حادثه ی تلخ و تاسف برانگیز رانندگی در مرکز استان گلستان که منجر به از دست دادن دو مسئول عالی دولت (آقایان سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور و عبدالرحمن تاج الدین معاون پارلمانی این سازمان) در این استان گردید موجی از نگاه به گلستان و چرایی این نابسامانی های قابل نقد در این استان با ظرفیت غنی را بیش از پیش تقویت نموده است.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"  به نقل از کانال تلگرامی گرگان و دشت : حادثه ی تلخ و تاسف برانگیز رانندگی در مرکز استان گلستان که منجر به از دست دادن دو مسئول عالی دولت (آقایان سید تقی نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی کشور و عبدالرحمن تاج الدین معاون پارلمانی این سازمان) در این استان گردید موجی از نگاه به گلستان و چرایی این نابسامانی های قابل نقد در این استان با ظرفیت غنی را بیش از پیش تقویت نموده است.

 

به این بهانه برآن شدم تا حقایقی کمتر عنوان شده در ارتباط با معضلات اینچنینی گلستان را به رشته ی تحریر درآورم:


1-بی توجه به همه ی توجیهات فنی و رسانه ای عنوان شده این حادثه ی تلخ را باید بی تعارف حاصل غرق شدن استان در منجلاب سیاسی کاری ها دانست.تاکید می کنم در سایه ی سیاسی کاری ها و اهتمام به تامین منافع سیاسی و اقتصادی شخصی امثال این حادثه بارها و بارها در نقاط مختلف استان دامن گیر مردم ولایی شده و سرنوشت تلخی را برای بدنه ی قابل توجهی از جامعه ی گلستان رقم زده است.


2-آیا نباید به سایر حوادث تلخ استان نگریست و از این حوادث خانمان سوز تر از این تصادف تلخ رانندگی نام برد؟باید توجه کانون های قدرت در گلستان را به معضلاتی چون بیکاری،رکود در صنعت و اقتصاد و سایر موارد مشابه در کنار این حادثه ی اخیرالوقوع جلب نمائیم.معضلاتی که بارها و بارها کشنده تر از حادثه ی تصادف خواهد بود و پیوسته لایه های اجتماعی گلستان را می میراند.اعتیاد،فقر اقتصادی و فرهنگی،بیکاری،طلاق و...از این قبیل مسائل هستند که باید جدی و جدی تر مورد توجه کانون های قدرت و تصمیم گیران واقع شود.


3-روزی می گفتیم گلستان استانی است سیاسی اما امروز می گوئیم:این استان سیاست زده ای مظلوم است.و این به حقیقت خیلی نزدیک تر است!


4-با بررسی شاخص های آماری ادعا می کنیم بعد از مرحوم آیت الله طاهری گرگانی ره تک قطبی قدرت سیاسی در گلستان عامل عقب افتادگی استان در عرصه های مختلف سیاسی،اقتصادی و رفاهی شده و قدرتی تک بعدی با تکیه بر سرمایه داران پیر و بازنشسته بیشتر دغدغه ی تامین منافع اقتصادی خویش را در دستور کار گذاشته است.و این تمرکز بر منافع شخصی،شاخص های منافع عمومی را به بد جلوه ای تحت تاثیر قرار داده است.


5-استانی که در سایه انحصار طلبی قدرت مطلق،خیل عظیمی از نیروهای سیاسی و اجرایی متخصص را از دست داده،نیروهایی که در مقیاس قابل توجهی در مناصب بسیار مهمی در تهران و کلانشهرها توانمندی ها و تخصص هایشان مورد توجه تصمیم گیران قرار می گیرد و حتی اختلافات سیاسی نیز در این فرآیند تاثیری نخواهد گذاشت.


6-در چنین استانی وقتی مسئله ی انتصاب گزینه ی غیر بومی توسط استاندار احساس می شود،بی توجه به همه ی معضلات اقتصادی و اجرائی استان انبوه فشارها اعم از رسانه ای و عملی از سوی ارکان قدرت مشاهده و لمس می گردد.و شفاف ترین پیام صاحبان قدرت در گلستان را مخابره می کند و آن این است:ارکان قدرت در گلستان دغدغه ی مشکلات مردم و توسعه اقتصادی استان را ندارند.


7-امروز ها مدام از شعار توسعه ی اقتصادی استان توسط مسئولین سخن به میان می آید.اگر با چشمانی غیر سیاسی به مناسبات دردآور سرمایه داری در گلستان بنگریم باید به تصریح عنوان کنیم:واژه ی عبور از عقب افتادگی و پایان دادن بحران اقتصادی خودساخته،صادقانه ترین کلام ها برای شرایط کنونی اقتصادی استان خواهد بود.


8-به هر گوشه و کنار که می نگریم سیاسی کاری ها و طمع ورزی های سازمان یافته استان را با تضعیف هر چه بیشتر مواجه می کند و بنا نیست تک قطبی قدرت گلستان نسبت به لابی های سیاسی-اقتصادی کمترین واکنشی نشان دهد.بلکه بر خلاف سیاست امام خامنه ای در حمایت از مظلومین، عامل تقویت این جریان سیاسی کار و منفعت طلب شده است.


9-در این استان عوض نگاه به توانمندی ها و کارآیی، بیس و مبنای انتصابات سود رسانی و تامین منافع اقتصادی به عامل عقب افتادگی استان بدل شده است.ترس از پیدایش دو قطبی قدرت در گلستان باعث شده تا سدی سیاسی در برابر درخواست های سرمایه گذاری ایجاد شود.این همه برای این است که تک قطبی قدرت اقتصادی و سیاسی از بین نرود و یا بی رقیب به ادامه ی نقش آفرینی بپردازد.


10-توجه می دهم جریانات سیاسی استان را به کمک برای بازگشت توازن قدرت به گلستان، و در شرایط کنونی بیت شریف مرحوم آیت الله طاهری گرگانی ره را بعنوان مستعد ترین هسته های انقلابی برای از بین بردن تک قطبی قدرت مورد تاکید قرار می دهم.مسئله ای که باید هر چه سریعتر مورد توجه فعالان سیاسی انقلابی استان قرار گیرد و همچنین مورد توجه بیت شریف مرحوم آیت الله طاهری گرگانی ره،تاکید می شود عملکردهای اشرافی و آسیبی به گلستان و منفعت نگری های کم سابقه و افراطی، مردم شریف گلستان را به شدت به پیدایش هسته ی دوم قدرت (منتها قدرتی مردمی-غیر اشرافی) سوق داده است و این مهمترین سرمایه در دست انقلابیون گلستان خواهد بود.


به امید گلستانی توسعه یافته-سید نعیم نریمانی

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه