برخی منابع مطلع اصلاح طلب از برخورد تزئینی جریان بیخ گوش سید مناف هاشمی با او بعنوان استاندار گلستان خبر می دهند.


به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"در همین رابطه یکی از معاونین سابق برکنار شده ی استاندار و یک معاون در آستانه ی برکناری شدیدا بدنبال مدیریت استانداری و مناصب حساس آن برآمده و نشست هایی محرمانه در زیر پوسته ی استانداری برای مدیریت اوضاع شکل داده اند و همزمان با این نشست ها مشاوره هایی حاوی کدهای غلط اطلاعاتی را به استاندار ارائه می دهند.


برخی از این افراد استاندار را صرفا یک ماشین امضاء خطاب کرده و رسما خود را فصل الخطاب در تعیین معادلات استانداری معرفی می کنند.


منابع اصلاح طلب بر این باورند درخواست بی مقدمه ی طهماسبی معاون سیاسی و امنیتی استاندار با پاراف آیت الله نورمفیدی از وزیر اطلاعات بیش از هر چیز دیگری نگاه تزئینی و تشریفاتی این طیف به استاندار گلستان را تداعی می کند و از مصادیق بارز تحقیر استاندار بشمار می رود.


به گفته این منابع مناف هاشمی با رزومه ای عالی در مجموعه ی اداری و اجرایی کشور در سابق قطعا نخواهد گذاشت نگاه به او و سوابق او اینگونه مورد خدشه واقع شود البته در صورتی که به تحلیل درستی از پیچیدگی های موجود در جوار خویش برسد.


منبعی مطلع در این رابطه افزود:مناف هاشمی قطعا به استانداری گلستان بعنوان آخرین نقطه کاری نمی نگرد و اجازه نخواهد داد شخصیتی دست نشانده، متزلزل و سست از وی توسط اطرافیان فرصت طلب به نمایش گذاشته شود.


به گفته ی این منبع هاشمی با یک طراحی سازمان یافته توسط تیم سیاسی فتنه88 در استان،اعضای افراطی کارگزاران استان که از مناف(بخاطر آنچه در معاونت اقتصادی روی داد و باب میل آنها نبود) در باطن دل خوشی هم ندارند و یکی از معاونین در شرف برکناری رو بروست که با هدف باند سازی در استانداری گلستان و حفظ قدرت سیاسی و منافع مشترک به ائتلافی منسجم دست یافته اند.


این اصلاح طلب در پایان افزود:خروجی نسخه های تجویز شده از سوی تیم فتنه و کارگزاران و معاون در شرف برکناری جو و فضای سیاسی استان را بشدت ملتهب خواهد کرد و این نسخه ها در صورت عملیاتی شدن قطعا فضایی سخت را برای مجموعه ی سیاسی استان ببار خواهد آورد.فضایی که در همین نقطه باید با عملکرد  سید مجتبی نورمفیدی و آیت الله نورمفیدی و عملکرد مستقل استاندار مورد کنترل و پیشگیری قرار گیرد.

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه