پس از انتشار مطلبی تحت عنوان « کمیسیون انرژی مجلس با تخلف نفتی برخورد می کند»، به نقل از اسداله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نماینده علی آباد کتول در روز دوشنبه 24 آبان، یکی از خوانندگان این مطلب، سوالاتی از این نماینده پرسیده که عینا منتشر می شود.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"جناب آقای قره خانی در پی مصاحبه ای که چند روز پیش در خصوص آمادگی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی جهت ورود به پرونده های خرید بدون ضابطه شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب داشته اید، مایل هستیم که از شما سؤالاتی داشته باشیم.

1ـ با توجه به اتفاقات و حوادثی که در سالهای اخیر به وقوع پیوسته است از جمله آتش سوزی رگ سفید، نتیجه بررسی ها و کارشناسی موضوع چرا منتشر نشد تا دلایل واقعی حادثه از سوی کارشناسان بی طرف نیز مورد بررسی و واکاوی صورت پذیرد؟ .

2-به نظر می رسد که کمیسیون انرژی مجلس به جای نقش نظارتی خود بیشتر در حالتی منفعل نسبت به اتفاقات وزارت نفت قرار گرفته است و در خصوص مسائل مهمی همچون از دست رفتن بازارهای صادراتی ایران، نحوه تعامل با شرکت های اروپایی و فرصت سوزی چندساله با آنها، موضع گیری و اتخاذ استراتژی غلظ با شرکت های چینی در زمان برجام به امید همکاری اروپایی ها، عزل و نصب های غیرکارشناسی در سطح مدیریت شرکت نفت از جمله مجموعه نیکو در شرایط سخت و پیچیده کنونی و ... نه تنها ورود نمی کند، بلکه با نگاهی رئیس سفیرانه سعی در همراهی و همدلی با وزیر نفت دارد و بیشترین تلاشش راضی نگه داشتن وزیر است و نه نقد و نظارت بر او. در این خصوص شما چه توضیحاتی دارید؟ .

3- نقد دیگری که به کمیسیون انرژی مجلس وارد است، آن است که به صورت میدانی و مستمر از نحوه پیشرفت پروژه های نفتی و نیز کنترل به طرح های صنعت نفت، گاز و پتروشیمی بی خبر است و برنامه ای در این خصوص ندارد و سیر مصاحبه ها و مذاکرات کمیسیون انرژی دقیقاً دال بر این موضوع دارد که با پرسش سؤالات پراکنده و موردی صرفاً در حال مماشات است تا نظارت. در این خصوص لطفاً بفرمایید که نقش کمیسیون انرژی در تهیه، تنظیم و نظارت و کنترل بر برنامه های جامعه و بلندمدت وزارت نفت چه می باشد؟

4- در خصوص آمادگی کمیسیون انرژی در بررسی پرونده تخلفات خرید کالا و تجهیزات در شرکت مناطق نفت خیز جنوب در پی مصاحبه رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی، لطفا بفرمایید که در این خصوص چه برنامه ای وجود دارد. با توجه به ترکیب مدیریتی و ریاستی فعلی کمیسیون انرژی و همسویی آنها با وزارت نفت آیا امکان بررسی و کشف تخلفات به شیوه بی طرفانه در ساختار فعلی کمیسیون انرژی ممکن است؟.

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه