بنابر اخبار واصله از منبعی در معاونت توسعه منابع انسانی شیلات گلستان در اقدامی عجیب و قابل تامل طی حکمی از سوی جواد قدس علوی مدیرکل شیلات گلستان،حسن میقانی مدیر معزول مرکز ماهیان خاویاری شهید مرجانی به عنوان مسئول امور ایثارگران شیلات استان گلستان منصوب و به استانداری گلستان معرفی شده است!


به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" این اقدام در حالی صورت گرفته که میقانی هرگز جانباز نبوده و در مقابل بسیاری از جانبازان و یادگاران ذی صلاح دفاع مقدس و خانواده های معزز شاهد و ایثارگر در شیلات گلستان برای تصدی این مسئولیت واجد شان و صلاحیت بوده اند.
لازم به ذکر است این اولین باری نبوده که میقانی به عنوان یک مدیر معزول از سوی قدس علوی در زمینه ای غیرمرتبط نصب می گردد بلکه این مدیر معزول به مجرد عیان شدن افتضاحات مدیریتی در قبال ماهیان ارزشمند خاویاری در مرکز مرجانی و متعاقبا عزل وی از ریاست مرکز بدون هرگونه سابقه ای در زمینه ی پرورش ماهی در قفس بعنوان سرپرست اداره ی پرورش ماهیان در قفس منصوب می گردد تا یک مقوله ی مهم دیگر در شیلات گلستان در معرض یک تهدید بزرگ قرار گیرد!
جالب اینکه میقانی هم اکنون در هئیت تخلفات اداری سازمان جهاد کشاورزی استان بدلیل فجایع مدیریتی حول گونه های باارزش ماهیان خاویاری دارای پرونده ی مفتوح می باشد و به شدت در قبال خسارت بزرگ و کم سابقه به بیت المال تحت تعقیب قرار دارد.
ابعاد تخلفات میقانی در قبال گونه های ارزشمند ماهیان خاویاری به حدی بوده که برخی طرح پرونده ی وی در هیئت تخلفات را لطفی کم سابقه به وی دانسته و معتقدند می بایست در دستگاه قضایی استان نسبت به تخلفات وی رسیدگی صورت می گرفت و البته در حال حاضر نیز احتمال رسیدگی و برخورد قضایی با وی بسیار محتمل بوده و از سوی برخی افراد پیگیر به شدت مورد مطالبه قرار می گیرد.
در پی تصمیم مدیریتی پرحاشیه و پر بحث جواد قدس علوی باید دید چه اهدافی از انتساب میقانی در سمت مسئول امور ایثارگران وجود داشته است؟ براستی این همه جانباز و ایثارگر در شیلات با مسئولیت ها و سوابق متعدد و قبلی چرا باید مورد بی اعتنایی مدیرکل شیلات گلستان قرار گیرند؟از انتساب یک مدیر معزول با حواشی مدیریتی قابل تامل در جایگاهی معنوی دقیقا چه هدفی از سوی مدیرکل شیلات دنبال می شود؟آیا جایگاهی خطیر و مقدس برای تطهیر چهره از یک عنصر مدیریتی معزول به دستاویزی برای مدیرکل شیلات گلستان بدل شده است؟تا ابعاد تخلفات بزرگ در مرکز مرجانی را اصطلاحا تلطیف نماید و نوعی مشروعیت برای مدیرمعزول مرجانی نزد دستگاه های قضائی و شبه قضائی و نظارتی ایجاد کند؟نوشتن دیدگاه