مدیر بخش ویژه نمایشگاه بین‌المللی قرآن

مدیر بخش ویژه نمایشگاه بین‌المللی قرآن با بیان اینکه کمترین سهم تولیدات هنری به موضوعات قرآنی اختصاص دارد، تاکید کرد: باید در کشورمان، مفاهمه‌ای بین اهل هنر و جامعه قرآنی تشکیل شود و این مفاهمه پس از چند سال به گفتمان قرآنی تبدیل شود.

دسته: قرآن و عترت