شنیده های موثق حاکی از آن است که پشت پرده انتصاب قریب الوقوع استاندار گلستان شخصی نیست جز آیت الله نورمفیدی و رییس دفتر ایشان آقای رضا جعفری که این روزها اخبار حکایت از لابی گری گسترده نامبردگان در این انتصاب دارد .

                                         ادامه خبر

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه