منابع مطلع خبر دادند تشکیل شورای هماهنگی جبهه انقلاب اسلامی استان برای فتنه گران غیرقابل هضم بوده و اتاق فکر آن درصدد آنست با سناریوهای مختلف من جمله تطمیع و فریب زمینه های اختلاف افکنی را بین جریان انقلابی فراهم آورد .

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"تشکیل شورای هماهنگی جبهه انقلاب اسلامی استان گلستان که در طول ۴۰ سال گذشته یک حرکت خودجوش از سوی دبیران احزاب انقلابی در استان گلستان برای انسجام فعالان سیاسی این جریان صورت گرفته است.

 از طرفی استقبال بسیار خوبی از طرف بزرگان جریان انقلابی استان از تشکیل این شورا به عمل امده است .

منابع مطلع خبر دادند که تشکیل این شورا برای فتنه گران غیرقابل هضم بوده و اتاق فکر آن درصدد آنست با سناریوهای مختلف من جمله تطمیع و فریب زمینه های اختلاف افکنی را بین جریان انقلابی فراهم آورد و با تحریک برخی عناصر نفوذی مانع انسجام بیشتر جریان انقلابی گردد.

لازم بذکر است تاکنون با هوشیاری و تدبیر فعالان این جبهه و پاسداران آرمانهای انقلاب اسلامی تاکنون این فتنه انگیزی ها در نطفه خفه شده اند.

فان حزب الله هم الغالبون

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می گردد ...

انتهای پیام /نوشتن دیدگاه