بارچیان فعال رادیکال اصلاح طلب و مشاور ابوالقاسم صفوی سرپرست فرمانداری گرگان در اقدامی قابل تامل و البته دور از انتظار انتقادات تندی را نسبت به مناف هاشمی استاندار گلستان مطرح نموده است.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" این انتقادات عمدتا به استفاده از نیروهای مازندرانی(غیر بومی)به استاندار باز می گشت.
از طرفی بدلیل اینکه در انتقادات طرح شده از سوی این فعال اصلاح طلب به روند استاندار غیر بومی نیز انتقاد شده به نظر می رسد انتقادات وی به فراتر از شخص استاندار نیز باز می گردد!
این اصلاح طلب جنجالی همچنین با اشاره به انتصاب یک گزینه ی بومی بعنوان استاندار مازندران،انتقادی صریح را نیز نسبت به مجمع نمایندگان استان گلستان در رابطه با انتصاب گزینه ای غیر بومی چون مناف هاشمی مطرح کرده است.
مشاور سرپرست فرمانداری گرگان در بخشی از انتقادات خویش عنوان کرده:حال ما باید فریاد بزنیم که گلستان با بزرگان بی خاصیتش!؟مرکز بی عرضگی است.
این اصلاح طلب برای اولین بار به عنوان گزینه ای وابسته به تیم سیاسی مهیمنی ها و هم چنین شخص ابوالقاسم صفوی سرپرست فرمانداری گرگان چنین انتقاد عملی را مطرح نموده است.

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه