از حواشی بعدی این دیدار باید به این اشاره کرد که عکس این دیدار که بیشتر به دیدار اعضای حزب منحله ی مشارکت و عناصر فعال فتنه ی ۸۸با استاندار گلستان شبیه بود!در کانال های تلگرامی خبری با عنوان(دیدار استاندار خراسان شمالی جناب محمد رضا صالحی با استاندار گلستان جناب حاج سید مناف هاشمی با حضور اعضای گروه مطالبات مردمی گلستان!!!)دست به دست می چرخد که این موضوع و عنوان خود بیشتر جنبه ی طنز دارد...

                               ادامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه