در حکمی معنا دار توسط شیخ معصومی فر مسئول حوزه ی نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد گلستان به شماره1/180363مورخ15/10/1397،جواد قدس علوی مدیرکل وابسته به دفتر شیخ صانعی در گلستان به عنوان عضو شورای فرهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب شده است!

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"در حکمی معنا دار توسط شیخ معصومی فر مسئول حوزه ی نمایندگی ولی فقیه در سازمان جهاد گلستان به شماره1/180363مورخ15/10/1397،جواد قدس علوی مدیرکل وابسته به دفتر شیخ صانعی در گلستان به عنوان عضو شورای فرهنگی سازمان جهاد کشاورزی استان منصوب شده است!


اقدامی که به نحوی نقاب از چهره ی شیخ معصومی فر در رابطه با جریان فتنه گلستان بر می دارد.
انتصاب جواد قدس علوی بعنوان عضو شورای فرهنگی سازمان جهاد گلستان با رسالت هایی عقیدتی چگونه می تواند با توجه به سوابق سیاسی مدیرکل شیلات و ارتباط وی با دفتر شیخ صانعی فتنه گر مطلوب یک نیروی عقیدتی در جایگاهی وابسته به تشکیلات امام خامنه ای مد ظله العالی قرار بگیرد؟!


باید دید انگیزه ی شیخ معصومی فر از چنین انتصابی چه بوده و ایشان با چنین انتصابی سعی داشته کدام فرهنگ را در مجموعه سازمان جهاد نهادینه کند؟!فرهنگ فتنه یا فرهنگ اسلامی -انقلابی مبتنی بر مشی ولی معظم فقیه؟


حواشی گسترده پیرامون دفتر نمایندگی ولی فقیه در شیلات و نوعی پرواضح از نفوذ سیاسی و عقیدتی و اعمال فشارهایی سازمان یافته برای چینش هایی سیاسی بعنوان مسئول نمایندگی ولی فقیه در شیلات و سکوت در قبال توهین عملی به این جایگاه منیع بواسطه تبدیل دفتر نمایندگی ولی فقیه به خوابگاه شخصی مدیرکل شیلات و انتقال محل استقرار دفتر به محلی محقر و توهین و تقابل عملی این مدیرکل با مسئول دفتر فعلی نمایندگی ولی فقیه در شیلات و تلاش عملی برای عزل وی ،به منظور انتصاب عنصری وابسته به خویش از اهم مواردی بود که نه تنها کمترین واکنشی را از سوی شیخ معصومی همراه نداشته بلکه گویا ایشان با چنین انتصابی از همه ی اقدامات مدیرکل شیلات گلستان حمایت عملی نیز می نمایند و در صدد مشروعیت بخشیدن به اقدامات وی چنین انتصابی را تدارک می بیند!


این در حالیست که در حال حاضر قدس علوی و برخی مدیران شیلات گلستان در رابطه با عملکردهای مدیریتی خویش پرونده هایی را در هیئت تخلفات اداری سازمان جهاد گلستان -جایی که شیخ معصومی فر نیز در آنجا حضور دارد- را داشته و البته انگار چنین انتصابی از میل و نحوه ی گرایش شیخ معصومی فر به پرونده های مزبور و نوع نگاه به جواد قدس علوی نیز می تواند پرده برداری کند.


به هر حال انتظار می رود نماینده ی معزز ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی به جدیت با اقدامات متعدد زاویه دار و قابل تامل شیخ معصومی فر در حوزه ی نمایندگی ولی فقیه با مشی مقام عظمای ولایت، برخوردی انقلابی را بعمل آورد و به حضوری پر حاشیه و مدید در این جایگاه خطیر در گلستان خاتمه دهد.


لازم به ذکر است که پیشتر شیخ معصومی فر در سایه تعامل با مدیران سازمان جهاد گلستان فرزند خویش را در یکی از مجموعه های وابسته به سازمان جهاد مشغول به کار کرده بود که بشدت مورد اعتراض مجموعه ی متدین سازمان جهاد گلستان واقع شده بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه