پایگاه عدالت خواهان ایرانتغییر مکانپایگاه عدالت خواهان ایران مدرسه نمونه دولتی ایرانشهر به نمونه امام علی (ع) مصلی نژاد گرگان روستای محمد آباد گرگان باردیگر جنجال آفرین شدپایگاه عدالت خواهان ایران

تغییر مکان مدرسه نمونه دولتی ایرانشهر به نمونه امام علی (ع) مصلی نژاد گرگان روستای محمد آباد گرگان باردیگر جنجال آفرین شد

دسته: فرهنگی ویژه

اگر هم مالک مادی و معنوی باغمزار لطفیدر محله سبزه مشهد شهرداری است پس خانواده استاد لطفی نمی تواند برای تدفین هنرمند دیگری در این قطعه مخالفتی داشته باشد.

دسته: فرهنگی ویژه

پایگاه عدالت خواهانتصمیم مسئولین برای برکناری فضیلت و انتصاب گزینه ای بعنوان جایگزین وی برای مدیرکلی فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان جدی است.

دسته: فرهنگی ویژه

پایگاه عدالت خواهان"صدا و سیمایی که به جای دانشگاه بودن بیشتر شبیه مطربخانه بود و به جای نقد برخی رفتارها در مراسمات جشن و شادی اتفاقا خود با نمایش آن برای مخاطب عادی سازی کرد و حتی برخی مخاطبان به کنایه می گفتند با ضبط قسمتهای برنامه هیرکان می توانیم مجالس عروسی خود را برگزار کنیم!!

دسته: فرهنگی ویژه

4گزینه جدی خود را آماده می کنند تا زعامت فرهنگ و ارشاد استان گستان را بدست گیرند .

دسته: فرهنگی ویژه

درخواست احمد توکلی از رئیس‌جمهور

احمد توکلی در نامه‌ای از رئیس‌جمهور خواست که فهرست اموال و دارایی‌های خود و فرزندانش را در اختیار عموم قرار دهد.

دسته: فرهنگی ویژه