با قطعی شدن پیروزی بشار اسد در جنگ سوریه بر تروریست ها، رژیم صهیونیستی در ماه های اخیر بارها اعلام کرد به مواضع نیروهای جبهه مقاومت در سوریه حمله کرده است. رای الیوم در یادداشتی به تحلیل این حملات و موضع گیری روسیه پرداخته است.

به گزارش "پایگاه عدالت خواهان ایران"روسیه توانسته است با قدرت نظامی و سیاسی خود و هم پیمان شدن با جبهه مقاومت، آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی ضد نظام سوریه را _چه با شکست و چه با ناامیدی_ تسلیم کند. پس چرا امروز توانایی آن را نداشته باشد که جلوی حمله ها و تعرضات نظامی اسرائیل علیه سوریه را از راه های سیاسی و دیپلماتیک مختلف بگیرد و اگر از این راه نمی تواند، چرا ارتش سوریه را مجهز نمی کند تا روبروی نوار دشمنی های ظالمانه ایستادگی کند. در حالی که می داند سوری ها از این امکانات برای دفاع از خود و پاسخ به اسرائیل استفاده خواهند کرد.

با شکست معارضین و گروه های ساخته ی دست آمریکا و کشورهای شناخته شده خلیج{فارس} در نبردی سخت به رهبری روسیه، دیگر خطری سوریه را تهدید نمی کند. روسیه بدون کمک ایران و حزب الله به عنوان نیروهای میدانی نمی توانست پیروز این جنگ باشد. امروز روسیه معتقد است ماموریت ایران پایان یافته است. معقول نیست که روسیه هنوز رغبت داشته یا نیازمند حضور ایران و حزب الله در سوریه باشد. اما ایران هم پیمانی قدرتمند برای سوریه است و نسبت به روسیه به نظام آن نزدیک تر است و حضورش در خاک سوریه با اجازه حکومت این کشور است و اهدافی دارد که با استراتژی روسیه در سوریه در تعارض است. ایران رقیبی قوی برای نفوذ روسیه جهت کنترل خاک سوریه است.

باید بدانیم که حضور و استقرار روسیه در سوریه با رضایت آمریکا و اسرائیل است و اگر تفاهم و اطمینان خاطر دادن روسیه به اسرائیل نبود این امر به راحتی به دست نمی آمد. با این وجود امکان ندارد روسیه مساله اخراج ایران _به عنوان هم پیمان گذشته _ را چه از راه دیپلماتیک و چه از طریق زور بر عهده بگیرد. نه اسرائیل و نه روسیه هیچ کدام نمی توانند پیروز نبرد تصفیه ایران و حزب الله از خاک سوریه باشند. مساله پیچیده است. به همین دلیل بود که اسرائیل با سکوت و به اعتقاد من موافقت روسیه جنگی فرسایشی را شروع کرد .

سوریه کماکان به عنوان حکومتی عربی و نظامی که از تسلیم دربرابر طرح اسرائیل سر باز زده به شدت مورد هدف است. این کشور با وضعیت نابسامان کنونی اش با سر خم نیاوردن و با همراهی هم پیمانان حقیقی خود، تنها کشور عربی است که دربرابر اسراییل ایستاده است. حضور روسیه در این مرحله باری بر دوش سوریه و ایران و حزب الله است. اهدافی که ایران و حزب الله و سوریه را با روسیه هم پیمان می کرد تمام شده و بینشان تناقض پیش آمده است. روسیه از کشورهای برپا کننده و حمایت کننده اسرائیل است و منافع زیادی در این موضوع دارد.

سوریه به عنوان تنها نظام عربی در جبهه مقاومت با مشروعیت بین المللی خود زمینه ای قوی و قانونی برای حضور ایران و حزب الله در خاک سوریه که چسبیده به رژیم اشغالگر است پدید آورده است است . اگر جنگ فرسایشی اسراییل _ که خواهان بالاگرفتن آن است_ علیه ایران شکست بخورد ممکن است موضع روسیه نسبت به ریاست اسد تغییر کند. دور از ذهن نیست که به آرامی کسی را از همان مجموعه نظام بیاورد که سرسپرده روس ها باشد. راه های خلاص شدن از دست اسد بسیار است و فقط به کودتای نظامی منحصر نمی شود. در ضمن ترکیه نیز آماده همکاری است.

مترجم: محمد پاک‌نیت

 

 

 

 

 

 

 

 نوشتن دیدگاه