طی اخبار واصله منابع مطلع از احتمال تغییر حوزه انتخابیه دو نماینده مجلس استان گلستان خبر دادند

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" طی اخبار واصله منابع مطلع از احتمال تغییر حوزه انتخابیه دو نماینده مجلس استان گلستان خبر دادند که نام علیرضا ابراهیمی نماینده آزادشهر و رامیان(تغییر حوزه به علی آبادکتول) وشهرام کوسه غراوی نماینده کلاله،مینودشت،مراوه تپه(تغییر حوزه به گنبد)در این تغییرات حوزه دیده می شود

با توجه به اینکه صحت این خبر هنوز از سوی دفاتر نمایندگان محترم تایید یا رد نگردیده پایگاه خبری عدالتخواهان این خبر را تایید یا رد نمی نماید و در صورت تایید اخبار تحلیل مفصلی از انتخابات مجلس یازدهم در این دو حوزه انتخابیه ارائه خواهد داد/

 

 

 

 نوشتن دیدگاه