد در تناقص کامل میباشد. وبه دلیل ذینفع بودن چشم خود را بر روی این بند بسته است.

 درخصوص تخلفات صورت گرفته درتغییر کاربری زمین قابل ذکر است ذینفعان این اراضی و مسولین تصمیم گیر برای تغییر کاربری این اراضی از اداره کل راه وشهرسازی مدیر کل راه و شهرسازی آقای محبوبی -معاون شهرسازی خانم خلیل زاده و رئیس اداره کمسیونها و رییس اداره طرحها خانم خمبری هر 4 نفر ذینفع و تصمیم ساز و آقای هادی کاویان مدیر حراست به عنوان ناظر برجلسات و کنترل کننده احتمالی بده بستانهای داخل فضای جلسات باحضور غراوی به عنوان رییس جلسات  کمسیونهای ماده 5 میباشند.

زمین مذکور در عدالت ۹۲ دارای کاربری فضای سبز بوده. شامل قانون منع فروش اراضی  فاقد کاربری مسکونی بوده ولی آقایان و خانم ها برای انتفاع خود کاربری آن رااز سبز به مسکونی تغییر دادند
 لازم به توضیح است که مصوبه کمسیون ماده ۵ اولیه ای که درخصوص تغییر کاربری در تاریخ ۸۴/۳/۸ در مورد همین زمین درسنوات گذشته صادر شده بود اجرا نشد و طبق قانون باتوجه به ابلاغ طرح جامع وعدم اقدام به صدورپروانه وفعالیت عمرانی دراین زمین ، وعدم حقوق مکتسبه مصوبه تغییر کاربری اولیه ابطال گردید و مجددا در تاریخ ۹۵/۴/۳ تمدید گردید،مصوبه سال ۹۵  نیز با گذشت زمان ابطال گردید و مجددا ذینفعان پروژه که همگی از کارکنان راه وشهرسازی و مسولین تغییر کاربری درجلسات کمیته فنی وکمسیون ماده ۵ بودند با هماهنگی وهمکاری ویزه معاون عمرانی استانداری غراوی وشهرداری گرگان
موضوع را در جلسه ماده ۵  مورخ ۹۸/۹/۱۲ مطرح و بدون چایگزینی کاربری سبز  بابت تغییر کاربری این اراضی از سبز به مسکونی برخلاف قانون مصوبه کمسیون باطل شده را مجددا ابقا مینمایند.
به عبارت ساده تر مصوبه باطل شده کمسیون ماده ۵ سنوات گذشته برخلاف مقررات  احیا شد.
ودر نهایت در جلسه اسفند98 در سایه کرونا حسين محبوبي-فرشته خليل زاده-و خانم سميرا خمبري كه از جايگاه اداري سوء استفاده نمودند و موافقت افزایش تراکم زمين هاي خود را از240درصد به 480 درصد واز 4طبقه به 8 طبقه بدون  درج تعدادواحد فضای باز و...را از کمسیون اخذ نمودند.
»»»»»آيا اين اقدامات به معنای رانت سواستفاده چپاول ، سواستفاده از جایگاه اداری واخذ مصوبه برای منافع مستقیم شخصی و... منافع متعارض در دولت جمهوری اسلامی ایران زیر سایه قرآن  و نظام نيست؟؟؟

رهبر معظم انقلاب: .

وقتی رانت‏‌خواری رواج داشته باشد، وقتی سوءاستفاده‏ی از قدرت برای به دست آوردن ثروتهای بادآورده رواج داشته باشد، کسی که تولید کننده و زحمتکش واقعی است، ناامید می‏شود

((محل احداث مسکن مهر 99ساله در عدالت 92صرفا برای مسئولین و کارکنان راه وشهرسازی گلستان))