مراسم راهپیمایی 22 بهمن از ساعت 10 صبح امروز در گرگان و بیش از هزار شهر و روستای کشور آغاز شد.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"، مراسم راهپیمایی 22 بهمن از ساعت 10 صبح امروز با حضور پرشور رویش های انقلاب در گرگان، بیش از هزار شهر و بیش از ده هزار روستای کشور آغاز شد.

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

22bahman 1

تصاویر بیشتر بارگذاری می شود...

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه