تصاویری از یک مستند حیات وحش و تنها ماندن یک شیر در میان گله ای از کفتارها را مشاهده می کنید.

 

 

 

 نوشتن دیدگاه