یک منبع موثق در اداره کل تعاون روستایی استان گلستان از تمدید دوره مدیریتی حکیم گلدی زاده مدیر کل این اداره خبر داد .

 به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"دو نامه در فضای مجازی منتشر شده بود که مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان و وزارت خانه متبوع از بازنشسته بودن حکیم گلدی زاده خبر داده بودند و اینکه این مدیر بازنشسته باید برود .
 
  رایزنی دو نماینده استان گلستان در مجلس در تمدید مدیریت گلدی زاده نقش اساسی داشت ، یکی قره جه طیار نماینده گنبد و دیگری نبی هزار جریبی نماینده گرگان و آق قلا .
 
 گفته شده هزارجریبی علیرغم بازنشسته بودن این مدیر و بودن گزینه های مناسب جانشینی وی ، به دلیل اینکه رای ترکمن های آق قلا برای انتخابات سال ۹۸ را داشته باشد حکم تمدید مدیریت گلدی زاده را از وزیر جهاد کشاورزی گرفته است .
 
 حال باید دید که آیا گلدی زاده در آق قلا نفوذ دارد و آیا مردم ترکمن صحرا خط او را می خوانند یا نه ، امری که تاکنون سابقه نداشته و معمولا آق قلا به کاندیداهای ترکمن رای داده است .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه