به دنبال نقض برجام و شدت اعمال نحریم ها، صادرات نفت، گاز و حتی تحریم کشتی رانی برای ارسال نفت، را با مشکل مواجه کرده است، حال سوال این است برای مقابله با این مشکل ها چه باید کرد؟

به گزارش پایگاه عدالت خواهانیکی از راه‌های مقابله با تحریم‌ها و کاهش فشار ناشی از آن بر اقتصاد کشور استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای رفع اساسی سایه این تحریم‌ها از سر کشور است.

ایران به عنوان بزرگترین دارنده ذخایر گاز دنیا پتانسیل بالایی برای تامین گاز مورد نیاز دنیا و کسب درآمد از این طریق دارد، اما در حال حاضر ایران سهم کمتر از 2 درصدی از بازار صادرات گاز دنیا در اختیار دارد.

صادرات گاز در دنیا عمدتا به وسیله خط لوله انجام می‌گیرد، به نحوی که صادرات با خط لوله دو سوم بازار صادرات گاز را به خود اختصاص داده است. نکته قابل توجه در صادرات به روش خط لوله آن است که به دلیل آنکه صادرات گاز به این روش نیازی به حمل با کشتی و به تبع آن بیمه‌ مربوط به کشتی‌رانی ندارد، عملا تحریم‌های کشتی‌رانی و بیمه‌ای بر آن اثر نخواهد داشت.

بدین صورت عملا با از بین رفتن اصل مسئله تحریم در این زمینه دیگر نیازی به استفاده از روش‌های دور زدن تحریم‌ها نخواهد بود.

بسیاری از کشور‌ها با درک این موضوع تلاش کرده‌اند، تا به کمک این روش سایه این گونه تحریم‌ها را از کشور خود دور کنند.

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه