کدام موضع انقلابی را می توان در خصوص انتصاب رئیس ستاد موسوی خائن در سال88 بعنوان معاون استاندار نام برد؟!و کدام واکنش منسجم را از سوی مجمع نمایندگان استان گلستان علیه مدیرکل وابسته به دفتر شیخ فتنه گر(شیخ صانعی)را مشاهده کرد؟!جز اینکه برادر دو تن از نمایندگان مجلس استان بواسطه ی لابی با این مدیرکل فعال فتنه در یکی از بزرگترین زیرساخت های اقتصادی استان اراضی میلیاردی را صاحب شده اند؟!

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"پس از نشست آیت الله شبیری زنجانی با سید محمد خاتمی(یکی از آتش افروزان فتنه88)آیت الله یزدی عضو شورای نگهبان و همچنین عضو جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم نامه ای سرگشاده را به این مرجع تقلید انشاء نمودند.
در همین رابطه واکنش های مختلفی نسبت به نامه ی قابل تحسین آیت الله یزدی در فضای سیاسی کشور رخ داده است.نیروهای انقلابی و ولایی از این نامه بعنوان اتمام حجتی قاطع با خواص یاد کرده و ضمنا آنرا بعنوان هشداری برای سایر فعالان و مرتبطین با فتنه گران و حامیان آنها می دانند.


در همین رابطه در فضای مجازی و سیاسی استان گلستان نیز این نامه ی انقلابی انعکاس ها و بازتاب های قابل توجهی داشته است.

برخی شخصیت ها و فعالان سیاسی استان عنوان کردند:این نامه را باید بعنوان اتمام حجتی بر همه ی فعالان سیاسی و مسئولین ارزیابی کرد.
برخی دیگر از فعالان سیاسی و اجتماعی نیز موضع آیت الله یزدی در قبال نشست آیت الله شبیری زنجانی با حامیان فتنه88 را اعلام موضع رسمی نظام اسلامی و دستگاهی انقلابی همچون شورای محترم نگهبان دانسته که علی القاعده در رویه ی اجرایی شورای نگهبان در انتخابات های پیش رو به طور خاص مورد ملاحظه قرار خواهد گرفت.
با عنایت به این تحلیل ها باید بیشترین توجهات در استان به طور خاص به افرادی بازمیگردد که مشروعیت شخصیت حقوقی خویش را مستقیما از شورای نگهبان قانون اساسی اخذ می کنند و این ها افرادی نیستند جز نمایندگان استان گلستان و بویژه آن دسته از نمایندگانی که به معنای واقعی خادم فتنه گران در استان بوده و یا منافع فتنه گران را به شکلی مستقیم و یا در لوای سکوتی پرواضح و روشن تامین کرده اند نمایندگانی که در دوره ی مسئولیت خویش بعنوان نماینده و عضو مجمع نمایندگان استان کمترین مواضع انقلابی را در خصوص جولان فتنه گران در استان نشان نداده و حتی برخی در فرآیند انتصاب فتنه گران و ایادی فتنه سنگ تمام نیز گذاشته اند!


بعنوان نمونه کدام موضع انقلابی را می توان در خصوص انتصاب رئیس ستاد موسوی خائن در سال88 بعنوان معاون استاندار نام برد؟!و کدام واکنش منسجم را از سوی مجمع نمایندگان استان گلستان علیه مدیرکل وابسته به دفتر شیخ فتنه گر(شیخ صانعی)را مشاهده کرد؟!جز اینکه برادر دو تن از نمایندگان مجلس استان بواسطه ی لابی با این مدیرکل فعال فتنه در یکی از بزرگترین زیرساخت های اقتصادی استان اراضی میلیاردی را صاحب شده اند؟!

        


در خصوص انتصاب ابوالقاسم صفوی بعنوان فرماندار گرگان نیز با وجود نقش آفرینی روشن تیم فتنه گرگانی احدی از نمایندگان استان موضع انقلابی اتخاذ نکرد و در کمال تاسف دو نماینده ی گرگان و آق قلا نیز در آن انتصاب نقش آفرینی مهمی داشتند!  ای

 


امثال تاجزاده ها و سایر فعالان فتنه در استان موج سواری می کنند و برای فتنه گران استان نقش آفرینی آشکاری را در کسب قدرت سیاسی ایفا می کنند و حتی سخنان ساختارشکنانه را تا حدی گستاخانه ادامه داده که علیه شخص رهبری نیز گزافه می گویند و احدی از نمایندگان استان چه اصولگرا چه اصلاح طلب کلامی موضع نمی گیرد!و حتی نماینده ی  علی آباد کتول که در لابی با اصلاح طلبان تند نیز دستی دارد با وجود انتقادات رسانه های انقلابی به حضور تاجزاده در حوزه ی انتخابی دم نمی زند!


از همه ی اینها که بگذریم دیدار خاص تربتی نژاد با سید محمد خاتمی را کجای دلمان بگذاریم؟!براستی باید هر عنصر انقلابی از کنار این رفتارهای مغایر با اصول نظام این نماینده به سادگی عبور کند؟!

 


مسئله و مشکل گاهی از حد جریان فتنه نیز فراتر می رود و نماینده ضمن حمایت و لابی با یک مدیرکل فعال فتنه به منظور تامین منافع اقتصادی برادر خویش در مجتمع میگو گمیشان یک عنصر فعال و حاشیه دار در جنگ گنبد را که هم اکنون نیز بر مواضع تند سیاسی پا فشاری دارد را بعنوان دست راست خویش می گمارد.و از این ها نیز نباید به آسانی گذشت؟!


در پایان نامه ی آیت الله یزدی دامت برکاته به آیت الله شبیری زنجانی را نوعی اتمام حجت قاطع برای پیشگیری از این قبیل مواضع نکبت بار در قبال فتنه گران دانسته و معتقدیم شورای محترم نگهبان استان باید با تاسی به سیره ی عملی امام خامنه ای در قبال فتنه گران و مرور خاص نامه ی آیت الله یزدی بعنوان یکی از اعضای برجسته ی شورای نگهبان از تکرار چنین فضایی در استان پیشگیری نماید.

 

 

 

 نوشتن دیدگاه