رهبر انقلاب خطاب به دشمنان و خائنین کشور: تا جان در بدن دارم نمی گذارم به مقصود خود برسید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه