24 اردیبهشت 1398 ،

آقای رئیس جمهور! تبعیض انقلاب را نابود می کند/ مبارزه با فساد اقتصادی موجب رونق اقتصادی می شود /همان علی که آبروی مومن را بالاتر از حرمت کعبه می داند اما دستور بی آبرو کردن یک مجرم حکومتی را می دهد/پاداشهای میلیاردی و وام های کلان می گیرد اما برای وام ازدواج جوانان ما منابع ندارند!

آقای رئیس جمهور! تبعیض انقلاب را نابود می کند/ مبارزه با فساد اقتصادی موجب رونق اقتصادی می شود /همان علی که آبروی مومن را بالاتر از حرمت کعبه می داند اما دستور بی آبرو کردن یک مجرم حکومتی را می دهد/پاداشهای میلیاردی و وام های کلان می گیرد اما برای وام ازدواج جوانان ما منابع ندارند! آقای رئیس جمهور! تبعیض انقلاب را نابود می کند/ مبارزه با فساد اقتصادی موجب رونق اقتصادی می شود /همان علی که آبروی مومن را بالاتر از حرمت کعبه می داند اما دستور بی آبرو کردن یک مجرم حکومتی را می دهد/پاداشهای میلیاردی و وام های کلان می گیرد اما برای وام ازدواج جوانان ما منابع ندارند!

همین حقوق های نامتعارفی که در کشور جریان دارد فیش های حقوقی 80 میلیون تا 200میلیون تا 600میلیونی که این روزها رونمایی شده است نوعی فساد اقتصادی است که در این کشور برخی نان شب ندارند با شکم گرسنه سر بر بالین می گذارند عده ای زیادی از مردم با یارانه زندگی می کنند اما عده ای از مسئولین ما یقه آخوندی می پوشند تسبیح بدست می گیرند ذکر هم می گویند و برای چپاول بیت المال نقشه می کشند چندصد میلیون حقوق ماهیانه می گیرند آیا این فساد نیست؟ آیا این ضد عدالت نیست؟

امیرالمومنین دستور فرمودند آبروی مفسد اقتصادى را بریزند .اما متاسفانه وزیر بهداشت گفته بود : نباید آبروی این مدیران را با این فیش های حقوقی نجومی ببرید! پزشکان ما چقدر حقوق می گیرند بروید بررسی کنید مگر ابن هرمه چه کرده بود که امیرالمومنین به ابن رفاعه حاکم اهواز چنین فرمان می دهد که باید آبروی اين مسئول اقتصادی واصناف را ببرید همان علی که آبروی مومن را بالاتر از حرمت کعبه می داند اما دستور بی حرمتی به یک مجرم حکومتی را می دهد که اگر فرماندار اهواز این کار را نکند خودش را به زشت ترین شکل ممکن از کار برکنار می کند. واقعا باید علی وار برخورد کرد .

به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"  حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی محمدی در سخنرانی خود اظهار داشت: دشمنی امریکا با اصل اسلام است ،دشمنی امریکا با حاکمیت اسلامی و جمهوری اسلامی است .با انقلابی گری مخالفت دارند که امروز در بحرین یک رهبر انقلابی را تحمل نمی کنند و تابعیت یک عالم شیعی بحرینی را سلب می کنند و می خواهند او را از کشور اخراج کنند چون با اسلام ناب محمدی و اسلام شیعی ستیز دارند این دشمنی تمام شدنی نیست
برای مقابله با این دشمنی ها باید توانمندی های خود را افزایش بدهیم وقتی توانمندی خود را افزایش دادیم کشور را قدرتمند کردیم دیگر دشمن نمی تواند کاری بکند.

اولین توانمندى ما در عرصه ایمان اسلامی است که مبنای حکومت اسلامی است تمام برنامه های دشمن برای شکستن سد ایمان مردم است می خواهند باورها و ارزش ها را تغییر بدهند برای بدست آوردن این توانمندی باید کارهای زیربنایی و فرهنگی و مذهبی داشته باشیم این وظیفه حوزه های علمیه ،دستگاه های تبلیغی ،سازمان تبلیغات اسلامی ،ارشاد اسلامی ،دانشگاه ها و آموزش و پرورش است .

دومین توانمندی ما ،توانمندی سیاسی و ملی ، وحدت و انسجام ملت است که می خواهند اين توانمندى ما را هم دچار چالش كنند که از اول انقلاب دشمن با ترور مسئولین انقلابی نظام ، سعی داشتند که وحدت و انسجام ملی را ازبین ببرند .انسجام سیاسی کشور را دچار چالش کنند ،می خواستند مردم را دچار رعب و وحشت کنند و رعب و وحشت در کشور ایجاد کنند ،ترور رهبری معظم در ششم تیر ماه 1360 در این مقوله می گنجد که خداوند این ذخیره الهی را برای ما نگه داشته است .انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه 1360 و شهادت آیت الله بهشتی و 72تن از مسئولین عالی نظام برای ازبین بردن توانمندی سیاسی و ملی بوده است. که مردم با حضور در صحنه های انقلاب و وحدت کلمه نظام را حفظ کردند.

سومین توانمندی کشور تاسیسات دفاعی و موشکی ما است که دشمن با این توانمندی ما مخالف است به دنبال یک برجام دیگری برای محدود کردن قدرت موشکی است که بعضی ها در کشور هم از برجام دو و سه و چهار حرف می زنند که این برنامه دشمن است چون اگر امکانات دفاعی ما قوی باشد دشمن نمی تواند به ما حمله کند وزارت دفاع سازمان های ارتش و سپاه و دیگر ارگانهاى نظامى بايد در زمینه دفاعی بیشتر تلاش کنند و نظام را قدرتمندتر کنند .

چهارمين توانمندی ناشی از جمعیت جوان انقلابی است ؛جمعیت جوانی که آماج حملات و تیرهای دشمن است فرماندار درسخنرانی گفتند یکی از حملات دشمن موادمخدر و تهاجم فرهنگی و مسائلی از اینگونه برای ازبین بردن جوانان ما و سست کردن غیرت جوان انقلابی ماست.دشمن می خواهد جمعیت جوان کشور را با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر برای آینده تقلیل بدهد و این بسیار خطرناک است این جمعیت جوان یک نعمت و یک توانمندی است چون جوان منشأ حرکت و چشمه جوشان ابتکار و نوآوری است باید جوانهاى پرانگیزه و پرکار را تقویت و بکارگیری کرد خصوصا رهبری معظم انقلاب عنایت خاصی به جوانهای مومن و انقلابی دارد که فرمودند: من به صراحت اعلام می کنم جوانهای انقلابی را تقویت و حمایت می کنم ،به جوانهای انقلابی و متدین ارادت دارم ،این جوانها که در سطح کشور هستند ما نمى توانیم از لحاظ ارزشی یکسان بدانیم آن جوانی که جوانیش را ،توانش را ،نیرویش را ،انگیزه اش را ،صرف اهداف عالیه کشور می کند حتی پول ناچیزش را صرف هدف ها و مجاهدت ها می کند با آن جوانی که به دنبال شهوت رانی و اشرافی گری و مانند اینهاست یکسان و یک جور نیست . این کلام رهبری است.

پنجمین توانمندی در زمينه علمی و رشد علمی است که دشمن با ابزار خباثت آمیزی برای متوقف کردن حركت علمی کشور استفاده می کند حتی به ترور دانشمندان ما دست زده است تحریم ،تهدید و محاصره اقتصادی جهت متوقف کردن فعالیت هسته ای در همین قالب تعریف می شود که ما را به پای میز مذاکره بکشانند و کشانده اند که رهبری معظم از اول به مذاکرات خوشبین نبودند اما مخالفت نکردند که نتیجه مذاکره برجامی شد که رهبری معظم فرمودند: هم موافقان برجام و هم مخالفان برجام در بیان نظرات شان مبالغه کردند ؛یعنی نباید برجام را فتح الفتوح ناميد ،نباید برجام را آفتاب تابان و ابر شتابان خواند ،و مانند فتح خرمشهر و کار خدا دانست و با دفاع مقدس هم ردیف بدانند و مذاکراه کنندگان برجام را نباید هم ردیف جانبازان و شهدا و رزمندگان دفاع مقدس بشمارند و نباید هم زحمات مسئولین نادیده بگیریم .


برجام از نظر رهبری هم محسناتی دارد و هم معایبی دارد ،بخاطر محسنات بود که قبل از دولت یازدهم ما به مذاکرات روی آوردیم اما خیلی از آن محسنات تامین نشده است چون در صورتی آن محسنات تامین می شد که خط قرمزها و شرایطی که رهبری معظم بیان کرداند و ترسیم نموده اند رعایت و اجرا می شد چون از خط قرمز های رهبری عبور کرده اند آن محسنات بدست نیامده و رهبری برجام را خسارت محض خواندند .


اما برجام علی رغم اینکه مشکلات مردم را حل نکرد ،اما یک تجربه تاریخی به همراه داشت که دشمن ما قابل اعتماد نیست و نباید به دشمن اعتماد کرد و یک فرایند تربیتی برای جامعه داشت که سلطه ناپذیر بودن و مقاومت در برابر سلطه گران همیشه یک اصل برای ما باشد.


معایب برجام ،اعتماد به دشمن بود،که رهبری بارها فرمودند به امریکا اعتماد نکنید اینها بدعهدند ،اینها بدذاتند زیر قول شان می زنند به قول شان و وعده شان عمل نمی کنند لذا وعده داده بودند تحریم ها را بردارند اما برنداشتند برخلاف آنچه که دولتمردان ما ادعا می کنند تحریم ها برداشته نشده است آنها با تمام قدرت تحریم ها را حفظ کرده اند که رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمىٰ امام خامنه ای به دولتمردان فرمودند:من خواهش می کنم کسانی که دست اندرکارند توجه کنند ،دقت کنند مدام نگویند تحریم ها برداشته شده است ،تحریم ها برداشته نشده است مسئله بانک ها حل نشده است ،بانک ها با ما معامله نمی کنند ،بانک ها و شرکت های خاص جرات معامله با ایران را ندارند وبا ایران وارد معامله نمی شوند بیمه نفتکش ها انجام نشده است در تجارت نفت و دریافت درآمدهای نفتی مشکل داریم ،پول ها و سرمایه های بلوکه شده ما آزاد نشده است ،معامله با دلار با ایران ممنوع شده است بخاطر همین کشورهایی که به ما بدهکار هستند قرض های ما را نمی پردازند آنها که به تعهدات شان عمل نکردند اما به قول رهبری معظم ما پیش شرط هایمان را به طور کامل انجام دادیم ،غنی سازی بیست درصد را تعطیل و تبدیل به سه و نیم درصد کردیم ،فردو و اراك را تعطیل کردیم قلب راکتور اراک را بتن ریزی کردیم ،آب سنگین اراک را ازبین بردیم ،اورانیم غنی شده را دادیم و کیک زرد گرفتیم ،پانزده هزار سانتریفیوژ را اکسید کردیم و ازبین بردیم اما آنها به تعهداتشان عمل نکردند حالا کاندیدای ریاست جمهوری آینده امریکا تهدید می کند ما برجام را پاره می کنیم و نقض می کنیم که رهبری فرمودند : اگر آنها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم


 مگر در سال هشتادوچهار آمریکا و ایادیش بدعهدی نکردند آيا ما ضرر کردیم رهبری دستور دادند پلمپ ها را بشکنید و فعاليتها را شروع کنید ما فعالیت را شروع کردیم و چقدر پیشرفت کردیم این بار هم بدانند اگر به تعهدات شان عمل نکنند ما فعالیت هسته ای خود را گسترده تر از همیشه ادامه خواهیم داد و جامعه استکباری را دچار پشیمانی خواهیم کرد


ششمین توانمندی در عرصه اقتصاد است که تنها راه مصونیت در عرصه اقتصاد مقاوم سازی اقتصادى و اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است ما در اقتصاد مشکلات عمده ای داریم مهمترین آنها مسئله اشتغال و بیکاری و رکود است که به قول رهبری این معضلات اقتصادی بیشتر از اينكه مربوط به تحریم ها باشد مربوط به مدیریت ها و سیاست هاست . و راه رشد اقتصادی جلوگیری از مفاسد اقتصادی است همین حقوق های نامتعارفی که در کشور جریان دارد فیش های حقوقی 80 میلیون تا 200میلیون تا 600میلیونی که این روزها رونمایی شده است نوعی فساد اقتصادی است که در این کشور برخی نان شب ندارند با شکم گرسنه سر بر بالین می گذارند عده ای زیادی از مردم با یارانه زندگی می کنند اما عده ای از مسئولین ما یقه آخوندی می پوشند تسبیح بدست می گیرند ذکر هم می گویند و برای چپاول بیت المال نقشه می کشند چندصد میلیون حقوق ماهیانه می گیرند آیا این فساد نیست؟ آیا این ضد عدالت نیست؟

 

وزیر صنعت و معدن می گفت: ما باید مدیر وارد کنیم. شاید حق با او بود اگر ما مدیر وارد می کردیم کم خرج تر و کم هزینه تر بود .
حتی افرادی داریم در هیئت مدیره بانک ها ،یک روز کار نکرده فقط بخاطر رفاقت و عضویت در ستاد فلانی حقوق بالای این چنینی و پاداشهای میلیاردی و وام های کلان می گیرد اما برای وام ازدواج جوانان ما منابع ندارند!
برای پرداخت یارانه عزا می گیرند ! اما خودشان از پول بیت المال می خورند و لفت ولیس می کنند.
معلوم است که این ها دغدغه مردم را ندارند. نمی توانند مشکلات مردم را درک کنند .دغدغه جیبشان را دارند می خواهند سرمایه جمع آوری کنند به دنبال اشرافی گری و غارت قانونی بیت المال هستند که متاسفانه رئیس جمهور ما هم گفته این فیش های حقوقی را به مسئله ملی تبدیل نکنيد .


اما آقای رئیس جمهور عدالت و رفع تبعیض مسئله ملی و مسئله اسلامی ماست .تبعیض انقلاب را نابود می کند .رهبری معظم فرمودند: موضوع حقوق های نجومی درواقع هجوم به ارزش هاست و باید حتما با آن برخورد شود وبه مردم اطلاع رسانی بشود .


باید قوه قضائیه و قوه مجریه وارد عمل بشوند این یک امتحان برای مسئولان قضایی و اجرایی است. در تاریخ داریم که امیرالمومنین نسبت به کارگزارانش بسیار حساس بود اگر فساد را می دید دستور برخورد شدید با آن کارگزار متخلف را صادر می کرد .مثلا شخصی به نام ابن هرمه مسئول بازار اهواز دچار فساد اقتصادی و مالی شد .امیرالمونین نامه نوشت به والی اهواز ابن رفاعه كه بنابر مستندات و شواهد بر من یقین شده است که ابن هرمه در امور اقتصادی بازار مسلمین در اهواز خیانت کرده است هنگامی که نامه من را خواندی ابن هرمه را از کار برکنار کرده و به مردم معرفی کن آبرویش را بریز به زندانش بيافكن به همه بخش های تابعه اهواز بنویس ،من چنین عقوبتی برای او معین کرده ام که 35 ضربه شلاق در ملاعام ،گرداندن در بازار و معرفی به عنوان مفسد اقتصادی و مصادره اموال و زندان ، به طوری که در زندان پای او را ببندید که نتواند راه برود فقط در لحظات نماز او را باز کنید و نگذارید کسی او را ملاقات کند بر او سخت بگیرید تا جایی که با خطر مرگ مواجه نشد حق هواخوری در حیاط زندان را ندارد و بعد از یک ماه 35 ضربه شلاق دیگر بر او بزنید .ابن رفاعه مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می شوی و من به زشت ترین صورت ممکن تورا از کار برکنار می کنم که خدا آن روز را نیاورد.

امیرالمومنین دستور فرمودند آبروی مفسد اقتصادى را بریزند .اما متاسفانه وزیر بهداشت ما می گوید : نباید آبروی این مدیران را با این فیش های حقوقی نجومی ببرید! پزشکان ما چقدر حقوق می گیرند بروید بررسی کنید مگر ابن هرمه چه کرده بود که امیرالمومنین به ابن رفاعه حاکم اهواز چنین فرمان می دهد که باید آبروی اين مسئول اقتصادی واصناف را ببرید همان علی که آبروی مومن را بالاتر از حرمت کعبه می داند اما دستور بی حرمتی به یک مجرم حکومتی را می دهد که اگر فرماندار اهواز این کار را نکند خودش را به زشت ترین شکل ممکن از کار برکنار می کند. واقعا باید علی وار برخورد کرد/ .تاریخ سخنرانی:5 تیر95


به اشتراک بگذارید :

دیدگاه
دیدگاه شما :
ذهن خلاق دبیر خودخوانده !!! جزئیات تازه از توقیف شناور آمریکایی کلیدی که دولت ندارد !/ جامعه_اطلاعاتی کشور و غفلت از اولویت های اصلی کشور! شمخانی یک شبِ مسئله دار شد؟!+عکس دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، ۴۰سال دوم قطعاً بهتر خواهد بود/ تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی‌اند/ با ولنگاری فرهنگی مخالفیم رنج‌های یک مدیر از زندگی فرزندانش در خارج از کشور/ مدیران کشور باید از اشرافیت‌زدگی و آقازاده‌پروری و رفتارهای اینچنینی به دور باشند لیلی رشیدی توبیخ نشد/ جایزه هم گرفت! +جزئیات چه کسانی در حمایت از یک متهم امنیتی هنرمندان را فریب دادند؟ خبر فوری/ نامه بسیارمهم و صریح دکتر زاکانی به وزیر اطلاعات / اگر وزارت اطلاعات و سایرین به وظیفه‌شان عمل می‌کردند وضع فساد اینگونه نبود/ عیوب این وزراتخانه حیاتی را در دادگاه به تفصیل خواهم گفت/ منتظرم در دادگاه روابط ناسالم و حقوق ضایع شده مردم را بیان کنم گزارش تصویری / دیدارهای مردمی با سادات شهر گرگان شمخانی در مصاحبه با «ان‌بی‌سی نیوز» : نباید برجام را امضاء می‌کردیم / اگر جنگ شود آمریکا و متحدان منطقه‌ای‎اش در وضعیت وحشتناکی قرار خواهند گرفت گزارش تصویری از بازسازی واقعه غدیر در 8 شهر گلستان همزمان با دهه ولایت و امامت به همت سپاه نینوا گلستان بمب های خبری صوتی و دودزا اخیر برای استتار چیست ؟ / انحراف افکار عمومی از بزرگترین_پرونده_امنیتی یک دهه اخیر❗️ گزارش تصویری/ اولین جشن بزرگ آزادگان در گرگان به همت بنیاد شهید و امور ایثار گران استان گلستان نه استاندار گلستان به روش استقرار غیر دموکراتیک محمد حسین علی اصغری و نه عملی به دعوت حامی سران خائن فتنه جوان مینابی آمدنیوز را از دسترس خارج کرد ماجرای قاب عکس سرلشکر سلیمانی در اتاق وزیر جنگ آمریکا "ناو ساموئل رابرتز" را غرق کردیم و "کشتی بریشتون" را مورد اصابت قرار دادیم/ تاکنون سه فروند کشتی انگلیسی با احتساب نفتکش آخر و دو کشتی امریکایی را در دریا به زانو درآورده‌ایم افشای نام جلیل سبحانی، شریفی نیک نفس، عباس صمیمی، علی نقی خاموشی و علیرضا اعلایی رحمانی در پرونده های فساد هنوز با احداث تله کابین در جنگل های ناهارخوران و کبودوال گلستان موافقتی صورت نگرفته است/ با تغییر کاربری مراتع، مخالفیم! بازداشت علی فرجی، مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر بازی سیاست و سودای قدرت !/ آیا جرجانی به جریان فتنه خواهد پیوست ؟ کودتای نرم کارگزاران و اصلاح‌طلبان علیه محمد رضا عارف اقدام عجیب و قابل تأمل بنیاد شهید / تقدیر از ظریف در سالروز بزرگداشت آزادگان! + عکس بازخوانی فرمان مهم رهبر انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی/ آیا تنها متولی برخورد با مفاسد اقتصادی قوه قضائیه است؟ نامه بسیار مهم زاکانی خطاب به آیت‌الله رئیسی درباره مفاسد شرکت بازرگانی پتروشیمی/ جزئیات تبانی طبری و برخی چهره‌های امنیتی‌/ بهره برداری سید حسن میرکاظمی از تسهیلات بانک صادرات استان گلستان با ارایه اسناد جعلی با حیثیت وزارت اطلاعات بیش از این بازی نکنید ! برخورد حذفی مدیرکل شیلات گلستان با نیروهای انقلابی!؟ / علت ترس و وحشت مدیرکل از کامپیوتر یک نیروی انقلابی چیست!؟ واکنش رهبرانقلاب به اسقاط پهپاد آمریکایی و توقیف نفت‌کش انگلیسی در منطقه خلیج‌فارس توسط سپاه پاسداران از زبان حاجی‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه عدالت خواه گلستانی : اینجانب شخصا با مراجعه به بیت امام جمعه ی گرگان سوالات مطروحه و انتقادات صورت گرفته را کتبا در اختیار آقا سیدمجتبی قرار دادبودم گرانی و فساد در گرگان/ مبارزه با این معضلات نیازمند حرکت جهادی نهادهای مسئول است در اردوی دانشگاه شریف چه گذشت؟ / کوهنوردی مختلط با نام اردوی فرهنگی! / فعالیت خارج از عرف با هماهنگی معاونت فرهنگی مبارزه برای عدالت، دشوار ترین جنگ هاست/ محترم تر از اشخاص و شخصیت ها، حق و عدالت است پشت‌پرده برکناری رئیس صندوق بازنشستگی چه بود؟ فیلم/ افشای گوشه‌ای از فساد و زد و بند"اکبر طبری" کدام مسئولان برای نجات نجفی به خانه اولیای‌دم رفتند؟ حزب اصلاح‌طلبی که به کمپین «تحریم خاموش انتخابات» ملحق شد!/ اسفند داغ؛ برای فشار خیابانی به انتخابات 98 حزب اصلاح‌طلبی که به کمپین «تحریم خاموش انتخابات» ملحق شد!/ اسفند داغ؛ برای فشار خیابانی به انتخابات 98 دیدید وقتی خرشان از پل گذشت به شما می‌خندند؟! نمایندگی ولی فقیه تا زمانی اعتبار دارد که رهبر انقلاب قلبا راضی باشد/ از سن خودتان و از سن رهبری می گویید ؛ این بی شرمی است تلاش سازمان یافته ای از سوی برخی عناصر مرتبط با دفتر امام جمعه ی گرگان برعلیه محمدخادملو جانباز عدالت خواه گلستانی بازهم خسارتی دیگر به منابع شیلاتی گلستان تقدیر ویژه محمد خادملو جانباز عدالت‌خواه گلستانی از ریاست فرزانه ی دستگاه قضا پایان عمر مفسدان اقتصادی فرارسیده است/ استمرار در برخورد با فساد اعتراف حسن روحانی به شعاری بودن وعده های انتخاباتی!/ این 98، آن 98 که می خواستیم نیست آیا هدف استاندار گلستان مشروعیت بخشیدن به عملکرد دیکتاتورمآبانه دبیر خودخوانده و مادام العمر اتحادیه انجمنهای اسلامی و حامی سران خائن فتنه می باشد؟ چه کسانی با «چهار میلیارد ارز دولتی» در کانادا خانه خریده‌اند؟ از شمخانی و سالارخان تا مازیار ابراهیمی پوری حسینی پرونده سنگین ۱۰ جلدی دارد/سخنان جهانگیری، انسان‌ها را به خنده وادار می‌کند/ برداشت‌های غیرقانونی دولت از صندوق توسعه ملی همه چیز در مورد سالار آقاخان، متهم فراری در پرونده تخلفات ارزی
خبر فوری/ نامه بسیارمهم و صریح دکتر زاکانی به وزیر اطلاعات / اگر وزارت اطلاعات و سایرین به وظیفه‌شان عمل می‌کردند وضع فساد اینگونه نبود/ عیوب این وزراتخانه حیاتی را در دادگاه به تفصیل خواهم گفت/ منتظرم در دادگاه روابط ناسالم و حقوق ضایع شده مردم را بیان کنم ذهن خلاق دبیر خودخوانده !!! رنج‌های یک مدیر از زندگی فرزندانش در خارج از کشور/ مدیران کشور باید از اشرافیت‌زدگی و آقازاده‌پروری و رفتارهای اینچنینی به دور باشند کلیدی که دولت ندارد !/ جامعه_اطلاعاتی کشور و غفلت از اولویت های اصلی کشور! شمخانی یک شبِ مسئله دار شد؟!+عکس گزارش تصویری / دیدارهای مردمی با سادات شهر گرگان گزارش تصویری از بازسازی واقعه غدیر در 8 شهر گلستان همزمان با دهه ولایت و امامت به همت سپاه نینوا گلستان شمخانی در مصاحبه با «ان‌بی‌سی نیوز» : نباید برجام را امضاء می‌کردیم / اگر جنگ شود آمریکا و متحدان منطقه‌ای‎اش در وضعیت وحشتناکی قرار خواهند گرفت لیلی رشیدی توبیخ نشد/ جایزه هم گرفت! +جزئیات چه کسانی در حمایت از یک متهم امنیتی هنرمندان را فریب دادند؟ جزئیات تازه از توقیف شناور آمریکایی دشمن هیچ غلطی نمی‌تواند بکند، ۴۰سال دوم قطعاً بهتر خواهد بود/ تولیدکنندگان رزمندگان جنگ اقتصادی‌اند/ با ولنگاری فرهنگی مخالفیم