بخش‌های دیده نشده از توهین مجری برنامه تلویزیونی که باعث ترک برنامه توسط "مسعود فراستی" منتقد سینما، شد را مشاهده می کنید.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" صفحه اینستاگرامی فرهیختگان آنلاین با انتشار فیلمی دیگر از حضور مسعود فراستی در برنامه من وشما نوشت:

بخش‌های دیده نشده از توهین مجری برنامه تلویزیونی که باعث ترک برنامه توسط "مسعود فراستی" منتقد سینما، شد .

 

دانلود ویدیو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه