همترین کارویژه تیم اجرای عملیات تحریم دولت ترامپ استفاده از ابزار جنگ روانی هدفمند و گام به گام توسط رسانه های بعضا فارسی زبانی است که از طریق منابع مالی عربستان و امارات ارتزاق میکنند

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" با این پیش فرض اگر شوکی به روان جامعه توسط رسانه های مرتبط با سعودی وارد شود طبیعیست چرا که دشمن است و دشمنی در ذاتش، اما اگر در تشدید، انتقال و بسترسازی جنگ روانی عوامل رسانه ای داخلی و بعضا مسئولین دولتی نقش داشتند چه؟

وقتی به جرات میتوان گفت که موفقیت تیم تحریم ترامپ در تاثیرگذاری در فضای اقتصادی کشور نه توسط عوامل اقتصادی که توسط همین جنگ روانی بوده انوقت این سوال پیش نمی اید که چرا برخی مسئولین دولتی با سیاه نمایی کمک به جنگ روانی دشمن میکنند!

اینکه قاضی زاده هاشمی از نزدیکی طوفان تحریمها می گوید! علی اکبر صالحی از غوغای فشارهای اقتصادی میگوید که حقوقش را به نصف تقلیل داده و نوبخت با صراحت در تریبون رسمی نظام از کاهش یک سومی درامد کشور میگوید ایا تیم تحریم ترامپ را بیش از بیش مجاب نمی کند که پا را بر روی پدال تحریم بیشتر فشار دهند!

بر کسی پوشیده نیست که کشور بواسطه تحریمهای ضالمانه و نامشروع در مضایقه و تنگنا قرار دارد ولی هیچ عقل سلیمی که اندک درکی از سیاست در عرصه بین الملل داشته باشد چنین کدهای اشکاری از اثرپذیری تحریمها را به دشمن نمی دهد!

اینکه دشمن در پی تشدید جنگ روانی با هدف مرعوب نمودن مردم و مسئولین است بدین علت است که تحریم ابزاری اقتصادی با کارایی محدود است که هر چه از شوک اولیه تحریم فاصله بگیریم توانایی تطبیق با الگوهای فشار تحریمی بیشتر خواهد شد که صد البته این توانایی در ایران با توجه به تجربه سال ۹۰ و ۹۱ بالاست لذا در این بازه کوتاه و طلایی که فشار تحریمی با سنبه عملیات روانی بالاست مسئولین ارشد دولتی اگر هنر افزایش امید اجتماعی در مردم را ندارند لااقل زبان به کام بگیرند که به صلاح نزدیکتر است! چرا که با چنین کدهای اشکاری فقط امید را در بین مردم تخریب میکنند که تخریب امید یعنی فروپاشی اجتماعی...

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه