خاطره ای شنیدنی از سردار جانباز، حاج ناصر دستاری را می شنوید.

 

 

 

دریافت فیلم

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه