14 بهمن 1396 اخبار سایر حوزه ها - فرهنگ و هنر ،

دختران خیابان انقلاب؛ دوقطبی‌های ساختگی سیاسی- اجتماعی

دختران خیابان انقلاب؛ دوقطبی‌های ساختگی سیاسی- اجتماعی

به گزارش پایگاه عدالت خواهان"«پارس»- عباسی- طی چند روز اخیر با حرکتی نمادین در مخالفت با حجاب، در خیابان های پایتخت و چند شهر دیگر مواجه بودیم که شبیه شورش های دی ماه از عقبه ای سازماندهی شده، با برنامه و هدفمند حکایت ها دارد. تحلیل این پدیده مهندسی شده از جنبه های روانشناختی و فرهنگی طی چند روز اخیر، توسط جریانات خودجوش مردمی مواجه شد که حکایت از پاسخگویی جدی نسل مسئولیت شناس و فهیم جامعه ایرانی داشت، اما به نظر میرسد همانگونه که تحلیل شورش های برنامه ریزی شده دی ماه از لحاظ اقتصادی و معیشتی صرفا نتوانست همه ابهامات را حل کند این پدیده نیز که حسب قرائن و شواهد مهندسی شده است، نیز بدون نگاه تیزبین اطلاعاتی و آسیب رسانی های امنیتی، قابل تشخیص و تدقیق نخواهد بود. تاکید بر واژه آسیب رسانی و نه آسیب شناسی تاکید مجددی است بر وجود تحلیل های دقیق از جامعه خودی در دست دشمن هوشمند و با برنامه که دقیقا نقاط مناسب جهت آسیب رسانی ها را نشانه رفته است. همزمانی فعالیت های جریانات مخالف و معاند با نظام دینی، در داخل و خارج که چون گذشته از سر زیاده خواهی و عجله با ذوق زدگی به حمایت و تحریک و تهییج این پدیده مبادرت ورزیدند، تایید دیگری بر مهندسی شدن این پدیده بی سابقه محسوب میشود، شاید مانند برهه های قبل اگر اینگونه با عجله و پر حجم به فضای مجازی به حمایت نیامده بودند به این وضوح نقاب از چهره به ظاهر مردمی و طبیعی تدارک دیده شده برای این «نقشه» کنار نمیرفت که قطعا این هم از مکر الهی در به تله انداختن جریانات شیطانی است.

با توجه به تجربیات موفقی که دشمن از دیرباز در استفاده از عناصر آموزش دیده برای خط شکنی در هجمه به ارزش های جامعه دینی کشور داشته و طی 200 سال اخیر و تا قبل از انقلاب خمینی کبیر تحقیقا در تمامی آنها با موفقیت مواجه بوده است، طی 40 سال اخیر نیز با الگو گیری از «نقشه»های قبل به همان شیوه اقدام نموده است.ایجاد دوقطبی های ساختگی سیاسی اجتماعی به منظور هدم وحدت ملی، تحریک عصبیت های قومی و مذهبی، تحقیر فرهنگ مقاومت ملی و حاکم سازی فرهنگ یاس و ناامیدی از جمله هدفگیری های دقیق دشمن بخصوص از دوران مشروطه تاکنون بوده و امروز با هدفگیری عفت عمومی و البته به بهانه اعتراض به حجاب اجباری در پی سرباز گیری جدیدی برای تضعیف وحدت ملی است.

در موضوع اخیر قطعا از خط شکن هایی جهت تخریب ساختارها استفاده مینماید که علیرغم ظاهر غلط اندازشان، الگو گرفته از سمبل های ممدوح قبلی دشمن انتخاب میشوند که در سایه وادادگی های فرهنگی سال های اخیر اجازه یافتند تحت عنوان مظاهر فمینیستی آنها را به نسل جوان بزرگنمایی نمایند تا جاییکه کتب و مقالاتی در تکریم و تایید آنها در مقابل دیدگانمان به وسعت منتشر و توزیع شدند. یکی از مهمترین الگوهایی که به عنوان سمبل آزادگی و نوگرایی و حتی بعنوان پیشگامان فمینیسم به خورد اذهان بی اطلاع دادند و امروز دقیقا به شیوه و سبک او اقدام به ساختار شکنی مینمایند کسی نیست جز قهرمان مضحک و پوشالی حزب بهاییت، طاهره برغانی که به اسم قره العین با زیاده گویی در ادبیات کنونی جا انداختند.

با قطعیت نقش بهاییت و سازمان مخفی آن در همه تحریکات براندازانه و حمایت های آشکاری که طی چند روز اخیر مدیریت بهاییان حاکم بر BBC  فارسی از خود در راه اندازی کارناوال دختران خیابان انقلاب بی پرده عیان ساخته اند جا دارد به نقشی که اول ساختار شکن این فرقه در هجمه به حجاب و عفاف ایفاء نمود و امروز از آن الگوگیری میشود توجه داده شود:

قره العین، بانی قتل و اشاعه دهنده فحشا مدعی تبلیغ آیین جدید اعتقادی!

این زن پس از شکست سختی که شیخ احمد احسایی(بانی شیخیگری بعنوان سکوی پرش بهاییت) در مواجهه و احتجاج با ملا محمد تقی برغانی(پدر شوهرش) بر سر اصول اعتقادی خورده و کوس تکفیرش از بامها بر زمین افتاد و دیگر جایی در سرزمین شیعه ایران و عراق برای او امن باقی نمانده بود در تشکیلات جدید باب به عنوان تبلیغ برای آیین جدید ادعایی و پس از اعتراضات شدیدی که مردم به حضور این زن منحرف  در کربلا کرده بودند در رجب سال 1263 به قزوین باز گشت و با بهره مندی از حضور تعداد قابل توجهی از اقوام و نزدیکان درون بیت برغانی که گرایشات آشکار و پنهان به باب پیدا کرده بودند و بعضی از نزدیکترین یاران او(حروف حی) بودند تبلیغ جنبش بابیت را در قزوین علنی نمود ، مادر او آمنه خانم  وخاله او و پسرخاله اش ملا جواد ولیانی همگی گرایشات شیخیه ای(در ابتدا) و بعد بابی داشتند ملا عبدالوهاب دارالشفایی و پسرانش نیز در قزوین از پیروان شیخیه و بابیه شده بودند و این جبهه از قره العین حمایت میکردند(نورمحمدی ، 1393 : 304 – 305) مجموعه تلاشهای آشکار و پنهان  باعث وارد شدن ضربه ای بر حیثیت خاندان خوش سابقه " برغانی " بود در این مسیر مقاومت ملامحمد تقی(عمو و پدر شوهر قره العین) مانعی غیر قابل نفوذ مینمود و کار به جایی رسید که طاهره(قره العین) با آوردن تعدادی از بابیان جنایتکار به قزوین طرح ترور وحشیانه ملا محمد تقی را در محراب عبادت شبانه به نحوی دلخراش به اجرا درآوردند و این بزرگوار پس از تحمل دو روز جراحت های لاعلاج در 17 ذیقعده 1263 به شهادت رسید و به " شهید ثالث " مشهور گردید.

طاهره پس از این ترور به کمک نفوذیهای بابی متواری شد و توانست به کمک سایر بابی ها پس از ادعای قائمیت "باب " تجمعی یک ماهه در بدشت(شاهرود) راه اندازی کند و در آن با حیله هایی خاص و با تظاهر به اینکه پرده حائل بین او و مستمعین اتفاقی کنار رفته  با حالت مکشوف و بدون حجاب خود را به مستمعین نشان داد و این آغاز برنامه کشف حجاب و برقراری ارتباط جنسی بی محابا گردید که به مرور به شیوه جذابی برای یارگیری این فرقه تا امروز تبدیل گردید ذیلا مستنداتی از مطالب فوق از کتب تاریخی ارائه میگردد:

 "با بکارگیری عوامل نفوذی توسط میرزا حسینعلی نوری ، پس از دستگیری قره العین به اتهام قتل محمد تقی بزغانی و کمک میرزاهادی فرهادی در قزوین ، او را از منزل حاکم ربوده و با مخفی کاری کامل او را به قریه ای حوالی شهر ری رسانده و از آنجا ترتیب اعزام او به اتفاق سران بابی به سمت خراسان داده شد "(نجفی ، 1357 : 544)

"این حرکت توسط سران بابیه با هدف یافتن طرحی اجرایی برای نجات " علی محمد باب " از زندان و ایجاد منطقه ای آزاد و اعلام حکومت بابی در مقابل دولت مرکزی با حضور محمد علی بارفروش ، میرزا حسینعلی نوری و قره العین طراحی شده بود و میعادگاهی به نام بدشت در حوالی شاهرود برای آن تعیین شده بود."(نجفی ، 1357 : 545)

آقای سید محمد باقر نجفی که کتاب بهائیان او از مستندترین متون در این خصوص است با استفاده از قویترین منابع تاریخی و عمدتا از منابع مورد تایید بابیان و بهائیان روایت های مستندی از وقایع بدشت به مثابه استفاده از همه جاذبه های شیطانی برای جلب مخاطب به فرقه ای جدید که مبنایش بر فساد و ترور و جنایت پایه ریزی شده است ارائه مینماید که ذیلا ارائه میگردد :

