14 بهمن 1396 اخبار سایر حوزه ها - فرهنگ و هنر بدون دیدگاه ،

دختران خیابان انقلاب؛ دوقطبی‌های ساختگی سیاسی- اجتماعی

دختران خیابان انقلاب؛ دوقطبی‌های ساختگی سیاسی- اجتماعی

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«پارس»- عباسی- طی چند روز اخیر با حرکتی نمادین در مخالفت با حجاب، در خیابان های پایتخت و چند شهر دیگر مواجه بودیم که شبیه شورش های دی ماه از عقبه ای سازماندهی شده، با برنامه و هدفمند حکایت ها دارد. تحلیل این پدیده مهندسی شده از جنبه های روانشناختی و فرهنگی طی چند روز اخیر، توسط جریانات خودجوش مردمی مواجه شد که حکایت از پاسخگویی جدی نسل مسئولیت شناس و فهیم جامعه ایرانی داشت، اما به نظر میرسد همانگونه که تحلیل شورش های برنامه ریزی شده دی ماه از لحاظ اقتصادی و معیشتی صرفا نتوانست همه ابهامات را حل کند این پدیده نیز که حسب قرائن و شواهد مهندسی شده است، نیز بدون نگاه تیزبین اطلاعاتی و آسیب رسانی های امنیتی، قابل تشخیص و تدقیق نخواهد بود. تاکید بر واژه آسیب رسانی و نه آسیب شناسی تاکید مجددی است بر وجود تحلیل های دقیق از جامعه خودی در دست دشمن هوشمند و با برنامه که دقیقا نقاط مناسب جهت آسیب رسانی ها را نشانه رفته است. همزمانی فعالیت های جریانات مخالف و معاند با نظام دینی، در داخل و خارج که چون گذشته از سر زیاده خواهی و عجله با ذوق زدگی به حمایت و تحریک و تهییج این پدیده مبادرت ورزیدند، تایید دیگری بر مهندسی شدن این پدیده بی سابقه محسوب میشود، شاید مانند برهه های قبل اگر اینگونه با عجله و پر حجم به فضای مجازی به حمایت نیامده بودند به این وضوح نقاب از چهره به ظاهر مردمی و طبیعی تدارک دیده شده برای این «نقشه» کنار نمیرفت که قطعا این هم از مکر الهی در به تله انداختن جریانات شیطانی است.

با توجه به تجربیات موفقی که دشمن از دیرباز در استفاده از عناصر آموزش دیده برای خط شکنی در هجمه به ارزش های جامعه دینی کشور داشته و طی 200 سال اخیر و تا قبل از انقلاب خمینی کبیر تحقیقا در تمامی آنها با موفقیت مواجه بوده است، طی 40 سال اخیر نیز با الگو گیری از «نقشه»های قبل به همان شیوه اقدام نموده است.ایجاد دوقطبی های ساختگی سیاسی اجتماعی به منظور هدم وحدت ملی، تحریک عصبیت های قومی و مذهبی، تحقیر فرهنگ مقاومت ملی و حاکم سازی فرهنگ یاس و ناامیدی از جمله هدفگیری های دقیق دشمن بخصوص از دوران مشروطه تاکنون بوده و امروز با هدفگیری عفت عمومی و البته به بهانه اعتراض به حجاب اجباری در پی سرباز گیری جدیدی برای تضعیف وحدت ملی است.

در موضوع اخیر قطعا از خط شکن هایی جهت تخریب ساختارها استفاده مینماید که علیرغم ظاهر غلط اندازشان، الگو گرفته از سمبل های ممدوح قبلی دشمن انتخاب میشوند که در سایه وادادگی های فرهنگی سال های اخیر اجازه یافتند تحت عنوان مظاهر فمینیستی آنها را به نسل جوان بزرگنمایی نمایند تا جاییکه کتب و مقالاتی در تکریم و تایید آنها در مقابل دیدگانمان به وسعت منتشر و توزیع شدند. یکی از مهمترین الگوهایی که به عنوان سمبل آزادگی و نوگرایی و حتی بعنوان پیشگامان فمینیسم به خورد اذهان بی اطلاع دادند و امروز دقیقا به شیوه و سبک او اقدام به ساختار شکنی مینمایند کسی نیست جز قهرمان مضحک و پوشالی حزب بهاییت، طاهره برغانی که به اسم قره العین با زیاده گویی در ادبیات کنونی جا انداختند.

با قطعیت نقش بهاییت و سازمان مخفی آن در همه تحریکات براندازانه و حمایت های آشکاری که طی چند روز اخیر مدیریت بهاییان حاکم بر BBC  فارسی از خود در راه اندازی کارناوال دختران خیابان انقلاب بی پرده عیان ساخته اند جا دارد به نقشی که اول ساختار شکن این فرقه در هجمه به حجاب و عفاف ایفاء نمود و امروز از آن الگوگیری میشود توجه داده شود:

قره العین، بانی قتل و اشاعه دهنده فحشا مدعی تبلیغ آیین جدید اعتقادی!

این زن پس از شکست سختی که شیخ احمد احسایی(بانی شیخیگری بعنوان سکوی پرش بهاییت) در مواجهه و احتجاج با ملا محمد تقی برغانی(پدر شوهرش) بر سر اصول اعتقادی خورده و کوس تکفیرش از بامها بر زمین افتاد و دیگر جایی در سرزمین شیعه ایران و عراق برای او امن باقی نمانده بود در تشکیلات جدید باب به عنوان تبلیغ برای آیین جدید ادعایی و پس از اعتراضات شدیدی که مردم به حضور این زن منحرف  در کربلا کرده بودند در رجب سال 1263 به قزوین باز گشت و با بهره مندی از حضور تعداد قابل توجهی از اقوام و نزدیکان درون بیت برغانی که گرایشات آشکار و پنهان به باب پیدا کرده بودند و بعضی از نزدیکترین یاران او(حروف حی) بودند تبلیغ جنبش بابیت را در قزوین علنی نمود ، مادر او آمنه خانم  وخاله او و پسرخاله اش ملا جواد ولیانی همگی گرایشات شیخیه ای(در ابتدا) و بعد بابی داشتند ملا عبدالوهاب دارالشفایی و پسرانش نیز در قزوین از پیروان شیخیه و بابیه شده بودند و این جبهه از قره العین حمایت میکردند(نورمحمدی ، 1393 : 304 – 305) مجموعه تلاشهای آشکار و پنهان  باعث وارد شدن ضربه ای بر حیثیت خاندان خوش سابقه " برغانی " بود در این مسیر مقاومت ملامحمد تقی(عمو و پدر شوهر قره العین) مانعی غیر قابل نفوذ مینمود و کار به جایی رسید که طاهره(قره العین) با آوردن تعدادی از بابیان جنایتکار به قزوین طرح ترور وحشیانه ملا محمد تقی را در محراب عبادت شبانه به نحوی دلخراش به اجرا درآوردند و این بزرگوار پس از تحمل دو روز جراحت های لاعلاج در 17 ذیقعده 1263 به شهادت رسید و به " شهید ثالث " مشهور گردید.

طاهره پس از این ترور به کمک نفوذیهای بابی متواری شد و توانست به کمک سایر بابی ها پس از ادعای قائمیت "باب " تجمعی یک ماهه در بدشت(شاهرود) راه اندازی کند و در آن با حیله هایی خاص و با تظاهر به اینکه پرده حائل بین او و مستمعین اتفاقی کنار رفته  با حالت مکشوف و بدون حجاب خود را به مستمعین نشان داد و این آغاز برنامه کشف حجاب و برقراری ارتباط جنسی بی محابا گردید که به مرور به شیوه جذابی برای یارگیری این فرقه تا امروز تبدیل گردید ذیلا مستنداتی از مطالب فوق از کتب تاریخی ارائه میگردد:

 "با بکارگیری عوامل نفوذی توسط میرزا حسینعلی نوری ، پس از دستگیری قره العین به اتهام قتل محمد تقی بزغانی و کمک میرزاهادی فرهادی در قزوین ، او را از منزل حاکم ربوده و با مخفی کاری کامل او را به قریه ای حوالی شهر ری رسانده و از آنجا ترتیب اعزام او به اتفاق سران بابی به سمت خراسان داده شد "(نجفی ، 1357 : 544)

"این حرکت توسط سران بابیه با هدف یافتن طرحی اجرایی برای نجات " علی محمد باب " از زندان و ایجاد منطقه ای آزاد و اعلام حکومت بابی در مقابل دولت مرکزی با حضور محمد علی بارفروش ، میرزا حسینعلی نوری و قره العین طراحی شده بود و میعادگاهی به نام بدشت در حوالی شاهرود برای آن تعیین شده بود."(نجفی ، 1357 : 545)

آقای سید محمد باقر نجفی که کتاب بهائیان او از مستندترین متون در این خصوص است با استفاده از قویترین منابع تاریخی و عمدتا از منابع مورد تایید بابیان و بهائیان روایت های مستندی از وقایع بدشت به مثابه استفاده از همه جاذبه های شیطانی برای جلب مخاطب به فرقه ای جدید که مبنایش بر فساد و ترور و جنایت پایه ریزی شده است ارائه مینماید که ذیلا ارائه میگردد :

"در این دشت میرزا حسینعلی نوری 22 روز حدود 80 نفر از بابیان را میزبانی کرد و کمیته سه نفری شامل دو جوان تازه بلوغ: میرزا حسینعلی نوری و محمد علی بارفروش و یک زن زیبا و بی پرده قره العین شبها به پنهان و خلوت  شور و بحث میکردند و صبح ها نتایج آن را بصورت فرامینی بر سر بابیان میکوبیدند. خلوتشان را در شب که ظن همگان را برانگیخته بود با اعطاء القابی به یکدیگر ، که محمد علی بارفروش قدوس است قره العین طاهره است و  میرزا حسینعلی بهاء الله، پوششی بر ظن ها انداخته و مفلوک ترین آدمهای غفلت کرده در انتظار صدور اوامر الهی می نشستند تا این سه جوان خوش خط و خال صبحگاهان آیات صادره را بر آنان بخوانند! (ص 54) و قره العین عاشق رهایی از قید و بند این فکر را در کمیته سه نفره القاء کرده بود که شریعت اسلام را نسخ کنند و اعلان نسخ شریعت اسلام را خود به اطلاع بابیان سجاده دار و سجده کننده برسانند! و لذا قره العین سر را برهنه لباس فاخر و جذاب پوشید و به تصریح تلخیص تاریخ نبیل زرندی قامت پریوش خود را در برابر دید و تماشای همگان نهاد و ابتدا در پس پرده ای نشست و لب به سخن گشود که : این روزگار از ایام فترت شمرده میشود امروز تکلیف شرعیه یکباره ساقط است  و این صوم و صلوه کاری بیهوده است. آنگاه که میرزا علی محمد باب اقالیم سبعه را فرو گیرد و این ادیان مختلف را یکی کند تازه شریعتی خواهد آورد و قرآن خویش را در میان امت ودیعتی خواهد نهاد هر تکلیف که از نو بیاورد بر خلق روی زمین واجب خواهد گشت ، پس زحمت بیهوده بر خویش روا ندارید و زنان خود را در طریق مضاجعت طریق مشارکت بسپارید و در اموال یکدیگر سهیم و شریک باشید که در این امور شما را عقابی و عذابی نخواهد بود و چون سخن به کلام خاتمه یافت ، یکباره پرده را کنار زد و بابیان بدشت برای اولین بار پیکر زنی را در کمال آرایش دیدند... قره العین سوار بر اسب شده و در حالیکه شمشیری را به گفته فاضل مازندرانی به دور سر میگردانید شعارزنان دعوی خدایی خود را به زبان میراند.( صص 546 – 545)

کلام آخر:

فتنه گران بهایی دختران جوان خود را با الگوگیری از قره العین برای خط شکنی از سنگر حجاب و عفاف به میدان فرستاده اند و مستظهر به حمایت خارجی و احتمالا مطمئن از قرار گرفتن در حواشی امن در داخل آغازگر شورش های سازماندهی شده ای هستند که بصورت علنی طی ایام اخیر مورد حمایت شکست خوردگان فتنه 88، همان ها که امروز بهره مند از لطف نظام از پشت میله های زندان مجددا به جامعه باز گشته اند نیز قرار دارند، البته تحریکات و حمایت های مالی برون مرزی نیز ایشان را جری نموده است، باید هشیاری و برخورد قاطع و همه جانبه نظام و مردم در صحنه به همگی این کودتاچیان تفهیم کند که این بوی کباب نیست که به مشام میرسد.  

 

 

 

 

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه
دیدگاه شما :
مدیرانی که جریان‌های سوء در دستگاه‌های خود را گزارش نکنند متخلفند/ در جریان سیل انتقاداتی داریم و به دنبال آسیب‎شناسی موضوع هستیم/ در صورت تدبیر، گرفتاری‎های مردم به این اندازه نبود تجاوز به حریم رودخانه ها و جنگل یکی از دلایل وقوع سیل /باید از ابتدای تصرف از و وقوع تخلف جلوگیری شود سنتکام را بیشتر بشناسید/ ستادی که مسئول چند عملیات تروریستی ازجمله مین‌گذاری ایران در خلیج فارس بود+عکس بازداشت ضارب متواری پدر شهید مدافع حرم در دستور کار پلیس/ به دلیل عدم آگاهی افسر نگهبان کلانتری و نیز مداخله یکی از پرسنل، متهم آزاد شد. سپاه پاسداران در دهه چهارم و پنجم انقلاب/ نقش سپاه در مواجهه با پروژه‌های نفوذ و اخلال و براندازی/ ارتقای توانمندی نظامی و موشکی سپاه در دهه اخیر/ایفای نقش پدری در قبال همه طیف‌های وفادار و دل بسته به انقلاب رئیس ستاد انتخاباتی روحانی، میرحسین و رئیسی آماده ورود به مجلس یازدهم پیشنهادات جدید آقای متهم/ برای حل مشکلات کشور: زندانیان سیاسی آزاد شوند/ اگر جفایی شده از این به بعد نشود/ حصر الان برداشته شود به نفع نظام است/ دل رئیس اصلاح‌طلبان دوباره هوای فتنه کرده است؟ فیلم منتشرشده از عامل بمب‌گذاری سریلانکا شرایط واگذاری مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی طرح نوین نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات جدید/ از اخلالگر الکترونیکی تا پرتاب تور برای مقابله با ریزپرنده‌ها/ «ژ-3» های ارتش به شکار پهپاد می روند+عکس لابی دولت با لاریجانی برای رای‌آوردن یک طرح توطئه علیه سرلشکر سلامی در اولین روز کاری همه گرانی‌ها در دولت تدبیر و امید تثبیت شد؛ «علی برکت الله» اقدامات ضدایرانی فرانسه؛ از توهین به ظریف تا لغو مراسم ایرانیان گروه تروریستی جماعت "توحید ملی" مسئول حادثه‌ دیروز سریلانکا را بیشتر بشناسید سرلشگر حسین سلامی چگونه فرمانده جدید سپاه شد؟/ آغاز فصل جدید مقابله با آمریکا و اسرائیل با انتصاب فرمانده جدید سپاه چرا حکم سازمان بازرسی کشور مبنی بر بازپس گیری 75 هکتار زمین از شرکت فواکه درجهادکشاورزی گلستان همچنان خاک می خورد؟! / ماجرای واگذاری ۷۵هکتار زمین به شرکت فواکه چه بوده+سند عوامل انتصاب مناف هاشمی آیا از گذشته و عاقبت تصمیمشان در خلوتگاه های سیاسی درس نگرفته اند؟+اسامی گزینه ها سردار سرلشگر پاسدار حسین سلامی فرمانده جدید کل سپاه کیست؟ انتصاب نهمین فرمانده سپاه پاسداران در چهلمین سال فعالیت این نهاد / پیام های انتصاب سرداری که خبر از فروپاشی آمریکا داده بود احمدی نژاد: با تقسیم منابعی مانند انرژی به هر ایرانی یک میلیون تومان در ماه می رسد / ایران زمین های بسیاری دارد، اما مردم برای صد متر زمین لنگ هستند / در مورد من شایعه پراکنی می کنند؛ اینها طرفداری هم ندارند سردار حسین سلامی به فرماندهی کل سپاه منصوب شد/ سردار جعفری به قرارگاه فرهنگی و اجتماعی بقیة الله(عج) رفت انقلاب مال همه است/ پایبندی به استقلال همه‌جانبه‌ کشور، استقلال سیاسی، استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی/ «باید در مقابل دشمنان و بدگویان و طعنه‌زنان انقلاب بایستید/ شاخصهاى انقلابیگرى/مواضع انقلابی را، مبانی امام بزرگوار را صریح بیان کنیم، خجالت نکشیم، رودربایستی نکنیم خسارت‌های رئیس‌بی‌اطلاع! / دولت هنوز هزینه خسارت‌های سیل سال ۹۵ را پرداخت نکرده است! کسانی که نسبت به وجود نیروهای حشد الشعبی در خوزستان معترض هستند یا ناآگاه­ند یا واابسته به بیگانگان. همه عکس و فیلم های وحشتناک از سیل پلدختر/ لرستان سناریوی توطئه آمیز و تحرکات نظامی مشکوک ایالات متحده آمریکا در عراق ساختار حشد الشعبي چگونه است؟/آشنایی با حشد الشعبي مهمترين گروه هاي تشكيل دهنده نیروی های مردمی عراق همه محافظان رئیسی در نماز جمعه +عکس ناپدید شدن پول کنکوری‌ها در سازمان سنجش/ ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کجا خرج شد؟ رياست جمهوري1400/انتخابات رياست جمهوري سال 1400/كانديداهاي احتمالي /رياست جمهوزمان/ انتخابات 1400ري 1400, دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري, تاريخ انتخابات رياست جمهوري 1400انتخابات بعدي رياست جمهوري ايران, زمان انتخابات رياست جمهوري1400/ انتخابات 1400, زمان انتخابات رياست جمهوري ايران1400 دستاویز قرار دادن سیلاب و مردم سیل‌زده کشور برای اعتراض به بازداشت متهمان جاسوسی +عکس محمود صادقی "دلواپس" شد/ شوخی مرفهین بی‌درد با مردم تهران/ فروش گوشت‌هایی که هنوز وارد نشده! ۱۲ ساعت جدال با مرگ در قبر رئیس جمهور: قول می‌دهم که دولت در کنار مردم سیل‌زده خواهد بود/ دل ما برای شما می‌تپید گفتگو با پسر ۱۶ ساله فریب‌خورده منافقین؛ خوشحالم دستگیر شدم! ذوق‌زدگی رادیو سیا از پرت و پلا گویی نمایندگان نقده و شیراز شب سیل پلدختر تا صبح چند بار از خواب بیدار شدم/ بعد از تلفن استاندار کمی قرآن خواندم و دعا کردم اوقات شرعی رمضان ۹۸ تاریخ شروع ماه رمضان 98 تاریخ دقیق ماه رمضان 98 اول ماه رمضان 98 اوقات شرعی ماه رمضان ۹۸ تاریخ ماه رمضان 98 پایان ماه رمضان 98 تاریخ دقیق شروع ماه رمضان 98 تاریخ شروع ماه رمضان ۹۸ تاریخ شروع ماه رمضان 98 و پایان آن چه روزی است؟ تاریخ شروع ماه رمضان سال98 : اوقات شرعی ماه رمضان اوقات شرعی ماه رمضان 1398 جسد بی‌جان کودک ۴ ساله از کانال دهرود مشهد پیدا شد انتشار اولین تصاویر عناصر بازداشتی اماراتی در ترکیه دیدار سردار معروفی فرمانده سپاه نینوای گلستان با امیر محمدغفاری فرمانده قرارگاه عملیاتی لشکر 30 پیاده گرگان وقتی یک استان صاحب نداشته باشد؛ / برکناری عجیب رئیس جمعیت هلال‎احمر شهرستان آق قلا در میانه معرکه امدادرسانی به سیل‎زدگان/ ناراحتی مردم و مسئولین از این تصمیم نادرست/ چرا هزینه‎سازی و فرصت‎سوزی می‎کنید؟ رانت‌های محل‌کارتان را اطلاع دهید و جایزه بگیرید/کارآمدترین سازوکارهای نظارتی در امر مبارزه با فساد ماجرای ارتباط پنهانی روحانی با اسرائیل / روحانی خطاب به مقام اسرائیلی: خمینی افراطی است؛ باید به او سخت تر بگیرید! / آیا روحانی در راستای اهداف اسرائیل در ایران عمل می کند؟ / کدام سازمان یا نهاد انقلابی باید به وضعیت ارتباط روحانی با اسرائیل رسیدگی کند؟/ایجاد این همه نارضایتی توسط روحانی در کشور برای چیست؟+فیلم دردناک از ارتباط روحانی!!! زاکانی: مجلس ما مجلس یک نفره است زاکانی : باید مشخص شود مسئولان کشور این اموال را از کجا آوردند/ لاریجانی با تعداد معدودی نماینده بین دو جناح بازی می‌کند/ ما اصولگرایان در ادبیات خود یکسان نیستیم/ مردم فرق عمل و شعار را دیدند، شرایط تغییر کرده است
توطئه علیه سرلشکر سلامی در اولین روز کاری عوامل انتصاب مناف هاشمی آیا از گذشته و عاقبت تصمیمشان در خلوتگاه های سیاسی درس نگرفته اند؟+اسامی گزینه ها چرا حکم سازمان بازرسی کشور مبنی بر بازپس گیری 75 هکتار زمین از شرکت فواکه درجهادکشاورزی گلستان همچنان خاک می خورد؟! / ماجرای واگذاری ۷۵هکتار زمین به شرکت فواکه چه بوده+سند سرلشگر حسین سلامی چگونه فرمانده جدید سپاه شد؟/ آغاز فصل جدید مقابله با آمریکا و اسرائیل با انتصاب فرمانده جدید سپاه شرایط واگذاری مسئولیت در نظام جمهوری اسلامی سنتکام را بیشتر بشناسید/ ستادی که مسئول چند عملیات تروریستی ازجمله مین‌گذاری ایران در خلیج فارس بود+عکس مدیرانی که جریان‌های سوء در دستگاه‌های خود را گزارش نکنند متخلفند/ در جریان سیل انتقاداتی داریم و به دنبال آسیب‎شناسی موضوع هستیم/ در صورت تدبیر، گرفتاری‎های مردم به این اندازه نبود اقدامات ضدایرانی فرانسه؛ از توهین به ظریف تا لغو مراسم ایرانیان همه گرانی‌ها در دولت تدبیر و امید تثبیت شد؛ «علی برکت الله» رئیس ستاد انتخاباتی روحانی، میرحسین و رئیسی آماده ورود به مجلس یازدهم گروه تروریستی جماعت "توحید ملی" مسئول حادثه‌ دیروز سریلانکا را بیشتر بشناسید پیشنهادات جدید آقای متهم/ برای حل مشکلات کشور: زندانیان سیاسی آزاد شوند/ اگر جفایی شده از این به بعد نشود/ حصر الان برداشته شود به نفع نظام است/ دل رئیس اصلاح‌طلبان دوباره هوای فتنه کرده است؟ لابی دولت با لاریجانی برای رای‌آوردن یک طرح طرح نوین نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات جدید/ از اخلالگر الکترونیکی تا پرتاب تور برای مقابله با ریزپرنده‌ها/ «ژ-3» های ارتش به شکار پهپاد می روند+عکس فیلم منتشرشده از عامل بمب‌گذاری سریلانکا بازداشت ضارب متواری پدر شهید مدافع حرم در دستور کار پلیس/ به دلیل عدم آگاهی افسر نگهبان کلانتری و نیز مداخله یکی از پرسنل، متهم آزاد شد. سپاه پاسداران در دهه چهارم و پنجم انقلاب/ نقش سپاه در مواجهه با پروژه‌های نفوذ و اخلال و براندازی/ ارتقای توانمندی نظامی و موشکی سپاه در دهه اخیر/ایفای نقش پدری در قبال همه طیف‌های وفادار و دل بسته به انقلاب تجاوز به حریم رودخانه ها و جنگل یکی از دلایل وقوع سیل /باید از ابتدای تصرف از و وقوع تخلف جلوگیری شود