داعش، فاجعه ای انسانی بود که مدافعان حرم، آن را پیش از رسیدن به ایران از میان بردند.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران نقشی اساسی در نابودی داعش ایفا کرد. این گروه تروریستی که قصد تسخیر غرب آسیا را داشتند با سدی مقتدر به نام نیروهای مدافع حرم مواجه شدند که در نهایت توسط همین نیروها از صفحه روزگار محو شدند.

 

فیلم اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه