رفتارهای سلیقه‌ای و سیاسی باعث شده برخی از این حقوق نادیده‌ گرفته شوند؛و با توجه به نزدیکی انتخابات این حق از دست رفته نمایندگان مردم روستا که با آرا مستقیم مردم انتخاب شده اند به آنها برگردانید

 

 

 

                                          ادامه خبردیدگاه‌ها   

+383 #3 گا. م 1396-01-30 23:59
آقای استاندارگلستان چرا در مورد برگرداندن حقوق از دست رفته اعضای محترم شورای اسلامی روستای تقی آباد بخش مرکزی گنبد کاووس مسئولین ومتولیان قانون را فصل الخطاب قرار نمی دهند .
نقل قول کردن
+389 #2 مصطفی 1396-01-30 01:10
آقای استاندارگلستان و مسئولین اتاق فکر استانداری گلستان چرا کسی به حق اعضای شورای اسلامی یک روستا توجهی نمی کنند ؟
نقل قول کردن
+393 #1 ه.ب 1396-01-28 07:36
اگربخشدار بخشمرکزی گنبد خدا را ناظر بر اعمال خود می دانست حقوق اعضای شورای اسلامی بخش مرکزی روستای تقی آباد گنبد در گلستان را این چنین پایمال نمی کرد .
نقل قول کردن

نوشتن دیدگاه