حواشی جلسه علنی مجلس در روز چهارشنبه 14 آذر و بررسی اصلاحات CFT

https://media.farsnews.com/Uploaded/Files/Images/1397/09/14/13970914000471636796105568261030_58172_PhotoT.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه