استان گلستان با داشتن حدود ۸۵۰ بيمار کليوي و دياليزي در بين استانهاي شمالي فاقد مرکز پيوند کليه بوده و در حال حاضر بيماران گلستانی براي انجام عمل پيوند به ديگر استانها سفر مي کنند.

 

 

                      ادامه خبرنوشتن دیدگاه