صحبت های دلنشین حاج حسین یکتا از چرایی امیدواری به آینده انقلاب. معتقدم حسب سه اصل، کافه دشمن به هم ریخته و کارش تمام است. سنت الهی، صحبت ها آقا و تجربه چهل ساله انقلاب.

 

 

                               دریافت فیلم

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه