وزیر نفت در حکمی، مسعود کرباسیان را به مدت چهار سال به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب کرد.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" متن حکم بیژن زنگنه خطاب به کرباسیان به شرح زیر است: حسب اختیارات تفویض شده به اینجانب از سوی مجمع عمومی محترم شرکت ملی نفت ایران، مستند به مواد ۲۸ و ۲۹ قانون اساسنامه این شرکت، مصوب ۱۳۹۵/۱/۲۳ و با توجه به مجوز دریافتی، با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق موفق، خدمات و تجارب جنابعالی، با استعانت از خداوند دانای توانا، به موجب این حکم به مدت چهار سال، به عنوان عضو اصلی هیأت مدیره شرکت ملی نفت ایران منصوب می‎شوید. از خداوند قادر متعال برای جنابعالی در این مسئولیت خطیر، با همکاری دیگر اعضای محترم هیأت مدیره شرکت، توفیق خدمت به مردم و صیانت از اموال و امانت ملی که به شما سپرده می‎شود، مسالت می‎کنم.»

 

 

 نوشتن دیدگاه