یک فعال رسانه با انتشار تصاویری در اینستاگرام نوشت: حمله همراهان بیمار با چاقو به پزشک درمانگاهی در مشهد، به بهانه اولویت رسیدگی به بیمار! به نظرتون با کسی که به پزشک معالجش هم رحم نمی‌کنه چیکار باید کرد؟

پایگاه جنبش عدالت خواهان ایرانیک فعال رسانه با انتشار تصاویری در اینستاگرام نوشت: حمله همراهان بیمار با چاقو به پزشک درمانگاهی در مشهد، به بهانه اولویت رسیدگی به بیمار! به نظرتون با کسی که به پزشک معالجش هم رحم نمی‌کنه چیکار باید کرد؟نوشتن دیدگاه