در حالیکه حکم خود فرماندار بعد از ۱۳۲ روز همچنان به عنوان سرپرست می باشد ، تغییرات جدید در فرمانداری در حال شکل گیری است .

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"قرار شده صادق_ساورعلیایی از جوانان فعال اصلاح طلب جای #یعقوب_طبیبی در روابط عمومی را بگیرد .

 همچنین با فشارهای حسین رفعتی قرار شده علیرضا_عبداللهی بر جای خالی دشتیان تکیه بزند که فعلا #رادمهر سرپرست آن است و با تسلطی که ناشی از کار کردن در این بخش است بخوبی آن را می گرداند .

 منابع موثق می گویند ، این بی سابقه ترین فشارها برای انتصاب سیاسیون در تاریخ فرمانداری گرگان بوده است که #صفوی جهت دریافت حکم خود به آنها تن داده است .

گفته شده به جریان اصلاح طلب تا فرمانداری در خلا #حراستی به سر می برد تغییرات خود را انجام دهید .

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه