تصویرهوایی از حضور حماسی مردم اهواز در مراسم تشییع شهدای حادثه تروریستی

 

 

 نوشتن دیدگاه