بعد از پیروزی قاطع نیروهای زاویه دار با  مدیرکل شیلات گلستان در انتخابات تعاونی چند منظوره ابعادی جدید از سوء استفاده ها در تعاونی توسط تیم وابسته به مدیرکل شیلات گلستان منتشر گردیده است.


به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"در همین رابطه یکی از اعضای هیئت مدیره جدید این تعاونی طی گفتگویی با مدیر پایگاه عدالتخواهان عنوان کرد:در اقدامی بی سابقه و غیر قابل باور متاسفانه طی سه سال فعالیت تعاونی رئیس وقت هیئت مدیره(مشاور مدیرکل) و مدیران عامل ادوار پول ها و موجودی های ریالی حاصل از پول پرسنل خدوم شیلات را در حساب شخصی خویش کار می زدند!


این عضو افزود:تعاونی چند منظوره که در سال اخیر با نقش آفرینی نوراله حسام مشاور مدیرکل و علیرضا ابراهیمی از وابستگان قدس علوی اداره می شد عملا گردش حسابی بنام اعضای تعاونی و سهام داران نداشته و صرفا وجوهات در حساب اشخاص وابسته به مدیرکل گردش داشته و صورت بسیار مبهم و پیچیده ای پیدا کرده است.


این چهره همچنین عنوان کرد متاسفانه افرادی مانند قدس علوی و رفیق سیاسی اش امیر بهادران(عضو هیئت مدیره سابق تعاونی)در جریان این موضوع قرار داشته و با وجود گذشت سه سال هیچ واکنشی در قبال این سوء استفاده انجام نداده اند!


از دیگر موارد جالب در این گفتگو می توان به عدم ارائه ی گزارش مالی زیر نظر اداره کل تعاون،کار و امور اجتماعی طی سه سال فعالیت تعاونی اشاره کرد که به بحثی جنجالی بدل شده است.
مسئله ی دیگری که بدان اشاره شده قرارداد بین شرکت محک و تعاونی و ارائه ی امکانات دولتی به این شرکت برای پرورش میگو به نفع اعضا به صورت مشارکت بوده که سهم عاید از این قرارداد بر حسب میگو به تناژ وضعیت مبهمی داشته و از حاصل این قرارداد حتی یک کیلو میگو بین کارکنان شیلات و اعضای تعاونی توزیع نشده است.


بدیهیست لازم است مدیرکل شیلات گلستان و گردانندگان سابق تعاونی ضمن قبول مسئولیت نزد افکار عمومی و بویژه کارکنان شیلات و اعضای تعاونی پاسخگو باشند.

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه