پیمانکار دانه درشت و غیربومی پروژه های میلیاردی شیلات در مجتمع میگوی گمیشان با وجود همه ی قصورات در روند اجرای پروژه در مجتمع میگو درخواست تعدیل پروژه را مطرح کرده است!
بواسطه ی این درخواست تعدیل محمد یزدانی در کنار همه ی امتیازات این پروژه،هزینه میلیاردی مازاد دیگری را نیز به خود اختصاص خواهد داد.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"در همین رابطه در روز سه شنبه مورخ16/11/1397در استانداری جلسه ای با حضور جواد قدس علوی مدیرکل شیلات گلستان،محمد طاهر رحیمی مدیرعامل مهندسین مشاور آسارآب،علی نصرتی رئیس اداره ی فنی و عمرانی شیلات گلستان و چند تن از مسئولین مرتبط دیگر برگزار شده است.


منابع مطلع در خصوص ابعاد درخواست محمد یزدانی عنوان کردند:اگر سوء مدیریت های مدیرکل شیلات گلستان نبود چنین خسارتی به بیت المال در معرض وارد شدن پیش نمی آمد!تعلل مدیریتی جواد قدس علوی در کنار همه ی حواشی در مجتمع میگو نظیر اطاله ی پروژه و پیدایش بحران در مجتمع میگو حالا شیلات و بیت المال و بودجه ی استان را در معرض خسارتی دیگر قرارداده است.


این منبع همچنین عنوان کرد:باوجود اینکه یزدانی در پروژه حواشی زیادی داشت لکن در سایه ی بی اطلاعی مدیرکل و عدم تسلط وی به مبانی مدیریت فنی حالا بادست پر قصد تحمیل هزینه ی دیگری به شیلات گلستان را دارد.


این منبع در ادامه افزود:اگرچه قدس علوی در خصوص ادعای تعدیل یزدانی سوء مدیریت ها را متوجه نصرتی رئیس اداره ی فنی و عمرانی شیلات گلستان می داند اما بواقع شخص خودش عامل اصلی پیدایش چنین شرایطی می باشد.البته نباید از سوء مدیریت مهندسین مشاور آساراب غافل شد و بدیهیست که محمد طاهر رحیمی بعنوان دستگاه نظارت باید پاسخگو باشد که چطور دست شیلات و بیت المال در زیر سنگ یزدانی گیر کرده و اصطلاحا ورق پروژه در معادله ی بین یزدانی و شیلات برگشته است؟


در حال حاضر ادعا و درخواست یزدانی در خصوص تعدیل پروژه در کمیته ی فنی استانداری مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت و باید دید پیمانکار غیر بومی(مازندرانی) با وجود همه ی قصورات و حواشی در فرآیند اجرای پروژه، از استانداری که در راس آن یک مدیر غیر بومی و مازندرانی قرار دارد آیا عایدی میلیاردی دیگری خواهد داشت یا خیر؟!


هزینه ای میلیاردی که بی شک در صورت تخصیص به یزدانی خسارتی دیگر از سوی مدیریت شیلات گلستان به بیت المال خواهد بود.


لازم به ذکر است یزدانی و فیله کش دو پیمانکار معروف شیلات در سایه ی الطاف مدیرکل  توانسته بودند پروژه های میلیاردی شیلات در مجتمع میگو را به خود اختصاص دهند و پیشتر اخباری از آنها در همین پایگاه خبری عنوان شده بود.

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه