پایگاه  باری دیگر از اقدام انقلابی دادستان ارزشی و بسیجی مرکز استان گلستان تقدیر و تشکر نموده و امیدوار است که دستگاه قضایی با متخلفین و خیانت کنندگان به حق الناس برخورد قاطع  و آنها را به سزای اعمال خود برساند.

 

 

                           ادامهنوشتن دیدگاه