25 خرداد 1398 اخبار سایر حوزه ها - فرهنگ و هنر - رئیس کل دادگستری گلستان هادی هاشمیان - خبر - اخبار روز اجتماعی - - اخبار روز گلستان ،

دادگستری کل استان گلستان > عکس ,آدرس ,شماره تلفن های روسای رئیس دادگستری و دادستان و دیگر حوزه قضایی گلستان و توابع اطلاعات قضائی استان گلستان / دادگستری کل استان گلستان حوزه قضایی گرگان - حوزه قضایی توابع استان گلستان

دادگستری کل استان گلستان > معرفی حوزه های قضایی > حوزه قضایی اطلاعات قضائی استان گلستان - دادگستری گلستان دادگستری کل استان گلستان > عکس ,آدرس ,شماره تلفن های روسای رئیس دادگستری و دادستان و دیگر حوزه قضایی گلستان و توابع اطلاعات قضائی استان گلستان

دادگستری کل استان گلستان > معرفی حوزه های قضایی > حوزه قضایی اطلاعات قضائی استان گلستان - دادگستری گلستان مراجع قضایی استان گلستان دادگاه ها و دادسرا های استان گلستان.لیست آدرس و تلفن شعب دادگاه ها و مجتمع قضایی در گرگان - بیدبرگ ...

عکس و شماره تلفن روسای رئیس دادگستری و دادستان و دیگر حوزه های توابع قضایی استان گلستان

بیشتر بخوانید

خبرهای ویژه بدون سانسور اینجا

خبرهای مرتبط با دادگستری استان گلستان  اینجا

------------------

حوزه های قضایی استان گلستان

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس

رئیس کل دادگستری استان گلستان

هادی هاشمیان

(017) 32131800 -7

دادستان مرکز استان  سید رضا سید حسینی 32627971 (017)

معاون آمار و فناوری اطلاعات

سید محسن رسولی

(017) 32131800 -7

معاون قضایی رئیس کل و مسئول نظارت و ارزشیابی قضات

محمدرضا مزیدی

(017) 32131800 -7

معاون منابع انسانی و معاون برنامه ریزی

محمود اسپانلو

(017) 32131800 -7

معاون قضایی رئیس کل (حوزه نظارت قضایی)

ولی اله داودی

(017) 32131800 -7

معاون قضایی رئیس کل در امور دادگاه های تجدید نظر

علی غلامی

(017) 32480267

معاون قضایی رئیس کل در امور شوراهای حل اختلاف

احمد جعفری

(017)32137188

معاون پیشگیری از وقوع جرم و سرپرست معاونت فرهنگی

مهدی قاسمی

(017) 32131800 -7

معاون مالی، رفاهی و پشتیبانی

حسن ثناگو

(017) 32131800 -7

رئیس حفاظت اطلاعات رمضانعلی عابدی (017) 32131800 -7

 

 

سمت نام و نام خانوادگی تلفن  
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب گرگان یوسف مومنی (017)32222517-21  
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی گرگان حجت اله قربانی (017)32222517-21  

آدرس دادگستری گرگان: شهرستان گرگان - خيابان شهيد بهشتي - روبروي مخابرات - كد پستي: 4913714955 - تلفن: 01732222517 الي 20

 دادسرای عمومی و انقلاب گرگان

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب سید رضا سید حسینی (017)32627971-6
معاون دادسرای عمومی و انقلاب حسین فغانی (017)32627971-6  
معاون دادسرای عمومی و انقلاب مجتبی مزیدی (017)32627971-6  
معاون دادسرای عمومی و انقلاب سید احمد موسوی مطلق (017)32627971-6  

آدرس دادسرای عمومی و انقلاب: شهرستان گرگان- ميدان شهيد قندهاري- ابتداي جاده آق قلا- روبروي ترمينال – تلفن: 01732627971 الي 4

شورای حل اختلاف شهرستان گرگان

سمت نام و نام خانوادگی تلفن  
معاون قضایی رئیس محاکم در امور شوراهای حل اختلاف   (017)32137100  

آدرس شورای حل اختلاف: شهرستان گرگان - خيابان شهيد بهشتي- نبش بهشت 16 - كد پستي: 4915659333 - تلفن: 01732151217 الي 20

 

 حوزه قضایی شهرستان گنبد کاووس

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
سرپرست  دادگستری علی یزادانی 33334641-4(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب خسرو خلیلی کچپی 33334641-4(017)  
رئیس دادگاه انقلاب اسلامی غلامرضا تیموری 33227461(017)

 

آدرس دادگستری: شهرستان گنبدكاووس- خيابان امام خميني جنوبي- جنب فرمانداري - كد پستي:4971436386 - تلفن: 01723334641 الي

آدرس دادگاه انقلاب: شهرستان گنبد كاووس- خيابان طالقاني شرقي تقاطع خيابان وليعصر كد پستي : 96397-49718 و تلفن 2227461-0172 الي 2227462-0172

آدرس شورای حل اختلاف: شهرستان گنبدكاووس- خيابان طالقاني شرقي - خيابان شكوفه - جنب جايگاه سوخت معصومي
كد پستي:4979163768 - تلفن: 01725581610

حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف محمد فاضلیان 35453622(017)
جانشین دادستان دادسرای عمومی و انقلاب  سید مهدی هاشمی کیادهی 35453622(017)

 

آدرس دادگستری: شهرستان مراوه تپه - ورودي شهر - دادگستري مراوه تپه - كد پستي:4997131151  تلفن: 01735453714

آدرس شورای حل اختلاف: مراوه تپه- ورودي شهر- تلفن: 01735453714

حوزه قضایی شهرستان کلاله

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف سید احمد حسینی 35441203(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب علی خانی 35441203(017)

 

آدرس دادگستری: استان گلستان – شهرستان كلاله - ورودي شهر- بلوار الغدير كد پستي:4991857188

آدرس شورای حل اختلاف: كلاله  ابتداي بلوار الغدير خ بيست متري روبروي دادگستري  مجتمع شوراي حل اختلاف- تلفن: 01735446060

حوزه قضایی شهرستان گالیکش

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف عباس عرب 35831788(017)  
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب   35831788(017)  

 

آدرس دادگستری: استان گلستان - شهرستان گاليكش- انتهاي خيابان ميرزاكوچك خان - بعد از سي متري- دادگستري گاليكش كد پستي:4983134695 

آدرس شورای حل اختلاف: گاليکش خ ميرزاکوچک خان -ميرزاکوچک خان سوم مجتمع شوراي حل اختلاف گاليکش - تلفن: 01735839033

 حوزه قضایی شهرستان آزادشهر

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف هادی خسروی 35726333(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب رضا بذری 35726333(017)

 

آدرس: استان گلستان – شهرستان آزادشهر – خيابان شهيد رجايي – ميدان امام علي (ع) كد پستي:4961789933

آدرس شورای حل اختلاف: آزادشهر خ ش رجائي جنب بانک صادرات شعبه شهيد مطهري مجتمع شوراي حل اختلاف آزادشهر - تلفن: 01735722518

 حوزه قضایی شهرستان مینودشت

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف حسن شهابی 35220987(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب  حسینعلی ایزد 35220987(017)  

 

آدرس دادگستری : استان گلستان – شهرستان مينودشت- خيابان سيد جمال الدين- بعد از پل خاكي كد پستي: 4981684345 

آدرس شورای حل اختلاف: مينودشت -خيابان وليعصر بعد از اداره برق جنب مهديه - تلفن: 01735226583

 

 حوزه قضایی شهرستان رامیان

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف جعفر ابراهیم نیا روشن 35882579(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب  احمد مظفری 35882579(017)  

 

آدرس دادگستری: استان گلستان - شهرستان راميان - خيابان كمربندي - خيابان سپاه - دادگستري شهرستان راميان كد پستي:4951737169

آدرس شورای حل اختلاف: جنب شهرداري راميان - تلفن: 01735882514

 

 حوزه قضایی شهرستان علی آباد کتول

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف اسماعیل محمدی 34226001(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب سید باقر طباطبائی 34226001(017)

 

آدرس دادگستری: استان گلستان – شهرستان علي آباد كتول - بلوار امام رضا (ع) - نبش فردوس 12 كد پستي:4941917858 

آدرس شورای حل اختلاف:علي آبادخيابان اصلي روبروي خط نوده کتول جنب شمال کمباين - تلفن: 01734233232

 

 حوزه قضایی شهرستان آق قلا

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف محمد حسین نوبخت 34526444(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب حسن نجفی 34526444(017)

 

آدرس دادگستری: استان گلستان – شهرستان آق قلا - ابتداي جاده آق قلا به گرگان كد پستي: 4931714179 

آدرس شورای حل اختلاف: آق قلا - خ اترک - کوچه اترک دهم- مجتمع شوراي حل اختلاف - تلفن: 01734528778

     

 حوزه قضایی شهرستان بندرترکمن

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس دادگستری احمدرضا فضیلت 34422255(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب علیرضا مزیدی 34422255(017)

 

آدرس: استان گلستان – شهرستان بندر تركمن - خيابان 13 آبان - ساختمان دادگستري 

كد پستي: 4891755761 

 

حوزه قضایی شهرستان بندرگز

سمت نام و نام خانوادگی تلفن  عکس
رئیس دادگستری محمودرضا رضائی 34363028(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب محمد طالبی چاری 34363028(017)  

 

آدرس حوزه قضاییشهرستان بندر گز- خيابان جنت- روبروي آرامگاه- كوچه بهشت 6 - كد پستي: 4871635948 - تلفن: 01734364008 - 01734362130

آدرس شورای حل اختلاف: بندرگز خ جنت روبروي آرامگاه کوچه بهشت 6 کدپستي 4871635948 - تلفن: (017) 34366362

 

 حوزه قضایی شهرستان کردکوی

سمت

نام و نام خانوادگی

تلفن

عکس

رئیس دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف رمضان بازاری 34323113(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب رمضان جمشیدی 34323113(017)

 

آدرس دادگستری: استان گلستان – شهرستان كردكوي - بلوار شرقي امام رضا (ع) - ساختمان دادگستري - كد پستي: 4881684171

آدرس شورای حل اختلاف: كردكوي بلوار شرقي امام رضا(ع) مجتمع دادگستري کردکوي - تلفن: 01734337404

     

 حوزه قضایی شهرستان گمیشان

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف محمد تازیکه بالاجلینی 34462054(017)
دادستان دادسرای عمومی و انقلاب علی اکبر قنبرزاده افروزی 34465054(017)

 

آدرس دادگستری: استان گلستان – شهر گميشان- ابتداي جاده بندر تركمن- ضلع غربي جاده كد پستي: 4896114137

آدرس شورای حل اختلاف: گميشان -چهارراه معلم - تلفن: 01734465249

 

 حوزه قضایی بخش کمالان

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس حوزه قضایی موسی خاکزاد 34264556(017)

 

آدرس: استان گلستان – بخش كمالان - خيابان قره بلاغ 

كد پستي:4941148355 

 

 حوزه قضایی بخش نوکنده

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس حوزه قضایی و رئیس شورای حل اختلاف کاظم طالبی جوجاده 34383383(017)

 

آدرس دادگاه عمومی: استان گلستان – بخش نوكنده- بلوار آيت اله نصيري - خيابان شهيد بهشتي (دريا)- كوچه بهشتي هشتم كد پستي:4873155691  

آدرس شورای حل اختلاف: استان گلستان – بخش نوكنده- بلوار آيت اله نصيري - خيابان شهيد بهشتي (دريا)- كوچه بهشتي هشتم- تلفن: 01734384856

 

 حوزه قضایی بخش خان ببین

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس حوزه قضایی و رئیس شورای حل اختلاف محمود وکیلی 35866777(017)

 

آدرس دادگاه عمومی: استان گلستان - شهر خان ببين - خيابان امام خميني (ره) - نرسيده به مسكن مهر - كد پستي: 4953163197

آدرس شورای حل اختلاف: خان ببين خيابان امام جنب اداره گاز طبقه فوقاني - تلفن: 01735863383

 

حوزه قضایی بخش داشلی برون

سمت نام و نام خانوادگی تلفن عکس
رئیس حوزه قضایی غلامحسن احمدی 33318455(017)

 

آدرس: استان گلستان - شهر اينچه برون - خيابان امام خميني - دادگاه عمومي بخش داشلي برون

كد پستي:4975119341

 

منبع سایت دادگستری استان گلستان

دادگستری کل استان گلستان > معرفی حوزه های قضایی > حوزه قضایی ...

اطلاعات قضائی استان گلستان - دادگستری گلستان

لیست آدرس و تلفن شعب دادگاه ها و مجتمع قضایی در گرگان - بیدبرگ ...

عکس ,آدرس ,شماره تلفن های روسای رئیس دادگستری و دادستان و ...

