به تازگی مناف هاشمی استاندار گلستان عبدالرضا چراغعلی و غراوی را در دو معاونت سیاسی-امنیتی و اقتصادی بعنوان سرپرست منصوب نمود.


به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" انتصاباتی همزمان که البته تفاوتی کوچک در متن احکام انتصاب آنها به چشم می خورد و آن بجا بودن حفظ سمت معاونت عمرانی برای غراوی بود.این در حالیست که در متن انتصاب چراغعلی از حفظ پست سازمانی قبلی یعنی اداره کل اجتماعی استانداری سخنی به میان نیامده است.


در چنین شرایطی باید دید بعد از انتصاب چراغعلی بعنوان سرپرست معاونت سیاسی-امنیتی استانداری تکلیف اداره کل اجتماعی استانداری گلستان چه خواهد بود و چه گزینه ای بر راس این اداره کل بعنوان جایگزین چراغعلی خواهد نشست؟


لازم به ذکر است اداره کل اجتماعی استانداری بعنوان یک پست حساس و کلیدی برای کاهش آسیب های اجتماعی بشمار می رود و شرایط نه چندان مطلوب شاخص ها در این حوزه در رابطه با استان گلستان اقتضا می کند استاندار گلستان هرچه سریعتر در خصوص جایگزین احتمالی چراغعلی در این اداره کل تصمیم بگیرد و گزینه ای متخصص و شایسته را بر مسند این اداره کل حساس و مهم بنشاند.


تاکید می شود حضور عبدالرضا چراغعلی در پست اداره کل اجتماعی استانداری گلستان از بدو مسئولیت با حواشی متعددی روبرو بوده است و به اعتقاد برخی کارشناسان حوزه ی اجتماعی این اداره کل را در مقاطعی به حاشیه برده است.


یکی از تازه ترین و جنجالی ترین اظهارات و ادعاهای چراغعلی به بالا بودن آمار خیانت در استان گلستان باز می گردد.اظهار نظری که البته واکنش های قابل ملاحظه ای را از سوی فعالین فرهنگی و اجتماعی در فضای مجازی داشته است.

 

 

 نوشتن دیدگاه