"در این دشت میرزا حسینعلی نوری 22 روز حدود 80 نفر از بابیان را میزبانی کرد و کمیته سه نفری شامل دو جوان تازه بلوغ: میرزا حسینعلی نوری و محمد علی بارفروش و یک زن زیبا و بی پرده قره العین شبها به پنهان و خلوت  شور و بحث میکردند و صبح ها نتایج آن را بصورت فرامینی بر سر بابیان میکوبیدند. خلوتشان را در شب که ظن همگان را برانگیخته بود با اعطاء القابی به یکدیگر ، که محمد علی بارفروش قدوس است قره العین طاهره است و  میرزا حسینعلی بهاء الله، پوششی بر ظن ها انداخته و مفلوک ترین آدمهای غفلت کرده در انتظار صدور اوامر الهی می نشستند تا این سه جوان خوش خط و خال صبحگاهان آیات صادره را بر آنان بخوانند! (ص 54) و قره العین عاشق رهایی از قید و بند این فکر را در کمیته سه نفره القاء کرده بود که شریعت اسلام را نسخ کنند و اعلان نسخ شریعت اسلام را خود به اطلاع بابیان سجاده دار و سجده کننده برسانند! و لذا قره العین سر را برهنه لباس فاخر و جذاب پوشید و به تصریح تلخیص تاریخ نبیل زرندی قامت پریوش خود را در برابر دید و تماشای همگان نهاد و ابتدا در پس پرده ای نشست و لب به سخن گشود که : این روزگار از ایام فترت شمرده میشود امروز تکلیف شرعیه یکباره ساقط است  و این صوم و صلوه کاری بیهوده است. آنگاه که میرزا علی محمد باب اقالیم سبعه را فرو گیرد و این ادیان مختلف را یکی کند تازه شریعتی خواهد آورد و قرآن خویش را در میان امت ودیعتی خواهد نهاد هر تکلیف که از نو بیاورد بر خلق روی زمین واجب خواهد گشت ، پس زحمت بیهوده بر خویش روا ندارید و زنان خود را در طریق مضاجعت طریق مشارکت بسپارید و در اموال یکدیگر سهیم و شریک باشید که در این امور شما را عقابی و عذابی نخواهد بود و چون سخن به کلام خاتمه یافت ، یکباره پرده را کنار زد و بابیان بدشت برای اولین بار پیکر زنی را در کمال آرایش دیدند... قره العین سوار بر اسب شده و در حالیکه شمشیری را به گفته فاضل مازندرانی به دور سر میگردانید شعارزنان دعوی خدایی خود را به زبان میراند.( صص 546 – 545)

کلام آخر:

فتنه گران بهایی دختران جوان خود را با الگوگیری از قره العین برای خط شکنی از سنگر حجاب و عفاف به میدان فرستاده اند و مستظهر به حمایت خارجی و احتمالا مطمئن از قرار گرفتن در حواشی امن در داخل آغازگر شورش های سازماندهی شده ای هستند که بصورت علنی طی ایام اخیر مورد حمایت شکست خوردگان فتنه 88، همان ها که امروز بهره مند از لطف نظام از پشت میله های زندان مجددا به جامعه باز گشته اند نیز قرار دارند، البته تحریکات و حمایت های مالی برون مرزی نیز ایشان را جری نموده است، باید هشیاری و برخورد قاطع و همه جانبه نظام و مردم در صحنه به همگی این کودتاچیان تفهیم کند که این بوی کباب نیست که به مشام میرسد.  

 

 

 

 

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه
دیدگاه شما :
چهره حسام الدین آشنا قبل و بعد از گاندو +عکس علت اصرار پشت پرده ورود قریب الوقوع دونفر از نیروهای بخشداری بهاران گرگان به شهرداری قرق چیست؟+عکس جناب استاندار گلستان! از این رانت ،تبعیض و بی عدالتی به کجا شکایت نماییم ؟/ انتظار مردم از دستگاه قضایی انقلابی استان فیلم/ حمله به پلیس با چاقو پاسخ دندان شکن بانوی ایرانی به مجری بی بی سی در برنامه زنده/فیلم آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء(ص) در مشارکت پروژه‌های شهرداری گرگان فیلم/ پشت پرده‌ای از مدارس غیرانتفاعی چه خبر است؟! عریان شدن موتورسوار آزادشهری در زمان توقیف موتورش توسط پلیس + عکس فیلم/ تهدید اصلاح طلبان به تحریم انتخابات! توفیق نفتکش قاچاقچی توسط نیروی دریایی سپاه مستقر در خلیج فارس و تنگه هرمز +متن کامل اطلاعیه سپاه جهبه پایداری ها و احمدی نژادی ها،با آیت الله آملی لاریجانی تسویه حساب سیاسی کردند؟ دستگاه‎های اجرایی به‎جای تشکیل پرونده به‎دنبال پیشگیری از وقوع جرم باشند/منابع طبیعی یکی از مشکلات استان گلستان است/نیاز است تفکیک منطقه حفاظت شده «جهان‎نما» صورت بگیرد/ آیا آملی لاریجانی موضع خود درباره «طبری» را اصلاح می‌کند؟/ طبری کیست؟ ماجرای تایید نشدن صلاحیت یک نماینده اسبق مجلس/ در این دوره نسبت به هزینه‌های بالای انتخاباتی حساس‌تر شده‌ایم وعده‌های بر زمین مانده "مخاطب بایدها"/ از شعار حمایت از کشاورزی تا تلاش برای واردات محصولات کشاورزی ژاپنی و چینی‌سازی کشور با ژست مقاومت/ نسخه جدید پیشرفت؛ یک وعده غذا در روز با ۵ ساعت کار بیشتر رایگان یک و بام دو هوای چراغعلی رییس ستاد انتخابات استان گلستان تصاویر/ اقدام قاطع دادستانی مرکز استان در نهارخوران حضور خبرنگار BBC در کشور نشان از فتنه ای جدید است برائت‌جویی نجفی از رویکرد وحشیانه رسانه‌های زنجیره‌ای روایت آیت‌الله یزدی از قانع شدن محسن رضایی درفتنه۸۸ ماجرای صف‌کشیدن مشتریان آرایشگاه زنانه برای ارتباط با اجنه! دولت روحانی بزرگ‌ترین «کاسب تحریم»/ کشتیرانی کرایه حمل کانتینر را 40 برابر کرده است کسانی که به روش‌های خلاف قانون در کسب آراء مردم عادت کرده‌اند، لازم است دست از رویه غلط و خلاف قانون خود بردارند دولت نمی تواند گردنه گیری کن / سوء استفاده از قدرت و موقعیت+سند خدمت به بیماران تصادفی به جای رفتن به زندان/ سال گذشته بیش از چهار هزار و ۲۰۰ رای جایگزین زندان صادر کردند در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر گرگان با سیدرضا سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان چه گذشت/ حمایت دستگاه قضا از مدیریت شهری در روند توسعه شهر مگر مردم مازندران و گیلان مردند که زن و مرد در کنار دریا مشغول عیش و عشرت بشوند/ چرا فرمان رهبری عمل نمی شود؟/ باید با انگلیس برخورد شود اگر برخورد نکنیم آنها پررو می شوند/ باید با قانون شکنان و حرمت شکنان برخورد جدی گردد/بدحجاب و بی حجاب ها بساط خودشان را جمع کنند بروند توضیحات کارشناس اسلحه‌ درباره سلاح نجفی/ 4 گلوله از 5 گلوله به خانم استاد اصابت نکرده و یک گلوله به وی خورده انتصاب نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس نجفی وکیل خود را عزل کرد توهین یک مسئول اروپایی به ملت ایران/ انتشار نقشه تجزیه خاورمیانه توسط «موگرینی»! مجازات انگلیس آغاز شده / بارها با خود گفته اند خودم کردم که لعنت بر خودم باد جزئیات تغییرات در ترکیب شورای نگهبان/ تکیه مجدد آیت‌الله جنتی بر کرسی دبیری/ جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی/ سوابق اعضای شورای نگهبان/ مظفر: امضای نامه لغو مجازات خاتمی دخالت در امور قوا است نباید افراد به صرف انتقاد یا زبان تند از گردونه نظام رانده شوند/ اعضای شورای نگهبان هم انسان و ممکن‌الخطا هستند/ هر رد صلاحیت به یک واگرایی نسبت به نظام منتهی می‌شود چگونه سردار سپاه قدس، «تکنوکرات» دولت هاشمی شد؟ +تصاویر جلسه دوم محاکمه شهردار اسبق تهران؛ نجفی: اتهام قتل عمد را قبول ندارم/ هیچ وقت همسرم را تهدید به قتل نکردم/ پسر میتر استاد هم آمد+فیلم/ امتناع نجفی از قبول اتهام قتل عمد دکتر مهدی غفاری به عنوان رئیس پارک علم و فناوری گلستان منصوب شد چه کسی گوش سید علی طاهری را برید + عکس سختی ها و مشقت های عدالت خواهی در کلام رهبر معظم انقلاب علی مطهری: صداوسیما درخواست پمپئو برای گفتگو با تلویزیون ایران را رد نکند (ویدیو) اولین تصاویر از "باستی هیلز" شهرکی با دیوارهای ۱۰ متری و ویلاهای لاکچری! جیسون رضاییان امشب به تلویزیون می‌آید اتهام جاسوسی عیسی شریفی کذب است/ دلایل بازداشت اکبری طبری معاون اجرایی سابق قوه‌قضائیه/ حکم داماد وزیر صادر شد/ علنی بودن دادگاه نجفی با دستور رئیسی بود نجفی جایگزین مشایی شد/ خبر خوش مدیریتی برای کارمندان مسن/ جسد صدام بعد از نبش قبرش کجاست؟/ فصل دوم سریال «گاندو» با محوریت داستان غذای دستکاری‌شده ژنتیک در ایران ساخته شود/ ایران باید بمب اتمی می‌ساخت و سپس با آمریکا مذاکره می‌کرد واکنش امروز رهبرانقلاب به توقیف نفتکش حامل نفت ایران/ عناصر مؤمن نظام، این خباثتها را بی‌جواب نمیگذارند وجود فساد بسیار گسترده، رانت خواری‌های مکرر و مافیای موجود در حوزه بهداشت و درمان+جزئیات بی‌تفاوتی وزیر کشور به هشدارهای 4 ساله سازمان بازرسی/ جلوی برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را بگیرید
چه کسی گوش سید علی طاهری را برید + عکس چگونه سردار سپاه قدس، «تکنوکرات» دولت هاشمی شد؟ +تصاویر جلسه دوم محاکمه شهردار اسبق تهران؛ نجفی: اتهام قتل عمد را قبول ندارم/ هیچ وقت همسرم را تهدید به قتل نکردم/ پسر میتر استاد هم آمد+فیلم/ امتناع نجفی از قبول اتهام قتل عمد جناب استاندار گلستان! از این رانت ،تبعیض و بی عدالتی به کجا شکایت نماییم ؟/ انتظار مردم از دستگاه قضایی انقلابی استان مجازات انگلیس آغاز شده / بارها با خود گفته اند خودم کردم که لعنت بر خودم باد عریان شدن موتورسوار آزادشهری در زمان توقیف موتورش توسط پلیس + عکس در دیدار اعضای شورای اسلامی شهر گرگان با سیدرضا سیدحسینی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گلستان چه گذشت/ حمایت دستگاه قضا از مدیریت شهری در روند توسعه شهر یک و بام دو هوای چراغعلی رییس ستاد انتخابات استان گلستان توهین یک مسئول اروپایی به ملت ایران/ انتشار نقشه تجزیه خاورمیانه توسط «موگرینی»! برائت‌جویی نجفی از رویکرد وحشیانه رسانه‌های زنجیره‌ای آیا آملی لاریجانی موضع خود درباره «طبری» را اصلاح می‌کند؟/ طبری کیست؟ تصاویر/ اقدام قاطع دادستانی مرکز استان در نهارخوران توضیحات کارشناس اسلحه‌ درباره سلاح نجفی/ 4 گلوله از 5 گلوله به خانم استاد اصابت نکرده و یک گلوله به وی خورده پاسخ دندان شکن بانوی ایرانی به مجری بی بی سی در برنامه زنده/فیلم ماجرای تایید نشدن صلاحیت یک نماینده اسبق مجلس/ در این دوره نسبت به هزینه‌های بالای انتخاباتی حساس‌تر شده‌ایم جزئیات تغییرات در ترکیب شورای نگهبان/ تکیه مجدد آیت‌الله جنتی بر کرسی دبیری/ جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی/ سوابق اعضای شورای نگهبان/ دولت نمی تواند گردنه گیری کن / سوء استفاده از قدرت و موقعیت+سند دستگاه‎های اجرایی به‎جای تشکیل پرونده به‎دنبال پیشگیری از وقوع جرم باشند/منابع طبیعی یکی از مشکلات استان گلستان است/نیاز است تفکیک منطقه حفاظت شده «جهان‎نما» صورت بگیرد/ مگر مردم مازندران و گیلان مردند که زن و مرد در کنار دریا مشغول عیش و عشرت بشوند/ چرا فرمان رهبری عمل نمی شود؟/ باید با انگلیس برخورد شود اگر برخورد نکنیم آنها پررو می شوند/ باید با قانون شکنان و حرمت شکنان برخورد جدی گردد/بدحجاب و بی حجاب ها بساط خودشان را جمع کنند بروند انتصاب نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان و امام جمعه بندرعباس