مسولان دولت  و صدا و سیما هم از معترضان فرانسه سخن می‌گویند، اما کارگران خوزستان  و کارگرانی درسراسر  کشور  که ماه ها حقوق نگرفته اند را از یاد برده اند.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران" محمد کیانوش راد نماينده اهواز در مجلس ششم در يادداشتي كوتاه نوشت: کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه و کارگران فولاد خوزستان نزدیک به یک ماه است فریاد حق طلبی سر داده اند. اما اکثر شخصیت‌ها، گروه ها و احزاب سیاسی، اعم از اصولگرا و اصلاح طلب، سکوت را به احتیاط نزدیک تر تشخیص داده‌اند. کرختی و بیخیالی مسولان، باعث شده است  که نزدیک به یک ماه هنوز تحصن و اعتراض و راهپیمایی  ادامه داشته باشد  و ابعاد تازه تری بیابد. هنوز یکی از رهبران اعتراضات آرام و برحق ِ کارگری، یعنی اسماعیل بخشی در بازداشت به سر می برد و به خواسته کارگران هم برای آزادی او وقعی نمی‌نهند.

حق ِ کارگران در وسط کشمکش های جناح ِچپ و راست ، ابزار رد و علیه جناحی می شود. اصلاح طلبان از ترس احتمال طراحی شده‌ی  اعتراضات توسط ِجناح تندروا بر علیه دولت؛ و اصول گرایان از ترس سوء استفاده اصلاح طلبان از اعتراضات، و مصادره آن به نفع خویش، هر دو‌ موضوع را تا حدی بهم پاس می دهند. مسولان دولت  و صدا و سیما هم از معترضان فرانسه سخن می‌گویند، اما کارگران خوزستان  و کارگرانی درسراسر  کشور  که ماه ها حقوق نگرفته اند را از یاد برده اند. باز هم برای چندین بار و هم صدا با مردم جنگ زده و آسیب دیده ی خوزستان می‌گوییم، تا دیر نشده خوزستان را دریابید.

 

 

 

 نوشتن دیدگاه