حادثه تروریستی در چابهار/شنیدن شدن صدای انفجار و تیراندازی/جزییات حادثه هنوز مشخص نیست.

 

 

دریافت فیلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه