24 اردیبهشت 1398 بدون دیدگاه ،

آقای رئیس جمهور! تبعیض انقلاب را نابود می کند/ مبارزه با فساد اقتصادی موجب رونق اقتصادی می شود /همان علی که آبروی مومن را بالاتر از حرمت کعبه می داند اما دستور بی آبرو کردن یک مجرم حکومتی را می دهد/پاداشهای میلیاردی و وام های کلان می گیرد اما برای وام ازدواج جوانان ما منابع ندارند!

آقای رئیس جمهور! تبعیض انقلاب را نابود می کند/ مبارزه با فساد اقتصادی موجب رونق اقتصادی می شود /همان علی که آبروی مومن را بالاتر از حرمت کعبه می داند اما دستور بی آبرو کردن یک مجرم حکومتی را می دهد/پاداشهای میلیاردی و وام های کلان می گیرد اما برای وام ازدواج جوانان ما منابع ندارند! آقای رئیس جمهور! تبعیض انقلاب را نابود می کند/ مبارزه با فساد اقتصادی موجب رونق اقتصادی می شود /همان علی که آبروی مومن را بالاتر از حرمت کعبه می داند اما دستور بی آبرو کردن یک مجرم حکومتی را می دهد/پاداشهای میلیاردی و وام های کلان می گیرد اما برای وام ازدواج جوانان ما منابع ندارند!

همین حقوق های نامتعارفی که در کشور جریان دارد فیش های حقوقی 80 میلیون تا 200میلیون تا 600میلیونی که این روزها رونمایی شده است نوعی فساد اقتصادی است که در این کشور برخی نان شب ندارند با شکم گرسنه سر بر بالین می گذارند عده ای زیادی از مردم با یارانه زندگی می کنند اما عده ای از مسئولین ما یقه آخوندی می پوشند تسبیح بدست می گیرند ذکر هم می گویند و برای چپاول بیت المال نقشه می کشند چندصد میلیون حقوق ماهیانه می گیرند آیا این فساد نیست؟ آیا این ضد عدالت نیست؟

امیرالمومنین دستور فرمودند آبروی مفسد اقتصادى را بریزند .اما متاسفانه وزیر بهداشت گفته بود : نباید آبروی این مدیران را با این فیش های حقوقی نجومی ببرید! پزشکان ما چقدر حقوق می گیرند بروید بررسی کنید مگر ابن هرمه چه کرده بود که امیرالمومنین به ابن رفاعه حاکم اهواز چنین فرمان می دهد که باید آبروی اين مسئول اقتصادی واصناف را ببرید همان علی که آبروی مومن را بالاتر از حرمت کعبه می داند اما دستور بی حرمتی به یک مجرم حکومتی را می دهد که اگر فرماندار اهواز این کار را نکند خودش را به زشت ترین شکل ممکن از کار برکنار می کند. واقعا باید علی وار برخورد کرد .

به گزارش پایگاه  عدالت خواهان ایران"  حجت الاسلام والمسلمین سیدمصطفی محمدی در سخنرانی خود اظهار داشت: دشمنی امریکا با اصل اسلام است ،دشمنی امریکا با حاکمیت اسلامی و جمهوری اسلامی است .با انقلابی گری مخالفت دارند که امروز در بحرین یک رهبر انقلابی را تحمل نمی کنند و تابعیت یک عالم شیعی بحرینی را سلب می کنند و می خواهند او را از کشور اخراج کنند چون با اسلام ناب محمدی و اسلام شیعی ستیز دارند این دشمنی تمام شدنی نیست
برای مقابله با این دشمنی ها باید توانمندی های خود را افزایش بدهیم وقتی توانمندی خود را افزایش دادیم کشور را قدرتمند کردیم دیگر دشمن نمی تواند کاری بکند.

اولین توانمندى ما در عرصه ایمان اسلامی است که مبنای حکومت اسلامی است تمام برنامه های دشمن برای شکستن سد ایمان مردم است می خواهند باورها و ارزش ها را تغییر بدهند برای بدست آوردن این توانمندی باید کارهای زیربنایی و فرهنگی و مذهبی داشته باشیم این وظیفه حوزه های علمیه ،دستگاه های تبلیغی ،سازمان تبلیغات اسلامی ،ارشاد اسلامی ،دانشگاه ها و آموزش و پرورش است .

دومین توانمندی ما ،توانمندی سیاسی و ملی ، وحدت و انسجام ملت است که می خواهند اين توانمندى ما را هم دچار چالش كنند که از اول انقلاب دشمن با ترور مسئولین انقلابی نظام ، سعی داشتند که وحدت و انسجام ملی را ازبین ببرند .انسجام سیاسی کشور را دچار چالش کنند ،می خواستند مردم را دچار رعب و وحشت کنند و رعب و وحشت در کشور ایجاد کنند ،ترور رهبری معظم در ششم تیر ماه 1360 در این مقوله می گنجد که خداوند این ذخیره الهی را برای ما نگه داشته است .انفجار دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی در هفتم تیرماه 1360 و شهادت آیت الله بهشتی و 72تن از مسئولین عالی نظام برای ازبین بردن توانمندی سیاسی و ملی بوده است. که مردم با حضور در صحنه های انقلاب و وحدت کلمه نظام را حفظ کردند.

سومین توانمندی کشور تاسیسات دفاعی و موشکی ما است که دشمن با این توانمندی ما مخالف است به دنبال یک برجام دیگری برای محدود کردن قدرت موشکی است که بعضی ها در کشور هم از برجام دو و سه و چهار حرف می زنند که این برنامه دشمن است چون اگر امکانات دفاعی ما قوی باشد دشمن نمی تواند به ما حمله کند وزارت دفاع سازمان های ارتش و سپاه و دیگر ارگانهاى نظامى بايد در زمینه دفاعی بیشتر تلاش کنند و نظام را قدرتمندتر کنند .

چهارمين توانمندی ناشی از جمعیت جوان انقلابی است ؛جمعیت جوانی که آماج حملات و تیرهای دشمن است فرماندار درسخنرانی گفتند یکی از حملات دشمن موادمخدر و تهاجم فرهنگی و مسائلی از اینگونه برای ازبین بردن جوانان ما و سست کردن غیرت جوان انقلابی ماست.دشمن می خواهد جمعیت جوان کشور را با شعار فرزند کمتر زندگی بهتر برای آینده تقلیل بدهد و این بسیار خطرناک است این جمعیت جوان یک نعمت و یک توانمندی است چون جوان منشأ حرکت و چشمه جوشان ابتکار و نوآوری است باید جوانهاى پرانگیزه و پرکار را تقویت و بکارگیری کرد خصوصا رهبری معظم انقلاب عنایت خاصی به جوانهای مومن و انقلابی دارد که فرمودند: من به صراحت اعلام می کنم جوانهای انقلابی را تقویت و حمایت می کنم ،به جوانهای انقلابی و متدین ارادت دارم ،این جوانها که در سطح کشور هستند ما نمى توانیم از لحاظ ارزشی یکسان بدانیم آن جوانی که جوانیش را ،توانش را ،نیرویش را ،انگیزه اش را ،صرف اهداف عالیه کشور می کند حتی پول ناچیزش را صرف هدف ها و مجاهدت ها می کند با آن جوانی که به دنبال شهوت رانی و اشرافی گری و مانند اینهاست یکسان و یک جور نیست . این کلام رهبری است.

پنجمین توانمندی در زمينه علمی و رشد علمی است که دشمن با ابزار خباثت آمیزی برای متوقف کردن حركت علمی کشور استفاده می کند حتی به ترور دانشمندان ما دست زده است تحریم ،تهدید و محاصره اقتصادی جهت متوقف کردن فعالیت هسته ای در همین قالب تعریف می شود که ما را به پای میز مذاکره بکشانند و کشانده اند که رهبری معظم از اول به مذاکرات خوشبین نبودند اما مخالفت نکردند که نتیجه مذاکره برجامی شد که رهبری معظم فرمودند: هم موافقان برجام و هم مخالفان برجام در بیان نظرات شان مبالغه کردند ؛یعنی نباید برجام را فتح الفتوح ناميد ،نباید برجام را آفتاب تابان و ابر شتابان خواند ،و مانند فتح خرمشهر و کار خدا دانست و با دفاع مقدس هم ردیف بدانند و مذاکراه کنندگان برجام را نباید هم ردیف جانبازان و شهدا و رزمندگان دفاع مقدس بشمارند و نباید هم زحمات مسئولین نادیده بگیریم .


برجام از نظر رهبری هم محسناتی دارد و هم معایبی دارد ،بخاطر محسنات بود که قبل از دولت یازدهم ما به مذاکرات روی آوردیم اما خیلی از آن محسنات تامین نشده است چون در صورتی آن محسنات تامین می شد که خط قرمزها و شرایطی که رهبری معظم بیان کرداند و ترسیم نموده اند رعایت و اجرا می شد چون از خط قرمز های رهبری عبور کرده اند آن محسنات بدست نیامده و رهبری برجام را خسارت محض خواندند .


اما برجام علی رغم اینکه مشکلات مردم را حل نکرد ،اما یک تجربه تاریخی به همراه داشت که دشمن ما قابل اعتماد نیست و نباید به دشمن اعتماد کرد و یک فرایند تربیتی برای جامعه داشت که سلطه ناپذیر بودن و مقاومت در برابر سلطه گران همیشه یک اصل برای ما باشد.


معایب برجام ،اعتماد به دشمن بود،که رهبری بارها فرمودند به امریکا اعتماد نکنید اینها بدعهدند ،اینها بدذاتند زیر قول شان می زنند به قول شان و وعده شان عمل نمی کنند لذا وعده داده بودند تحریم ها را بردارند اما برنداشتند برخلاف آنچه که دولتمردان ما ادعا می کنند تحریم ها برداشته نشده است آنها با تمام قدرت تحریم ها را حفظ کرده اند که رهبری معظم انقلاب حضرت آیت الله العظمىٰ امام خامنه ای به دولتمردان فرمودند:من خواهش می کنم کسانی که دست اندرکارند توجه کنند ،دقت کنند مدام نگویند تحریم ها برداشته شده است ،تحریم ها برداشته نشده است مسئله بانک ها حل نشده است ،بانک ها با ما معامله نمی کنند ،بانک ها و شرکت های خاص جرات معامله با ایران را ندارند وبا ایران وارد معامله نمی شوند بیمه نفتکش ها انجام نشده است در تجارت نفت و دریافت درآمدهای نفتی مشکل داریم ،پول ها و سرمایه های بلوکه شده ما آزاد نشده است ،معامله با دلار با ایران ممنوع شده است بخاطر همین کشورهایی که به ما بدهکار هستند قرض های ما را نمی پردازند آنها که به تعهدات شان عمل نکردند اما به قول رهبری معظم ما پیش شرط هایمان را به طور کامل انجام دادیم ،غنی سازی بیست درصد را تعطیل و تبدیل به سه و نیم درصد کردیم ،فردو و اراك را تعطیل کردیم قلب راکتور اراک را بتن ریزی کردیم ،آب سنگین اراک را ازبین بردیم ،اورانیم غنی شده را دادیم و کیک زرد گرفتیم ،پانزده هزار سانتریفیوژ را اکسید کردیم و ازبین بردیم اما آنها به تعهداتشان عمل نکردند حالا کاندیدای ریاست جمهوری آینده امریکا تهدید می کند ما برجام را پاره می کنیم و نقض می کنیم که رهبری فرمودند : اگر آنها برجام را پاره کنند ما آن را آتش می زنیم


 مگر در سال هشتادوچهار آمریکا و ایادیش بدعهدی نکردند آيا ما ضرر کردیم رهبری دستور دادند پلمپ ها را بشکنید و فعاليتها را شروع کنید ما فعالیت را شروع کردیم و چقدر پیشرفت کردیم این بار هم بدانند اگر به تعهدات شان عمل نکنند ما فعالیت هسته ای خود را گسترده تر از همیشه ادامه خواهیم داد و جامعه استکباری را دچار پشیمانی خواهیم کرد


ششمین توانمندی در عرصه اقتصاد است که تنها راه مصونیت در عرصه اقتصاد مقاوم سازی اقتصادى و اقدام و عمل در اقتصاد مقاومتی است ما در اقتصاد مشکلات عمده ای داریم مهمترین آنها مسئله اشتغال و بیکاری و رکود است که به قول رهبری این معضلات اقتصادی بیشتر از اينكه مربوط به تحریم ها باشد مربوط به مدیریت ها و سیاست هاست . و راه رشد اقتصادی جلوگیری از مفاسد اقتصادی است همین حقوق های نامتعارفی که در کشور جریان دارد فیش های حقوقی 80 میلیون تا 200میلیون تا 600میلیونی که این روزها رونمایی شده است نوعی فساد اقتصادی است که در این کشور برخی نان شب ندارند با شکم گرسنه سر بر بالین می گذارند عده ای زیادی از مردم با یارانه زندگی می کنند اما عده ای از مسئولین ما یقه آخوندی می پوشند تسبیح بدست می گیرند ذکر هم می گویند و برای چپاول بیت المال نقشه می کشند چندصد میلیون حقوق ماهیانه می گیرند آیا این فساد نیست؟ آیا این ضد عدالت نیست؟

 

وزیر صنعت و معدن می گفت: ما باید مدیر وارد کنیم. شاید حق با او بود اگر ما مدیر وارد می کردیم کم خرج تر و کم هزینه تر بود .
حتی افرادی داریم در هیئت مدیره بانک ها ،یک روز کار نکرده فقط بخاطر رفاقت و عضویت در ستاد فلانی حقوق بالای این چنینی و پاداشهای میلیاردی و وام های کلان می گیرد اما برای وام ازدواج جوانان ما منابع ندارند!
برای پرداخت یارانه عزا می گیرند ! اما خودشان از پول بیت المال می خورند و لفت ولیس می کنند.
معلوم است که این ها دغدغه مردم را ندارند. نمی توانند مشکلات مردم را درک کنند .دغدغه جیبشان را دارند می خواهند سرمایه جمع آوری کنند به دنبال اشرافی گری و غارت قانونی بیت المال هستند که متاسفانه رئیس جمهور ما هم گفته این فیش های حقوقی را به مسئله ملی تبدیل نکنيد .


اما آقای رئیس جمهور عدالت و رفع تبعیض مسئله ملی و مسئله اسلامی ماست .تبعیض انقلاب را نابود می کند .رهبری معظم فرمودند: موضوع حقوق های نجومی درواقع هجوم به ارزش هاست و باید حتما با آن برخورد شود وبه مردم اطلاع رسانی بشود .


باید قوه قضائیه و قوه مجریه وارد عمل بشوند این یک امتحان برای مسئولان قضایی و اجرایی است. در تاریخ داریم که امیرالمومنین نسبت به کارگزارانش بسیار حساس بود اگر فساد را می دید دستور برخورد شدید با آن کارگزار متخلف را صادر می کرد .مثلا شخصی به نام ابن هرمه مسئول بازار اهواز دچار فساد اقتصادی و مالی شد .امیرالمونین نامه نوشت به والی اهواز ابن رفاعه كه بنابر مستندات و شواهد بر من یقین شده است که ابن هرمه در امور اقتصادی بازار مسلمین در اهواز خیانت کرده است هنگامی که نامه من را خواندی ابن هرمه را از کار برکنار کرده و به مردم معرفی کن آبرویش را بریز به زندانش بيافكن به همه بخش های تابعه اهواز بنویس ،من چنین عقوبتی برای او معین کرده ام که 35 ضربه شلاق در ملاعام ،گرداندن در بازار و معرفی به عنوان مفسد اقتصادی و مصادره اموال و زندان ، به طوری که در زندان پای او را ببندید که نتواند راه برود فقط در لحظات نماز او را باز کنید و نگذارید کسی او را ملاقات کند بر او سخت بگیرید تا جایی که با خطر مرگ مواجه نشد حق هواخوری در حیاط زندان را ندارد و بعد از یک ماه 35 ضربه شلاق دیگر بر او بزنید .ابن رفاعه مبادا در مجازات او غفلت یا کوتاهی کنی که نزد خدا خوار می شوی و من به زشت ترین صورت ممکن تورا از کار برکنار می کنم که خدا آن روز را نیاورد.

امیرالمومنین دستور فرمودند آبروی مفسد اقتصادى را بریزند .اما متاسفانه وزیر بهداشت ما می گوید : نباید آبروی این مدیران را با این فیش های حقوقی نجومی ببرید! پزشکان ما چقدر حقوق می گیرند بروید بررسی کنید مگر ابن هرمه چه کرده بود که امیرالمومنین به ابن رفاعه حاکم اهواز چنین فرمان می دهد که باید آبروی اين مسئول اقتصادی واصناف را ببرید همان علی که آبروی مومن را بالاتر از حرمت کعبه می داند اما دستور بی حرمتی به یک مجرم حکومتی را می دهد که اگر فرماندار اهواز این کار را نکند خودش را به زشت ترین شکل ممکن از کار برکنار می کند. واقعا باید علی وار برخورد کرد/ .تاریخ سخنرانی:5 تیر95


به اشتراک بگذارید :

دیدگاه
دیدگاه شما :
چرا دروغ می‌گوییم و واقعیت‌ها را به گوش مردم نمی‌رسانیم، دروغ گفتن امری حرام است/ بس کن آقای ظریف پس از ماجرای هادی رضوی و اختلاس از صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه حالا صحبت از فرد دیگری به نام «سجاد خواجه علیجانی» است این یک یادداشت نیست! آب و صابونی است برای شستن صورت حسن و شرکا! عده‌ای تصور نکنند حزب‌الله، بی‌زبان است!/زبان حزب‌الله به‌وقتش از شمشیر، برنده‌تر است! متن کامل طرح افزایش تعداد نمایندگان و جزئیات‌ آن طرح "تجزیه ایران" برنامه جدید یکی از سران خائن فتنه! / وقتی صدای اصلاح طلبان هم در آمد دایان فاینستاین اولین زن یهودی در سنای آمریکا و میزبان ضیافت شام با ظریف کیست؟ + تصاویر خودروهای فروش فوری به دست چه کسانی می‌رسد؟/کلاه خودروساز بر سر مردم عضو تیم B نباشید آقای دبیر کل! برنامه‌های دشمن علیه فرماندهان و سرداران نظامی ایران / از تصاویر لورفته دختر سردار عبدالهی , دستگیری سردار درویشی در مالزی و دستگیری حجت‌الاسلام حسین طائب تا پناهندگی سردار نصیری , دستگیری سردار ربیعی به جرم جاسوسی واقامت فرزندان سرتیپ نصیرزاده در آمریکا کشف ۳ کارت‌خوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر زنگنه توسط ماموران امنیتی این مدیر بانکی در جنگ اقتصادی طرف ماست یا آمریکا؟!+ عکس هادی رضوی چگونه با پول معلمان رؤیاهای پسر شریعتمداری را تعبیر کرد؟ / رئیس‌جمهور قدرت برکناری شریعتمداری را ندارد+تصاویر چرا آیت‌الله خامنه‌ای با اجرای برجام موافقت کردند؟/تفاوت مردم‌سالاری دینی با دموکراسی‌های لیبرال و غیرلیبرال مهره چینی های امنیتی روحانی/ اگر او رئیس جمهور شود، در پیاده روها دیوار می‌کشد/ علوی وزیر اطلاعات هیچ سابقه و آشنایی با فعالیت‌های امنیتی نداشت/ کابینه روحانی، امنیتی ترین کابینه‌ها در تمام ادوار مختلف بازی جدیدی به نام اختیارات/ آقای رئیس جمهور روحانی چه اختیارات ویژه‌ای می‌خواهد که ندارد؟/ حمایت رهبر انقلاب از دولت بزرگ‌ترین سرمایه است کمک‌های مردمی به مناطق سیل‌زده از مرز 250 میلیارد تومان گذشت ۵ راهکار پیشنهادی تنظیم اجاره بها تقدیم وزیر راه شد مرعشی: مسیر انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ از ۹۸ می‌گذرد/اصلاح‌طلبان از ضعف‌های دولت آسیب دیده‌اند مومن‌زاده: خوشحالم که با قهرمانی پرسپولیس مدال گرفتم/ نقره‌ام را به دایی شهیدم تقدیم کردم افزایش تولید گاز درفازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی با کمک متخصصان داخلی/ بومی‌سازی تجهیزات دوار «لوایح دوقلوی» خاتمی روی میز روحانی/ رئیس جمهور از کدام اختیارات ویژه حرف می‌زند؟ +تصاویر ساعتی که غم های علی (ع) سر آمد چگونه افشین قلیچی با شراکت مریم غراوی توانست حدود ۹۳هکتار مجتمع میگو ی گمیشان را به خود اختصاص دهد. اطلاعات جدید از پرونده قتل های زنجیره ای/ خودسر بودند و از سعید امامی هم تحلیل منفی وجود نداشت/ مصاحبه مهم وزیر کابینه روحانی با صدا و سیما حدود ۹ ماه است که رشت شهردار ندارد/ حاشیه‌ها و معطل ماندن وضعیت انتخاب شهردار برای شهر رشت دولت جوان و حزب اللهی/ کابوس افراطیون چنبره زده بر سیاست برخی از مسئولین ما از روحیه ایثار، جهاد و انقلابی دور هستند/رهبری گفتند جنگ نمی‌شود و مذاکره نمی‌کنیم، دشمنان از مواضع خود عقب نشستند+گزارش تصویری اعضاي باند نيويوركي ها از جاسوسس تا پناهندگی این چه شاهکاری است آقای روحانی ...؟!/ تذکر و هشدار رهبری به رئیس جمهور اسناد دیدار خاتمی مزدور با سوروس صهیونیستی و پدر انقلاب های رنگی ،به روایت سایت های خارجی دیدار سید محمد خاتمی با جروج سوروس، پدر انقلاب‌هاي رنگي در جهان جزئیات بازداشت معاون یکی از بانک‌های پرحاشیه استان گیلان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) واکنش علم‌الهدی به درخواست اختیارات روحانی: آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، سفیداب و سرخاب کردند و از این مملکت فرار کردند!/نشاط جوان با تار و رقص نامشروع مهیا نمی‌شود آقای علی ربیعی به عنوان سخنگو منصوب شد/ربیعی به چه کار روحانی می آید؟/ آقای ربیعی در جلسه استیضاح نتوانست از عملکرد خود دفاع کند حالا می خواهد از عملکرد دولت دفاع کند؟ سلیمانی معاون جوان و انقلابی دادستانی گلستان از دستگیری 30 نفر هنجارشکنی در لباس «یوگا» خبرداد واگذاری جنجالی مزارع میلیاردی مجتمع میگو به تعاونی چند منظوره شیلات گلستان حقارتی دیگر از برای ایرانیان / دیدار و شام خوردن ظریف و با سناتور مهم آمریکایی/ گزارش ویژه نشریه «پالیتیکو» اوج رذالت اصلاح طلبان تندروی گلستان تا کجا؟/ شان جایگاه نماینده ولی فقیه اجل از دخالت در انتصابات دولتی است ماجرای ارتباط پنهانی روحانی با اسرائیل / روحانی خطاب به مقام اسرائیلی: خمینی افراطی است؛ باید به او سخت تر بگیرید! / آیا روحانی در راستای اهداف اسرائیل در ایران عمل می کند؟ / کدام سازمان یا نهاد انقلابی باید به وضعیت ارتباط روحانی با اسرائیل رسیدگی کند؟/ایجاد این همه نارضایتی توسط روحانی در کشور برای چیست؟+فیلم دردناک از ارتباط روحانی!!! زوایای پنهانی از یک ماجرای جنجالی.../دستگیری زن آوازه خوان بی حجاب در ابیانه/ از حجاب اختیاری تا فحشای اختیاری دلایل وقوع سیل در گلستان/حجم ورود سیلاب به «سد گلستان» 3 برابر ظرفیتش بود فارغ التحصیلان خواستار لغو واگذاری های سیاسی اراضی مجتمع میگوی گمیشان توسط جواد قدس علوی شدند ماجرای «قتل های سریالی در پاتوق سیاه مشهد دیابت اختیارات؛ انسولین یا قند ؟!/ آقای روحانی اکنون بیش از هر زمان دیگری نیازمند نظارت شدن و خروج از خود بسندگی است رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان: آن‌طور که برجام عمل شد، من خیلی اعتقادی نداشتم/ زمینه را برای روی کار آمدن دولت جوان و حزب‌اللهی فراهم کنید/مهمترین محورهای سخنان دانشجویان و نمایندگان تشکل‌های دانشجویی در دیدار با رهبری درباره دستگیری خانم آوازخوان شایعاتی که رمضان را هدف قرار دادند سندرز: باید به رژیم مستبد و قاتل سعودی بگوییم با ایران مذاکره کند خشم صهیونیست‌ها از دیدار نماینده سازمان ملل در امور لبنان با معاون سید حسن نصرالله نماینده آمریکایی: استیضاح ترامپ در حال تبدیل به روندی غیرقابل اجتناب است
چگونه افشین قلیچی با شراکت مریم غراوی توانست حدود ۹۳هکتار مجتمع میگو ی گمیشان را به خود اختصاص دهد. این چه شاهکاری است آقای روحانی ...؟!/ تذکر و هشدار رهبری به رئیس جمهور «لوایح دوقلوی» خاتمی روی میز روحانی/ رئیس جمهور از کدام اختیارات ویژه حرف می‌زند؟ +تصاویر هادی رضوی چگونه با پول معلمان رؤیاهای پسر شریعتمداری را تعبیر کرد؟ / رئیس‌جمهور قدرت برکناری شریعتمداری را ندارد+تصاویر اعضاي باند نيويوركي ها از جاسوسس تا پناهندگی برنامه‌های دشمن علیه فرماندهان و سرداران نظامی ایران / از تصاویر لورفته دختر سردار عبدالهی , دستگیری سردار درویشی در مالزی و دستگیری حجت‌الاسلام حسین طائب تا پناهندگی سردار نصیری , دستگیری سردار ربیعی به جرم جاسوسی واقامت فرزندان سرتیپ نصیرزاده در آمریکا این یک یادداشت نیست! آب و صابونی است برای شستن صورت حسن و شرکا! عده‌ای تصور نکنند حزب‌الله، بی‌زبان است!/زبان حزب‌الله به‌وقتش از شمشیر، برنده‌تر است! ساعتی که غم های علی (ع) سر آمد کشف ۳ کارت‌خوان با گردش مالی ده میلیاردی در دفتر زنگنه توسط ماموران امنیتی این مدیر بانکی در جنگ اقتصادی طرف ماست یا آمریکا؟!+ عکس چرا آیت‌الله خامنه‌ای با اجرای برجام موافقت کردند؟/تفاوت مردم‌سالاری دینی با دموکراسی‌های لیبرال و غیرلیبرال دایان فاینستاین اولین زن یهودی در سنای آمریکا و میزبان ضیافت شام با ظریف کیست؟ + تصاویر مهره چینی های امنیتی روحانی/ اگر او رئیس جمهور شود، در پیاده روها دیوار می‌کشد/ علوی وزیر اطلاعات هیچ سابقه و آشنایی با فعالیت‌های امنیتی نداشت/ کابینه روحانی، امنیتی ترین کابینه‌ها در تمام ادوار مختلف آقای علی ربیعی به عنوان سخنگو منصوب شد/ربیعی به چه کار روحانی می آید؟/ آقای ربیعی در جلسه استیضاح نتوانست از عملکرد خود دفاع کند حالا می خواهد از عملکرد دولت دفاع کند؟ واکنش علم‌الهدی به درخواست اختیارات روحانی: آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، سفیداب و سرخاب کردند و از این مملکت فرار کردند!/نشاط جوان با تار و رقص نامشروع مهیا نمی‌شود دولت جوان و حزب اللهی/ کابوس افراطیون چنبره زده بر سیاست اطلاعات جدید از پرونده قتل های زنجیره ای/ خودسر بودند و از سعید امامی هم تحلیل منفی وجود نداشت/ مصاحبه مهم وزیر کابینه روحانی با صدا و سیما جزئیات بازداشت معاون یکی از بانک‌های پرحاشیه استان گیلان توسط سربازان گمنام امام زمان(عج) اسناد دیدار خاتمی مزدور با سوروس صهیونیستی و پدر انقلاب های رنگی ،به روایت سایت های خارجی دیدار سید محمد خاتمی با جروج سوروس، پدر انقلاب‌هاي رنگي در جهان