 

برچسب ها: تلفن.عکس. رئیس کل دادگستری استان گلستان. استان گلستان - دادگستری گلستان. ساختمان دادگستری در گرگان تماس با دادستان گلستان گرگان شماره تلفن رئیس دادگستری بخش کمالان مراوه تپه کلاله گمیشان مینودشت آق قلا گالیکش علی آباد کتول بندرگز آزادشهر رامیان کردکوی گنبد کاووس بندرترکمن گرگان رئیس دادگستری دادستان شماره تلفن آدرس تصویر عکس دادستان استان گلستان دادگستری استان گلستان

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه
دیدگاه شما :
مقایسه ساده دو قوه در مبارزه با فساد اداری / اختیارات مقامات قوه مجریه در برخورد با کارمندان فاسد از تذکر تا اخراج و انفصال مشخص است مدعیانی که هنوز عبرت نگرفته‌اند/ گرای عجیب روحانی به اروپا: نگران نباشید از برجام خارج نمی‌شویم!/ چرا به گام‌های سست و نمایشی غرب‌گرایان نباید امید داشت؟ راز عصبانیت روحانی؛ از کارنامه خالی تا محاکمه اخوی! هراس روحانی از بازگشت به سال ۸۴/ چرا برجام برای دولت حیثیتی شده است؟ رجزخوانی مقام آمریکایی برای میدان نفتی تازه‌ کشف‌شده ایران پست اینستاگرامی دکتر حسن بیارجمندی پس از فوت برادرش وقتی استاندار گلستان در قبال حواشی های مهم استان,نقش خنثی و بی ثمر و فقط در نقش نظاره گری مطلق ظاهر میشود!!/ چه باید کرد؟ جزئیات بازداشت و آزادی فرزند سرکرده حزب منحله آزادی کردستان / انتشار تصاویر پسر حسین یزدان پناه برای اولین بار شهادت یک جانباز در اثر "خودسوزی" در قم! روزنامه اصلاح طلب، "اسرائیل" را به رسمیت شناخت! چند نکته درباره انتقادات روحانی از قوه قضائیه و مبارزه با فساد شهادت سردار طهرانی مقدم و یارانش چگونه رقم خورد؟+تصویر ۳ مدیر سابق وزارت بهداشت بازداشت شدند معلق‌بازی نماینده وطن‌فروش که کروبی او را صدای اسرائیل خواند «میم‌های بی‌صلاحیت»؛ نامزد سرلیستی اصلاح‌طلبان بخشی از نطق های آتشین عبدالحسین ناصری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس هشتم واکنش چهره‌های اصلاح‌طلب به حمله روحانی علیه اقدامات قوه قضائیه+عکس و فیلم بررسی آخرین نظرسنجی ها درباره دولت روحانی/ افت بی‌سابقه محبوبیت رئیس جمهور +جزییات روحانی گلایه مردم را شنید اما به غرب دلداری داد! / دولت معطل اروپا و مردم معطل دولت/ تناقض‌گویی‌ها بی‌انتهای دولت تدبیر و امید حمله روحانی به قوه قضائیه صدای حامیان دولت را هم درآورد نگرانی عجیب از قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها ستون جنگی دشمن در دل جمهوری اسلامى/ به اسم اصلاحات به کام دشمنان ایران+عکس انگ زدن روحانی به قوه قضاییه، به خاطر ترس از اعترافات احتمالی «روح الله زم» است / محبوبیت روحانی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده هشدار مردم کرند گنبد به کاندیدای میلیاردی/ رای خود را نمی فروشیم/ به کاسبان رأی ندهید که با حقوق شما معامله می کنند+فیلم سخنرانی طنز رییس قوه قضاییه: گرفتارحاشیه‌ها نمی‌شویم جزئیات وعده کمک جدید مالی روحانی به ۱۸ میلیون خانوار ایرانی دستگیری‌تیم تروریستی در هتل نزدیک دفتر امام‌جمعه‌مشهد ناقوس شکست در یزد به صدا درآمد / تیم امنیتی روحانی غافل از تفاوت دو انتخابات اسفند ماه سالهای ۹۴و ۹۸ سخنگوی قوه قضاییه: بیش از ٦ سال از استقرار دولت می‌گذرد، اگر فسادی رخ داده چرا الان باید اعلام کنند؟/ ارتقای سمت متهمان دخیل در پرونده بابک زنجانی توسط دولت تعامل با دشمن؛ تقابل با خودی؟! اعلام معجزه ای عجیب در نزدیکی قبر مطهر حضرت ابوالفضل گزارش تصویری از مطالبات مردم یزد که روحانی ندید حاشیه‌های «زم» برای سرویس اطلاعاتی فرانسه ماجرای «سوزاندان اجساد» در دانشگاه علوم پزشکی چه بود؟ دلواپسی رسانه ضدانقلاب برای نماینده هتاک! توپخانه روحانی علیه رئیسی در یزد/ چند نفر را بردید دادگاه و تبلیغ کردید! انتصاب حمید وسکویی بعنوان سرپرست اداره کل زندانهای استان گلستان گزارش تصویری استقبال از زائر گمشده امیرمحمد نوچمنی زائر اربعین حسینی در زادگاهش مسئول یا محصول؟! توضیحات فرمانده سابق سپاه در مورد بازداشت روح الله زم سگ در صف معترضان شیلیایی و علیه پلیس ضد شورش که سوژه رسانه‌های دنیا شد نقدی به مقاله "آشوب در انتظارِ آشور" اولین بار چه کسی عکس‌های خصوصی خواهر زن آذری جهرمی را منتشر کردو چرا؟ +عکس برخورد انقلابی و قابل تحسین دادستانی با مراکز مروج فساد مدیران استان البرز دست از ویژه‌خواری بردارند خاتمی باید از مردم عذرخواهی کند یا نباید؟!/ کرباسچی: عنوان «خاتمی باید از مردم عذرخواهی کند» درست نبود!/ اصلاح طلبان باید از مردم عذرخواهی کنند! سامانه آباد سامانه ای برای ثبت نام طرح ملی مسکن/ آموزش نحوه ثبت نام در سامانه آباد سامانه آباد جزئیات عملیات ناکام اسرائیل برای ترور شخصیتی حاج قاسم/ آیا همکاری اصلاح‌طلبان با رژیم صهیونیستی عمدی است؟ +عکس و فیلم بیانیه مهم عبدالمهدی درباره تحولات عراق
شهادت سردار طهرانی مقدم و یارانش چگونه رقم خورد؟+تصویر وقتی استاندار گلستان در قبال حواشی های مهم استان,نقش خنثی و بی ثمر و فقط در نقش نظاره گری مطلق ظاهر میشود!!/ چه باید کرد؟ ستون جنگی دشمن در دل جمهوری اسلامى/ به اسم اصلاحات به کام دشمنان ایران+عکس جزئیات بازداشت و آزادی فرزند سرکرده حزب منحله آزادی کردستان / انتشار تصاویر پسر حسین یزدان پناه برای اولین بار شهادت یک جانباز در اثر "خودسوزی" در قم! انگ زدن روحانی به قوه قضاییه، به خاطر ترس از اعترافات احتمالی «روح الله زم» است / محبوبیت روحانی به کمتر از ۱۰ درصد رسیده حمله روحانی به قوه قضائیه صدای حامیان دولت را هم درآورد نگرانی عجیب از قاطعیت قوه قضائیه در مبارزه با فساد دانه‌درشت‌ها بخشی از نطق های آتشین عبدالحسین ناصری نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس هشتم چند نکته درباره انتقادات روحانی از قوه قضائیه و مبارزه با فساد هشدار مردم کرند گنبد به کاندیدای میلیاردی/ رای خود را نمی فروشیم/ به کاسبان رأی ندهید که با حقوق شما معامله می کنند+فیلم مقایسه ساده دو قوه در مبارزه با فساد اداری / اختیارات مقامات قوه مجریه در برخورد با کارمندان فاسد از تذکر تا اخراج و انفصال مشخص است معلق‌بازی نماینده وطن‌فروش که کروبی او را صدای اسرائیل خواند ۳ مدیر سابق وزارت بهداشت بازداشت شدند روزنامه اصلاح طلب، "اسرائیل" را به رسمیت شناخت! پست اینستاگرامی دکتر حسن بیارجمندی پس از فوت برادرش واکنش چهره‌های اصلاح‌طلب به حمله روحانی علیه اقدامات قوه قضائیه+عکس و فیلم «میم‌های بی‌صلاحیت»؛ نامزد سرلیستی اصلاح‌طلبان روحانی گلایه مردم را شنید اما به غرب دلداری داد! / دولت معطل اروپا و مردم معطل دولت/ تناقض‌گویی‌ها بی‌انتهای دولت تدبیر و امید رجزخوانی مقام آمریکایی برای میدان نفتی تازه‌ کشف‌شده ایران