سالهاست که ردای عدالت خواهی را به تن کرده ام و از مطالبه حضوری و میدانی تا ازیک برگه ، یک بنر ، یک نوشته و یک تک برگ تا راه اندازی سایت ، بر آن بوده ام تا به تکلیفم که همان عدالت خواهی و مبارزه با ناکثین ، مارقین و قاسطین و ارباب زر و زور و تزویر بوده ، مبادرت نمایم .

                                             ادامه خبر

 

 

 

 

 دیدگاه‌ها   

+57 #1 محمد 1396-07-22 21:36
افرادی که جانباز خادملو را تهدید کردید ! از دست جانباز محمد خادملو عصبانی باشید و از این عصبانیت بمیرید.
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه