برخی منابع اصلاح طلب بر این باورند طهماسبی به سادگی از مدیریت پشت پرده ی فضای استانداری دست بر نخواهد داشت و در حال حاضر به جد این موضوع را دنبال می کند.


به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" در همین رابطه منابع مطلع اصلاح طلب از طرح جایگزینی علی اصغر طهماسبی معاون سیاسی-امنیتی استاندار گلستان با رضا جعفری بعنوان مسئول دفتر نماینده ی ولی فقیه و امام جمعه ی گرگان خبر دادند.طرحی که بشدت در محافل خاص سیاسی از آن به سخن به میان می آید.
منبعی اصلاح طلب افزود:در صورت تکیه ی طهماسبی بر کرسی مسئول دفتری آیت الله نورمفیدی مدیریت در سایه ی طهماسبی بر استانداری گلستان ادامه خواهد یافت.
این منبع افزود:احتمالا رضا جعفری بعنوان مسئول دفتر فعلی سیگنال هایی را از برخی تحرکات طهماسبی حول دفتر آیت الله نورمفیدی دریافته باشد و شاید درز نامه ی پاراف شده توسط آیت الله نیز بی ارتباط با این موضوع نباشد.
این اصلاح طلب افزود:به هر حال رضا جعفری در حال حاضر به دلیل حواشی مربوط به شرکت فواکه و برخی موارد دیگر وضعیت چندان مطلوبی نزد آیت الله نداشته تا جایی که برخی خبر ها می رساند که شخص آیت الله و مجتبی هم ماندن رضا جعفری را برای مجموعه پرهزینه می دانند.
به هر حال باید دید آیا اصغر طهماسبی پس از بازنشستگی بعنوان مسئول دفتر آیت الله نورمفیدی به ایفای نقش سیاسی خواهد پرداخت یا خیر؟

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه