18 آبان 1398 اخبار بین المللی سیاسی - اخبار بین المللی - عکس و فیلم - ،

سگ در صف معترضان شیلیایی و علیه پلیس ضد شورش که سوژه رسانه‌های دنیا شد

عکسی جالب از یک سگ در صف معترضان شیلیایی و علیه پلیس ضد شورش تبدیل به سوژه رسانه‌های دنیا بدل شده است. سگ در صف معترضان شیلیایی و علیه پلیس ضد شورش که سوژه رسانه‌های دنیا شد

عکسی جالب از یک سگ در صف معترضان شیلیایی و علیه پلیس ضد شورش تبدیل به سوژه رسانه‌های دنیا بدل شده است.