31 اردیبهشت 1399 ویژه ها - زمین خواری،کوه خواری،ساحل خواری،جنگل خواری - مبارزه با فساد - عدالت خواه و مطالبه گر گلستانی - پرونده تخلفات اداره کل غله گلستان - خبرهای مهم مسئولین گلستان - اخبار روز اقتصادی - - اخبار روز گلستان ، گرگان

تغییر کاربری عجیب اراضی جنگلی وکاربری سبز به مسکونی توسط مدیران شهرسازی گلستان/غراوی معاون عمرانی استاندار باید پاسخگو باشد

معاون عمرانی استاندار به عنوان حانشین استاندار گلستان ونماینده تام الاختیار او درجلسات ماده ۵ ورییس حلسات باید در برابر تخلفات صورت گرفته پاسخگو باشد. تغییر کاربری عجیب اراضی جنگلی وکاربری سبز به مسکونی توسط مدیران شهرسازی گلستان/غراوی معاون عمرانی استاندار باید پاسخگو باشد

به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران" معاون عمرانی استاندار به عنوان حانشین استاندار گلستان ونماینده تام الاختیار او درجلسات ماده ۵  ورییس حلسات باید در برابر تخلفات صورت گرفته پاسخگو باشد.

بیشتر بخوانید

پرونده اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان - اینجا  -

اخبار عملکرد  دادگستری استان گلستان - اینجا  -

با نگاهی اجمالی به روند تغییر کاربری زمین وتملک زمین در اجرای ماده 10 به این تغییر سازمان یافته ، واضح است که زمینی با کاربری جنگل در اجرای ماده 10 توسط منابع طبیعی به اداره کل راه وشهرسازی به عنوان اراضی ملی با پیگیری معاون املاک وحقوقی وقت واگذارمیگردد. در زمان واگذاری در تاریخ 91/10/07 تبصره ای در ذیل صورتجلسه ای زمان تحویل زمین اضافه میگردد که همکاران منابع طبیعی در واگذاری این زمین سهیم هستند.( ثبت در هیات نمایندگی 97/2/12)که این موضوع بزرگترین دلیل واگذاری در اجرای ماده 10 برای دست اندازی به اراضی ملی و جنگل از طرف منابع طبیعی ومدیر کل وقت به این اراضی را مبرهن مینماید این ملک با مساحت حدود 3005مترمربع به دولت واگذار میگردد/
در ابتدا کاربری زمین سبز میگردد
سپس بخشی از این زمین تبدیل به کاربری مسکونی میگردد
سپس بخش دوم زمین در زمان تهیه طرح تفصیلی ناحیه 3 توسط اداره کل راه وشهرسازی (ذینفعان زمین مذکورآقایان محبوبی ومحبوبی وخلیل زاده و.......) تبدیل به کاربری مسکونی میگردد.
در این میان بخشی از این اقدامات با همکاری و دخالت دیوان استان معمول میگردد تا نسبت به این تحولات بی توجه باشند ودر چهت پیشبرد اهداف باشرط شراکت در زمین مورد بحث به تعداد17نفر از همکاران ان اداره کل!!
با نگاهی به روند تغییر زمین از سند و کابری جنگل به 3005متر مسکونی بدون کمترین هزینه به سادگی به دست اندازی مدیران ومسولین ذیربط اداره کل به بیت المال پی میبریم.
حال ایرادات وارده بر این نحوه واگذاری در هیات نمایندگی اداره کل  عبارتند از:

اولا مجوز زمین مورد بحث توسط سازمان ملی زمین ومسکن به پاس تلاش کارکنان راه وشهرسازی و صرفا جهت کارکنان شاغل فاقد مسکن در اداره کل بالحاظ کلیه شرایط ذکر شده درمصوبه صادر گردید.
ثانیا دستورالعمل شماره 609.53849 مورخ سال 89/10/28 اشاره شده در متن مصوبه هیات نمایندگی اداره کل مورخ اسفند 97 در خصوص تامین مسکن کارکنان درقالب مسکن مهرمیباشد وارتباطی به زمین و مجوز گرفته شده نداشته وندارد لذا استفاده از این صورتجلسه که هیچ ارتباطی به مجوز صادره از سوی سازمان ملی زمین ومسکن نداشته است  صرفا به این دلیل بود که منافع حاصل از این پروژه به مدیران و مسولین ذینفوذ وبانیان تغییر کاربری وهمکاران هم گروه مدیر محترم حراست و مدیران اداره کل برسد.
ثالثا هیچ اطلاع رسانی جهت ثبت نام همکاران نگردید و آطلاعیه ای که معاون مربوطه ومدیر عامل شرکت تعاونی آقای پناه یزدان درکارتابل همکاران ارسال نمود به دلیل اشتباه از کارتابل حذف گردید تا کارکنان از این شرایط مطلع نشوند.
مغایرتهای موجود در قراردادواگذاری به تعاونی کارکنان که موجب ابطال قراردادمیگردید

1-مطابق بند 4 قرارداد واگذاری زمین به شماره 3797440263مورخ 97/12/12  شرکت تعاونی فجر گلستان میبایست ظرف 6 ماه نسبت به اخذ پروانه اقدام مینمود در صورتی که پروانه صادره توسط شهرداری درپایان بهمن ماه 98 حدود 11ماه و15روز بعد صادر گردید صدور پروانه به شماره 26780 در مورخ 27/11/98

2- این زمین برای ساخت  حداقل40واحد با رعایت الگوی مصرف واگذار گردید ولی پروانه اخذ شده هر واحد حدود 193متربدون احتساب انباری 432 متر مربع برای 48 واحد میباشد یعنی 202مترمربع

3-مطابق بند 7 قرارداد واگذاری چنانچه متقاضی هر یک از بندهای قرارداد را انجام ندهد قرارداد یکطرفه فسخ و زمین به اداره کل عودت میشود که با توجه به تاخیر در اخذ پروانه وعدم رعایت الگوی مصرف این موضوع رعایت نگردید.

4-مصوبه هیات نمایندگی اداره کل که با حضور3تن ازذینفعان ومدیرحراست اداره کل به عنوان ناظربرسلامت جلسات در تاریخ 97/12/12 انجام گردید مبنای قیمت گذاری با توجه به استعلام صورت گرفته از معاونت شهرسازی و معماری و پاسخ واصله طی نامه شماره 7351 222 95 مورخ 95/02/25  میزان 1941.40مترمربع از پلاک فوق دارای کاربری مسکونی و مساحت 1063.81 متر مربع دارای کاربری فضای سبز صورت گرفته در صورتی که زمین مورد بحث در سال ۹۶ هنگام ابلاغ طرح ناحیه 3 به مسکونی تبدیل گردید و لذا اشاره به استعلام معاونت شهرسازی در سال ۹۵ در جلسه ای که درپایان سال 97 (با توجه به اینکه در سال 96 زمین مورد بحث دارای کاربری مسکونی بوده) ، دلیلی جز سواستفاده وفریب افکار عمومی وکارکنان جهت پوشش قیمت گذاری بسیار ناچیززمین واقع در صیاد 15 دراذهان جاری نمینماید.
 زیرا صورتجلسه هیئت نمایندگی در تاریخ 12/ /12 /97 صادر گردید و با توجه به مسکونی بودن مساحت کل زمین علی القاعده می‌بایستی برمبنای زمین مسکونی قیمت گذاری میگردید ضمن اینکه جای سوال است چرا قیمت کارشناسی به مدت شش ماه قبل از مصوبه هیات نمایندگی صادر گردیده

این موضوع دلیلی جز توجیه قیمت کارشناسی از قرار متری دومیلیون و صد و پنجاه هزار تومان ندارد با این وجود در آن زمان نیز برای زمین مشابه از قرار متری حدود 8 میلیون تومان و هم اکنون حدود 15 میلیون قیمت گذاری شده بود.

 سوال؟ اگر قراربه حفظ منافع دولت باشد چرا زمینی توسط اداره کل راه وشهرسازی در شهریورماه سال 97جهت کارشناسی به سه نفر از کارشناسان ارجاع گردد و در6ماه بعد (تقریبا روزهای پایانی ابطال زمان شش ماهه قیمت کارشناسی )دراسفندماه جلسه هیات نمایندگی در اداره کل باحضور ذینفعان پروژه آقایان محبوبی به عنوان مدیرکل وسهامدار -آقای پناه یزدان به عنوان عضو هیات نمایندگی ومعاون مدیرکل و مدیرعامل شرکت تعاونیویمی از سهامداران - وآقای کاویان به عنوان ناظر جلسه ومدیرحراست و یکی از سهامداران- وخانم فاطمه طاهری رییس مالی و یکی ازسهامداران ، جهت تصویب قیمت گذاشته شود و به تعاونی جهت پرداخت وجه ایلاغ گردد ودر اوایل سال 98 واریزی ها به حساب دولت واریز گردد یعنی دقیقا در زمانی که کارشناسی ابطال و میبایستی کارشناسی مجدد گردد به نظر میرسد قیمت گذاری ونوع کاربری ذکر شده در مصوبه هیات نمایندکی به قیمت ۶ ماه قبل توسط دبیر هیات نمایندگی ومدیر کل برای فریب اذهان صورت گرفت.
 چرا مجدد به کارشناس رسمی برای قیمت گذاری ارحاع نکردید؟

ونکته آخر ، فرض محال اگرزمین مورد بحث بخشی مسکونی وبخشی کاربری سبز داشته است مدیرکل راه وشهرسازی به عنوان دبیرکمیسیون ماده 5 و مشرف به قانون منع فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن ، چگونه 1063.81 متر مربع دارای کاربری فضای سبز این زمین را برای قیمت گذاری به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع و قیمت گذاری وبه شرکت تعاونی واگذار نمود؟؟؟

معاون عمرانی استاندار به عنوان حانشین استاندار گلستان ونماینده تام الاختیار او درجلسات ماده ۵  ورییس جلسات باید در برابر تخلفات صورت گرفته در روند تغییر و واگذاری اراضی ملی که در قالب فضای سبز داخل محدوده امده و به مسکونی تبدیل گردیده پاسخگو باشد.

               ادامه دارد......

 

برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

دیدگاه
دیدگاه شما :
بگو و مگو اعتبارنامه‌های نمایندگان+عکس واکنش شهرداری تربت جام به ماجرای پلمب منزل پیرزن و فرزند نابینا فیلم/ اسکورت عجیب و محافظان یک بازیگر زن! رئیس و قائم مقام اجرائیات شهرداری کرمانشاه بازداشت شدند ورود دستگاه قضایی انقلابی گلستان به موضوع واگذاری اراضی به اشخاص خاص در سایه قانون توسط مسئولین اداره راه و شهرسازی سازی استان گلستان+فیلم نماینده‌ای که هدیه‌اش را بازگرداند+ عکس رونمایی رسمی سپاه از زیردریایی بدون سرنشین رزمی/ تحقق وعده مهم سرلشکر سلامی ظرف کمتر از ۸ ماه +عکس آمریکا در آتش و خون: اغتشاش و هرج‌ومرج مرگبار، مینیاپولیس را به منطقه جنگی تبدیل کرد +تصاویر امکان فروش تفکیکی سهام عدالت واکنش دفتر رهبر انقلاب به ماجرای تلخ رومینا اشرفی / قانون باید برخورد سخت بکند اگر نبود هوشمندی و ذکاوت یکی از دستگاه های نظارتی انقلابی استان گلستان!! دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی/سامانه فیش حقوقی و احکام افزایش مستمری بگیران تامین اجتماعی https://account.tamin.ir/auth/login نمایندگان گلستان و لزوم تشکیل فوری کمیته تحقیق و تفحص از مفاسد اقتصادی رؤسای ادوار مجلس چقدر رای آوردند؟ +جدول پیکر شهید مدافع حرم جواد الله کرم به کشور بازگشت داستان دو برادر؛ حاج باقر در انتظار تماس حاج قاسم آیا مسئولین حراست کل استان گلستان واقعا متوجه سوء استفاده مسئول حراست راه و شهرسازی از موقعیت شغلی اش نشده اند ؟+تصویر آغاز سومین مرحله رزمایش کمک های مومنانه با توزیع بیش از ۱۴۰ هزار بسته معیشتی بین نیازمندان استان‌گلستان در اولین روز کاری مجلس یازدهم سنگدوینی نایب رئیس و نوروزی سخنگوی شعبه یک مجلس شورای اسلامی شدند آقای روحانی! تقلید از سیاست‌های کهنه و فاجعه بار را کنار بگذارد میله‌های زندان در انتظار نماینده تهران+ عکس فیلم/ بازتاب‌های ماجرای قتل رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله به دست پدرش در فضای مجازی بیانات مهم رهبر معظم انقلاب درباره سوء استفاده از موقعیت و امکانات دولتی توسط مسئولین سوابق کاندیداهای ریاست مجلس یازدهم+تصویر فیش حقوقی فرهنگیان fish.medu.ir فیش حقوق آموزش و پرورش/فیش حقوقی فرهنگیان شاغل و بازنشستگان آموزش و پرورش گزارش تکان دهنده از آخرین جرئیات قتل رومینا اشرفی دختر 13 ساله تالشی توسط پدرش/ماجرا از ارتباط رومینا و بهمن/ابعاد تازه‌ای از قتل هولناک رومینا آیا اجتماع مسئولین دست اندرکار وقت در ساخت آپارتمان میلیاردی در محدوده ی شهرک تالارگرگان اتفاقی بوده است و یا در پس این اجتماع سر دیگری نهفته بود؟! مجلس دهم انقلابی نبود/ دنبال منافع زودگذر بودند/ برای رونق تولید چه کردند؟/ در مقابل مدیریت فاجعه بار زنگنه، آخوندی و قاضی زاده چه کردند؟/ یکی از اولویت‌های مجلس جدید برخورد با امثال زنگنه است/ بهترین کمک به دولت جدا کردن عناصر ناکارآمد و ناسالم است/ مجلس باید ریشه غربگرایی در دولت را خشک کند/ کارآمدترین و انقلابی ترین فرد باید رئیس مجلس شود عکس/هلاکت ۲۱ تروریست قبل از اجرای عملیات در عید فطر دستور فرمانده کل سپاه برای اعزام دو فروند بالگرد به گچساران با وجود تهدیدات آمریکا؛ دومین نفتکش ایرانی وارد آب‌های ونزوئلا شد دو راه کار مجلس برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت سیستم بانکی از سهام عدالت به عنوان وثیقه تسهیلات استفاده کند کشف و متلاشی شدن باند تخلفات در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی گرگان متن جوابیه اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان در خصوص مطالب کذب منتشرشده درفضای مجازی/ پاسخی به جوابیه اداره کل راه و شهرسازی استان گلستان+سند نه غزه نه لبنان تحریم برای ایران+ عکس نزدیک نفتکش‌های ایران نمی‌شویم +عکس بازتاب سخنرانی مهم رهبرانقلاب در رسانه‌های خارجی/ آیت الله خامنه ای از آینده سخت اسرائیل خبر داد مجرم اصلی فاجعه فلسطین، دولت های غربی هستند/ فلسطین مسئله‌ای نیست که قابل فراموش شدن باشد/ آینده برای رژیم صهیونیستی سخت تر خواهد شد/ باید با این ویروس دیرپا مبارزه و آن را ازاله کرد/ دنیا قربانیان کرونا را می‌شمارد اما چرا هیچ‌کس میلیون‌ها مظلوم در جهان اسلام را شمارش نمی‌کند؟/ ۷ توصیه به همه دلسوزان مسئله فلسطین اعلام مبلغ زکات فطره بر اساس نظر مقام معظم رهبری و مراجع تقلید محل احداث مسکن مهر 99 ساله در زمین 8 میلیاردی در عدالت 92 گرگان ,هر واحد ۳۲۸متر مربع صرفا برای 5 افراد دانه درشت و 4نفر از کارکنان راه و شهرسازی گلستان!! دکتر هاشمیان:واگذاری زمین های دولتی به افراد خاص با هیچ بهانه ای توجیه پذیر نیست/ سیدرضا سیدحسینی:پلیس انفال هر جا سازه ای بدون مجو.ز در مراحل اولیه ساخت و ساز بود تخریب کنند سوالی از جناب آقای محبوبی مدیرکل راه وشهرسازی استان گلستان خبر تأسف بار و تلخ که به شدت با رویه ی سیره حاکم قوه ی قضائیه و مشی عملی حضرت آیت الله رئیسی و دکتر هاشمیان رئیس دادگستری گلستان و دیگر مسئولین انقلابی استان تضاد و تعارض دارد حمایت قوه قضائیه برای جلوگیری از چپاول حقوق ملت مظلوم را انتظار می کشیم/ در حقوق عمومی شاکی حق ندارد شکایت را پس بگیرد اردشیر زاهدی: همیشه به ایران افتخار می‌کنم/ نگذارید سلطه آمریکا و انگلیس برگردد/ درد و بلای زاهدی بخوره توی سری برخی از اصلاح طلبان (عکس)درآخرین جلسه علنی نمایندگان دوره دهم مجلس شورای اسلامی چه گذشت؟ سلطان‌های مسکن مهر پردیس چه کسانی هستند؟! پیشنهاد یک اصلاحاتی برای آموزش و جذب اغتشاشگر به هلاکت رساندن دو تروریست وابسته به ضدانقلاب در شهر مریوان
اگر نبود هوشمندی و ذکاوت یکی از دستگاه های نظارتی انقلابی استان گلستان!! ورود دستگاه قضایی انقلابی گلستان به موضوع واگذاری اراضی به اشخاص خاص در سایه قانون توسط مسئولین اداره راه و شهرسازی سازی استان گلستان+فیلم نمایندگان گلستان و لزوم تشکیل فوری کمیته تحقیق و تفحص از مفاسد اقتصادی واکنش دفتر رهبر انقلاب به ماجرای تلخ رومینا اشرفی / قانون باید برخورد سخت بکند نماینده‌ای که هدیه‌اش را بازگرداند+ عکس دریافت فیش حقوقی مستمری بگیران تامین اجتماعی/سامانه فیش حقوقی و احکام افزایش مستمری بگیران تامین اجتماعی https://account.tamin.ir/auth/login فیلم/ اسکورت عجیب و محافظان یک بازیگر زن! رونمایی رسمی سپاه از زیردریایی بدون سرنشین رزمی/ تحقق وعده مهم سرلشکر سلامی ظرف کمتر از ۸ ماه +عکس آمریکا در آتش و خون: اغتشاش و هرج‌ومرج مرگبار، مینیاپولیس را به منطقه جنگی تبدیل کرد +تصاویر رئیس و قائم مقام اجرائیات شهرداری کرمانشاه بازداشت شدند بگو و مگو اعتبارنامه‌های نمایندگان+عکس واکنش شهرداری تربت جام به ماجرای پلمب منزل پیرزن و فرزند نابینا امکان فروش تفکیکی سهام عدالت